Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_ JAKO_ OBČAN_11 Ústava ČR Téma sady:Člověk jako občan Obor, ročník:Ekonomické lyceum / Obchodní akademie, 1. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Ústava ČR, Ústavní zákony, Ústavy naší novodobé historie, Listina základních práva a svobod Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Ústava ČR Ono dosažení předchozí shody To, co musí respektovat i vítězná většina To nejdůležitější „pravidlo hry“ ve státě Definuje politický systém Zaručuje, že státní moc bude vykonávána v souladu se zákonem Zaručuje, že budou respektována práva a svobody lidí Jako zákon nejvyšší právní síly stojí nad ostatními Žádný jiný zákon nesmí být s ní v rozporu

3 Ústavní zákony Vedle Ústavy ČR existují další ústavní zákony, které mají stejnou právní pozici jako ústava Ústava ČR je nejvýznamnější druh ústavního zákona Listina základních práv a svobod je ústavním zákonem Ústava a ostatní ústavní zákony tvoří ústavní pořádek Dodržování ústavních zákonů kontroluje Ústavní soud Ochranu při porušení práv občanů poskytuje také veřejný ochránce práv, neboli ombudsman Kdo je současným ombudsmanem? Najděte si konkrétní informace o jeho práci.

4 Z čeho se Ústava ČR skládá? Preambule, 8 hlav, 113 článků Hlava první : Základní ustanovení Hlava druhá: Moc zákonodárná Hlava třetí: Moc výkonná Hlava čtvrtá: Moc soudní Hlava pátá: Nejvyšší kontrolní úřad Hlava šestá: Česká národní banka Hlava sedmá: Územní samospráva Hlava osmá: Přechodná a závěrečná ustanovení Schválena: 16.12.1992, platnost od 1.1.1993

5 Ústavy v naší novodobé historii 1.Ústava Československé republiky z roku 1920 Jejímu vzniku předcházel zákon o prozatímní Ú 1918 ČSR je demokratickou parlamentní republikou Za Protektorátu přestává fakticky platit Po válce prozatímně obnovena a pozměněna ústavními dekrety prezidenta Beneše 2.Ústava 9. května z roku 1948 Zaváděla tzv. lidovou demokracii, fakticky nastala komunistická diktatura 3.Socialistická ústava z roku 1960 Nic podstatného nezměnila, definovala zřízení jako socialistické Vedoucí úloha KSČ

6 Ústavy v naší novodobé historii 4.Ústavní zákon o československé federaci z roku 1968 Ten změnil charakter ČSSR jako jednotného státu na federaci 5.Po Sametové revoluci r. 1989 byla Ústava změněna a z Československa se stal demokratický stát V roce 1991 byla přijata Listina základních práv a svobod 6.Ústava České republiky Přijata 16.12.1992 a vstoupila v platnost 1.1.1993 Listina základních práv a svobod byla převzata z předchozího období

7 Listina základních práv a svobod Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech Lidská práva a svobody jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná Listina základních práv a svobod se skládá ze 6 hlav: 1.Obecná ustanovení 2.Lidská práva a základní svobody: a)Základní lidská práva a svobody b)Politická práva 3.Práva národnostních a etnických menšin 4.Hospodářská, sociální a kulturní práva 5.Právo na soudní a jinou právní ochranu 6.Ustanovení společná

8 Zdroje a autorská práva DUDÁK, Vladislav. a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005, 326 s. ISBN 80-7235-233-4. Listina základních práv a svobod Ústava České republiky Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google