Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Aranka Kopišová Datum: 27.11.2012 Název:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Aranka Kopišová Datum: 27.11.2012 Název:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Aranka Kopišová Datum: 27.11.2012 Název: VY_32_INOVACE_03_PŘÍRODOPIS Téma: Vačnatci Ročník: 8. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2979

2 250 druh ů AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_kangaroo_-_melbourne_zoo.jpg

3  sami č ky nemají placentu  mlá ď ata se rodí nedovyvinutá  vývoj je dokon č en ve vaku na b ř iše  sami č ky  do vaku ústí mlé č né bradavky  a mlád ě se ve vaku ž iví mate ř ským  mlékem Vačnatci

4  Austrálie Ji ž ní Amerika  Tasmánie St ř ední Amerika Nová Guinea jih Severní Ameriky Úkol 1.: Uka ž na map ě uvedené oblasti. Vačnatci

5  klokani  koala medvídkovitý  va č ice opossum  ď ábel medv ě dovitý  vakokrt píse č ný, mravencojed ž íhaný, vakoveverka páskovaná Úkol 2.: Zjisti, jak vypadají vakokrt, mravencojed, vakoveverka. Úkol 3.: Vyhledej další zástupce va č natc ů. Vačnatci

6  ž ijí v tlupách  silný ocas  mohutné zadní nohy Vačnatci

7   nejv ě tší va č natec  výška: a ž 3 m  hmotnost: p ř es 100 kg  rychlost: 50km/h  délka skoku: 10 m  obr. 1   obr Vačnatci

8 Klokan rudý obr. 3  obr. 2 Klokan rudokrký Vačnatci

9  obr. 4 Vačnatci

10  ž ije na stromech  ve dne spí a v noci se ž iví listy a k ů rou blahovi č níku  mlá ď ata jsou více ne ž 6 m ě síc ů ve vaku, pak jsou nošeny na zádech sami č ky  vak má koala otev ř en dozadu a dolu (sm ě rem k zemi)  na p ř edních kon č etinách má srostlé prsty Vačnatci

11  obr. 5 Vačnatci

12  jediný va č natec v Severní Americe  vše ž ravec  samotá ř  ve dne spí v dutinách strom ů  v noci loví  v nebezpe č í p ř edstírá, ž e je mrtvá, vylu č uje nep ř íjemný pach Vačnatci

13  známý jako  tasmánský č ert  nejv ě tší ž ijící  dravý va č natec   ohro ž ený druh  obr. 6  Úkol 5.: Vyhledej další informace o ď áblu medv ě dovitém. Vačnatci

14 KK č emu slou ž í klokan ů m jejich dlouhý, silný ocas? NN ě které druhy klokan ů se o sv ů j ocas opírají p ř i stoji na zadních kon č etinách, aby získali v ě tší stabilitu. KKlokan pralesní udr ž uje pomocí ocasu rovnováhu p ř i skocích na v ě tvích strom ů.

15  Vlastní tvorba  Obrázky  Obr 1: AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kangaroo_and_joey03.jpg  Obr 2: AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_kangaroo_-_melbourne_zoo.jpg  Obr 3: BOHDAL, Ji ř í. Naturfoto.cz [online]. [cit. 26.11.2012]. Dostupný na WWW: http://www.naturfoto.cz/klokan-rudokrky-fotografie-1925.html  Obr 4: DILIFF. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koala_climbing_tree.jpg  Obr 5: TELLO, Juan. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabipelao.jpg  Obr 6: MCLEAN, Wayne. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Tasdevil_large.jpg

16  Materiál je ur č en ž ák ů m 8.ro č níku ZŠ.  Slou ž í k jejich seznámení se s obecnou charakteristikou a blí ž e  s n ě kterými druhy ř ádu va č natc ů.


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Aranka Kopišová Datum: 27.11.2012 Název:"

Podobné prezentace


Reklamy Google