Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – tel.: +420 57 603

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – tel.: +420 57 603"— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – e-mail: kratka@fhs.utb.cz, tel.: +420 57 603 2012kratka@fhs.utb.cz GSM: +420 725 508 554 Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

2 OBLAST PŮSOBNOSTI Celoživotní vzdělávání Univerzita třetího věku Odborné praxe studentů Dobrovolnická činnost Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

3 OBLAST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programy a kurzy celoživotního vzdělávání se na FHS řídí Řádem celoživotního vzdělávání UTB ze dne 4.11.2010 a směrnicí děkanky SD/06/2011. Realizujeme jak akreditované programy, tak i neakreditované. Od roku 2010 je řízeno CŽV celouniverzitně, proto je nutné o záměru předem informovat proděkanku pro CŽV a praxe, která následně informuje Radu CŽV UTB. Nabídka programů CŽV jednotlivých fakult univerzity je zveřejněna v odkazu Spolupráce s praxí. A ktualizace se provádí čtvrtletně. Na stránkách fakulty je to odkaz Pro uchazeče/Celoživotní vzdělávání – tady jsou již rozšířené informace. Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

4 OBLAST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garanti programu CŽV Prosím o spolupráci. Veškeré informace, které se týkají konkrétního programu musí být jednotné na stránkách organizátorů (pořádajících ústavů), na stránkách FHS a stránkách UTB. Prosím o zasílání aktualizovaných informací pro potřeby stránek FHS a UTB. CŽV je určitá spolupráce s praxí – reagujme na potřeby praxe! Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

5 OBLAST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zapojení FHS do projektu Fakulta je zapojena do projektu OP VK, Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání cz.1.0713.2.03 „ Rozšíření a inovace nabídky kurzů CŽV na UTB ve Zlíně“ (1.2.2011 – 31.1.2012) - pilotní kurz Pedagogické vedení studentů v klinické praxi - další kurzy Kurz optimálního zvládání náročných komunikačních situací zdravotníka s pacientem - Kurz seznamující účastníky s relaxačními technikami, jejich možným využitím v rámci vlastní duševní hygieny i v práci s pacienty Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

6 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V) Fakulta participuje na vzdělávacích aktivitách U3V, aktuálně nabízíme cykly: Člověk a společnost Německo v rozhovorech (v němčině) Od příštího roku nabídneme zdravotnicky zaměřený cyklus. Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

7 OBLAST ODBORNÝCH PRAXÍ Odborné praxe jsou součástí všech studijních programů realizovaných na FHS, berme je jako přednost a učme takto vnímat praxe i naše studenty, rozsah a podmínky jsou specifikovány v jednotlivých studijních plánech, informace k praxím na webových stránkách jednotlivých ústavů (Směrnice děkana - SD/01/2011) Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

8 OBLAST ODBORNÝCH PRAXÍ Studentské praxe probíhají na základě Smlouvy o výkonu praxe studentů. Aby byly praxe efektivní, musí být dobře organizovány a musí být řízené. Kvalitu praxí ovlivňuje z velké míry volba vhodného pracoviště (smlouva, kontaktní osoba, spolupráce …). Pracoviště pro odborné praxe studentů jsou našimi laboratořemi! Bez spolupráce s praxí se při realizaci našich studijních programů neobejdeme. Praxe nabízejí možnosti uplatnitelnosti absolventů (možná i DPP během studia, následně PP). Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

9 SYNAPSE ( SY stémové NÁ stroje P raxí a S táží) FHS participovala na projektu SYNAPSE (UNI). Cílem je zvýšit uplatnitelnost absolventů UTB ve Zlíně na trhu práce prostřednictvím tří typů vzájemně provázaných aktivit: 1. podporou praxí a stáží studentů UTB ve Zlíně u budoucích zaměstnavatelů 2. vytvořením systému zajišťování kvality praxí a stáží 3. vytvořením systému monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů UTB ve Zlíně. V rámci projektu studenti mohli získat Potvrzení o absolvování praxe. Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

10 SILNÉ STRÁNKY FHS Různorodost studijních programů Úzký kontakt s praxí Využijme tento potenciál! Programy CŽV napříč ústavy (odborně orientovaný kurz v němčině, angličtině…). Nechejme se inspirovat potřebami praxe (Bc. a diplomové práce, SVOČ…). Spolupracujme s odborníky i při publikační činnosti, výzkumné činnosti...

11 UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ Výsledky průzkumu UTB ve spolupráci s Úřady práce v ČR v období 1.5.2010 – 30.9.2010 Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011 Kód Název studijního programurelativní četnost v% *absol. četnost 75-07-R/00 Specializace v pedagogice (Bc.) 19,5%8 75-07-T/00 Specializace v pedagogice (Mgr.) 7,3%3 75-01-T/00 Pedagogika (navaz. Mgr.) 24,4%10 53-41-R/00 Ošetřovatelství (Bc.) 14,6%6 73-10-R/000 Filologie (Bc.) 34,1%14 Celkem100,0%41 * relativní četnost nezaměstnaných absolventů daného oboru v % z celkového počtu nezaměstnaných absolventů

12 UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011 Počty absolventů FHS v období 1.5. 2010 – 30.9.2010 * relativní četnost v % je z celkového počtu nezaměstnaných daného oboru FHS 2010počet abs. počet nezam. *relat. četnost 75-07-R/00 Specializace v pedagogice (Bc.)61480,4 75-07-T/00 Pedagogika (navazující Mgr.)31530,9 53-41-R/00 Ošetřovatelství (Bc.)83612,2 73-10-R/00 Filologie (Bc.119144,9 FHS celkem1131312,7 *

13 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem ADRA Maltézskou pomocí o. p. s. Pět P Příklad aktivit Darujte krev s FHS Bazárek pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Dobrovolnická činnost v KNTB (Gerontologie) Herní terapie, Aktivizace seniorů (KNTB) Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011

14 DĚKUJI ZA POZORNOST „Nesmíme prosit o úlohy, které odpovídají našim schopnostem, ale o schopnosti, které odpovídají našim úkolům“ (Corrie ten Boom) Setkání zaměstnanců FHS dne 9. září 2011


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FHS proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS Anna KRÁTKÁ – tel.: +420 57 603"

Podobné prezentace


Reklamy Google