Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2015-2016

2 Obsah přednášky a cvičení 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Na základě získaných informací si účastníci: uvědomí si význam všech subsystémů, tvořících image, uvědomí si význam promyšleně a správně nastavených cílů,. získají návod jak postupovat v tvorbě své image. Účel: zvládnutí dovedností souvisejících s vlastní image, s cílem podpořit image týmu.

3 Položím vám několik otázek… 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali?

4 Vznik image – obecně/1 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Veřejnost vytváří na základě chování subjektu, představ, postojů, názorů, informací a zkušeností s ním veřejné mínění, z něho pak vzniká image subjektu. Platí pravidlo, že jsou-li na trhu dva nabídky dvou subjektů podobných, prosadí se ten, k němuž má zástupce veřejnosti větší důvěru. Svým jednáním a chováním může každý tvorbu image ovlivnit. Ale jak? Subjekt, který si přeje odlišit se od ostatních, být snadno zapamatovatelný a mít další výhody vyplývající z pozitivního image, což je velmi významné při získávání sympatií, musí vystupovat na veřejnosti jednotným způsobem. Image = dojem

5 Vznik image – obecně/2 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. SUBJEKT, KTERÁ CHCE BÝT ÚSPĚŠNÝ, NESMÍ ZANEDBÁVAT ŽÁDNOU Z ČINNOSTÍ, KTERÉ TVOŘÍ O NĚM JEDNOTNÝ OBRAZ - CORPORATE IDENTITY. Jednotný obraz subjektu se tvoří pomocí jednotného vizuálního stylu, jednotným způsobem komunikace se všemi skupinami veřejnosti, jednotně realizovanými rituály v oblasti firemní nebo osobní kultury a v neposlední řadě je výrazně ovlivňován produktem subjektu, jeho úrovní a službami s ním spojenými.

6 Vznik image – obecně/3 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Chceme-li dosáhnout jednotného image subjektu, musí být vyjmenované aktivity vykonávány v souladu a současně, neboť se vzájemně podporují. Je to činnost dlouhodobá, jejíž výsledky se nedostavují okamžitě. Podílí se na nich každý člen týmu. Je to činnost pro budoucnost subjektu nezbytná.

7 Veřejnost 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Veřejnost - společenství lidí, které subjekt oslovuje nebo svou činností má na ni vliv nebo se jí dotýká. Podle zájmu a vlastností se dělí na několik skupin, z nichž každá vyžaduje jiný přístup a působí na ni jiné prostředky. Na jejich správné volbě závisí úspěch této činnosti. U firmy jsou to např.: zaměstnanci firmy, obchodní partneři, odběratelé a odborná veřejnost, sousedící firmy, obyvatelé města, instituce místní i centrální, orgány státní správy, různé skupiny zájmové, rasové, politické, náboženské. U týmu jsou to:…………………………..

8 Jak komunikujeme 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Komunikujeme prostřednictvím jména, vizuálně formou značky, pomocí toho, co se odráží v představivosti lidí, kteří již mají se značkou zkušenost, dále fyzicky a společensky, jak jsme zapsáni ve veřejnosti.

9 Komunikační vazby 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Komunikace probíhá mezi: subjektem a jeho zákazníky subjektem a společností uvnitř subjektu mezi subjekty navzájem. Obsahem všech komunikačních prostředků jsou informace. Chybí-li, vzniká prostor pro dohady, fámy a nepřesnosti.

10 Každý subjekt má svou image… 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Rodiny Firmy Týmy Státy Jednotlivci Je to ale to image, o které stojí?

11 Na tvorbě image se podílejí tyto subsystémy 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. U organizací: Komunikace Design Firemní kultura Produkt / služba U člověka: Komunikace Vzhled a úprava Chování Pracovní výkon

12 Jak na to? 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Abychom našli správný směr svého konání, musíme si nejdříve položit pár otázek (definovat svoje poslání a vizi): Kdo jsme? Co chceme? Kam směřujeme? Kdy toho dosáhneme? Jak poznáme, že jsme toho dosáhli? Pro koho to chceme dělat? Kde to chceme dělat? S kým to chceme dělat? Jak to chceme dělat?

