Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2005. Berman Group. Klastry Co je to a má cenu se jimi zabývat? Petr Adámek Berman Group.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2005. Berman Group. Klastry Co je to a má cenu se jimi zabývat? Petr Adámek Berman Group."— Transkript prezentace:

1 © 2005. Berman Group. Klastry Co je to a má cenu se jimi zabývat? Petr Adámek Berman Group

2 © 2005. Berman Group. Co je regionální ekonomický rozvoj? Strategické partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem realizace iniciativ, programů a konkrétních projektů, jejichž výsledkem jsou investice a vznik nových (zachování) pracovních míst a postupný růst životní úrovně obyvatelstva v daném regionu. Tyto iniciativy musí být založeny na růstu produktivity a konkurenceschopnosti firem v soukromém sektoru.

3 © 2005. Berman Group. Co jsou to klastry? Klastr je soubor regionálně propojených firem a přidružených institucí a organizací, jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. … -- CzechInvest Klastry jsou sítě vzájemně závislých firem, institucí produkujících znalosti,přemosťujících institucí a zákazníků propojených do výrobního řetězce, který vytváří přidanou hodnotu. … -- OECD Klastry jsou skupiny nezávislých firem a přidružených institucí, které spolupracují a soutěží, jsou místně koncentrované v jednom či několika regionech (přestože mohou mít globální rozsah), jsou specializované v konkrétním průmyslovém odvětví provázaném společnými technologiemi a dovednostmi a jsou buď znalostní nebo tradiční … -- Evropská komise

4 © 2005. Berman Group. Diamant konkurenční výhody Podmínky faktorů Podmínky faktorů Podmínky poptávky Podmínky poptávky Firemní strategie, struktura a rivalita Firemní strategie, struktura a rivalita Související a podpůrná průmyslová odvětví Související a podpůrná průmyslová odvětví Neformální sítě, nepsané znalosti a sociální kapitál jsou zdrojem konkurenční výhody Neformální sítě, nepsané znalosti a sociální kapitál jsou zdrojem konkurenční výhody Nároční zákazníci vytvářejí specializvanou poptávku a tlak na inovace Specializovaní dodavatelé, konkurenční firmy spojené technolo- giemi, dovednostmi nebo zákazníky Specializované dovednosti, technologie a infrastruktura Postupy a metody řízení a zavádění inovací, motivace k invesicím Role vlády Podněcuje rozvoj, neposkytuje ochranu Michael Porter

5 © 2005. Berman Group. Klíčové poznávací prvky klastrů? Průmyslová specializace Geografická koncentrace (lokalizace) Vytváření sítí, flexibilita ve spolupráci silná rivalita, konkurence Inovace a rozvoj konkurenční výhody Vlastnosti úspěšných klastrů –Výrazná aktivita –Kolektivní efektivita –Úspory z rozsahu –Úspory ze specializace

6 © 2005. Berman Group. Proč budou fungovat klastry i nadále? Faktory úspěchu jsou relativně nemobilní a nereplikovatelné Existují nepsané bariéry vstupu Inovace přicházejí na svět lokálně, interakce zlevňuje a zrychluje R&D Klastry rychleji a efektivněji reagují na potřeby náročných zákazníků Blízkost zvyšuje viditelnost aktivit konkurence a tlačí na výkonnost

7 © 2005. Berman Group. Jaké klastry budou úspěšné? Globalizace + rozvoj technologií = sítě podniků již nejsou lokálně vázané Ale zdroje klíčových procesů (inovace, know- how, znalosti) mají silnou „přilnavost“ „Lokální milieu“ jako koncentrace specializovaných kompetencí, zdrojů a dovedností bude i nadále relativně nemobilním zdrojem konkurenční výhody Klastry založené na nehmotných zdrojích vs klastry založené na tradičních zdrojích

8 © 2005. Berman Group. Klastry - metody identfikace Top-down přístup: –Národní úroveň: Podíl exportu odvětví z ČR na globálním exportu –Regionální úroveň: podíly exportu z krajů z celkovém exportu ČR Botom-up: –Koeficienty lokalizace (zaměstnanost, tržby, přidaná hodnota) –Jiné přístupy (shift-share analýza, apod.)

9 © 2005. Berman Group. Jihočeský kraj a klastry (export I) V roce 2004 se vývoz z kraje podílel na celkovém exportu ČR 5,2% (9.místo), ČR na světě (0,806%) „Vítězné” jihočeské položky (SITC na 3 místa): –772 (11%) Přístroje elektrické ke spínání obvodů elektrických, odpory aj.(národní úroveň 43. místo z 260, podíl ČR 1,667% na světě) –784 (9,9%) Díly a příslušenství vozidel motorových (národní úroveň 27. místo z 260, podíl ČR 2,220%) –713 (6,7%) Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn (104. místo z 260, podíl ČR na světě 0,707%) –742 (6,1%) Čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly (7. místo z 260, podíl ČR na světě 3,740%)

10 © 2005. Berman Group. Relátka a čerpadla …

11 © 2005. Berman Group. Jihočeský kraj a Klastry (LQ)


Stáhnout ppt "© 2005. Berman Group. Klastry Co je to a má cenu se jimi zabývat? Petr Adámek Berman Group."

Podobné prezentace


Reklamy Google