13 Vytváření osobní image 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Jaký dojem Vy vytváříte, závisí na tom, jaké jsou Vaše komunikační dovednosti, jak vypadáte Vy a Vaše prostředí, jak se chováte k ostatním, jaký je Váš výkon. Image týmu se tvoří z image jednotlivců

14 Osobní image – komunikace - prvky 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Verbální komunikace – rétorika, naslouchání, kladení otázek, slovní zásoba, hlasitost projevu, tón hlasu, nechat mluvit druhého, dát najevo zájem, zřetelnost projevu. Neverbální komunikace – mimika, gestika, pohyby, podání rukou, přiblížení se, číst řeč těla, mít řeč těla pod kontrolou. Asertivní dovednosti – pozitivní myšlení, chování v konfliktu, kritika a zpětná vazba, požádání a odmítnutí, kompliment. Prezentační dovednosti – příprava, cíle, tréma,… Sebepoznání – sebevědomí. Přizpůsobování – poznat druhého, každý je originál, ochota respektovat jinakost, reakce, zdolávání námitek, vyjednávání, dát najevo zájem, nechat mluvit druhého.

15 Osobní image - vzhled a úprava - prvky 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Oděv – jednotný styl, oblečení adekvátní k situaci, oblečení odpovídající věku, čisté a nesešlapané boty, prádlo, ne vyzývavé prvky. Vhodné doplňky, jednoduchost, hodinky, pero, tašky, blok a diář, bižuterie a šperky. Barevnost – barevná sladěnost, barevný typ. Typ, proporce. Zásady v business - i v létě punčochy, ne jemné barvy, velké výstřihy, drobné vzorky, divoké účesy, pánské ponožky delší. Hygiena - čistota, vůně, svěžest, příjemný dech, upravenost, účes, vousy, nevypadat zanedbaně, upravené ruce a nehty, vhodné líčení, kapesník, ne díry a fleky. Pořádek na svém stole, ve svém pokoji, kolem sebe.

16 Osobní image – osobní kultura, chování - prvky 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Osoba společensky starší. Povstání. Pozdravy. Představování. Etiketa jmen, jazyka, písemného projevu – seznámení, vizitky, oslovování. Telefonování. Mluvní projev jako celek, galantnost, vstřícnost, takt, optimismus, vtip, slušnost a etiketa, zorganizovanost, projevy úcty, soulad a harmonie, přesnost v čase, Stolování – nejbližší příbor, neodstrkovat a nenahýbat talíř, nepodávat číšníkovi, ubrousky – látkový a papírový, skládání příborů, odkládání kávové lžičky, pečivo lámat ne ukusovat, brambory dělit, otírat ústa před pitím, nemluvit s pusou plnou jídla, menší kousky, kabelky ne na stůl. Zlozvyky. Pomluvy. Rodinné rituály. Společenské nehody. Soulad vnitřních a vnějších složek člověka. Sebevědomí, sebepřijetí. Péče o vztahy. Sebereflexe. Rozhled.

17 Osobní image – výkon - prvky 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Kázeň, loajalita, nadšení, snaha, důvěryhodnost, spolehlivost, zodpovědnost, soustředění na úkol. Schopnost pracovat v týmu, přesnost, spolehlivost, schopnost organizace, profesionalita, trpělivost, snaha, pečlivost, svědomitost. Etika, potřeba práce, nasazení, kvalifikace, kompetence, kvalita, sebemotivace, rozhodování, schopnost plánování, adaptabilita a flexibilita. Cíle, růst, rozvoj, vzdělávání, všeobecný přehled, zájem o informace. Kreativita, aktivita, proaktivita, nápady, schopnost dokončovat a dodržovat termíny, orientace na výsledky, věřit ve svou práci. Zvládat stres, nasazení, výdrž, time management, umění odpočívat, odhadnout síly, chování v krizi, odlišení osobní a pracovní sféry, společenské aktivity, volný čas.

18 Jak na změnu 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. 1. přemýšlím, jak chci být vnímán 2. udělám inventuru 3. zjistím, co radí ostatní 4. rozhodnu, co chci změnit (SMART) 5. plánuji, jak toho dosáhnu, co udělám

19 Popis stavu, popis cílového stavu 19 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Znalosti – co jsem se naučil, teorie Dovednosti – co umím používat Osobnost - jaký/á jsem, moje přístupy a postoje, chování a jednání Cvičení: Udělejte si inventuru a přemýšlejte o osobních rozvojových cílech

20 Osobní rozvojové cíle 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Související s výkonem Související s chováním cílová oblastpopis cíle/úkoluměřitelnost a výstupymilníky, termíny cílová oblastpopis cíle/úkoluměřitelnost a výstupymilníky, termíny

21 Tak ještě jednou………… 21 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., pavla.kotyzova@seznam.cz Týmová práce TYMP1/ C11 – Image jednotlivce. Profesionální chování. Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali?


Stáhnout ppt "Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google