Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UŽITEČNÁ, PROVEDITELNÁ A BEZPEČNÁ MATURITA Návrh změn architektury reformní maturity MŠMT/CERMAT – říjen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UŽITEČNÁ, PROVEDITELNÁ A BEZPEČNÁ MATURITA Návrh změn architektury reformní maturity MŠMT/CERMAT – říjen 2007."— Transkript prezentace:

1 UŽITEČNÁ, PROVEDITELNÁ A BEZPEČNÁ MATURITA Návrh změn architektury reformní maturity MŠMT/CERMAT – říjen 2007

2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA NÁVRHU analýza uzákoněného modelu výsledky veřejné diskuse nad modelem reformní maturity 1998-2001 a co se od té doby změnilo výsledky odborné diskuse nad navrhovanými změnami uzákoněného modelu (červen-říjen 2007) vyhodnocení diskuse nad komplexní jazykovou zkouškou časový faktor a prosaditelnost změn motivační faktory realizace reformy selský rozum

3 ZÁKLADNÍ ZMĚNY UZÁKONĚNÉHO MODELU náběhová fáze reformy 2010 – 2012 rok 2010 : model 2+3+3  2 povinné zkoušky společné části (ČJ + volitelná zkouška CzJ/MAT)  možnost až 3 nepovinných zkoušek společné části (dle rozhodnutí žáka)  2-3 povinné profilové zkoušky (dle rozhodnutí ředitele) rok 2012 : model 3+3+3, tj.  3 povinné zkoušky společné části (ČJ + CzJ + volitelná zkouška)  možnost až 3 nepovinných zkoušek společné části (dle rozhodnutí žáka)  2-3 povinné profilové zkoušky (dle rozhodnutí ředitele) povinné zkoušky společné části – dvě úrovně obtížnosti a neomezená volitelnost úrovně obtížnosti studentem

4 ZÁKLADNÍ ZMĚNY UZÁKONĚNÉHO MODELU od roku 2012: volitelnost předmětu 3. (volitelné) zkoušky omezitelná rozhodnutím ředitele školy od roku 2010: počet profilových zkoušek na rozhodnutí ředitele školy (nejméně 2 a nejvýše 3) Omezení pro volbu nepovinného předmětu:  Rok 2010:žák může konat nepovinnou zkoušku i z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou (preference jistoty)  Rok 2012: žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou

5 SPOLEČNÁ ČÁST MZ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY (MATEŘSKÝ A CIZÍ JAZYK) Zkouška z českého jazyka vždy komplexní Zkouška z cizího jazyka vždy komplexní, libo zda jde o povinnou zkoušku, volitelnou zkoušku nebo nepovinnou zkoušku Jedním z cílů je postupná efektivní změna současného pojetí písemných a ústních zkoušek z obou předmětů, odrážející a zpětně deformující pojetí jejich výuky Komplexní zkouška obsahuje a)Didaktický test (+ poslechový subtest z cizího jazyka) b)Písemná práce (nikoli „strukturovaná“) c)Ústní zkouška

6 SPOLEČNÁ ČÁST MZ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY (MATEŘSKÝ A CIZÍ JAZYK) ROZDĚLENÍ ZODPOVĚDNOSTI MEZI STÁT A ŠKOLU : 1. DIDAKTICKÝ TEST  Metodika, obsah, realizace a vyhodnocení – stát 2. PÍSEMNÁ PRÁCE – esej (nikoli strukturovaná písemná práce)  Metodika a obsah - stát  Realizace a vyhodnocení – škola 3. ÚSTNÍ ZKOUŠKA  Metodika - stát  Obsah, realizace a vyhodnocení – škola SOUČÁSTÍ PŘÍPRAV REFORMY ROZSÁHLÝ PROJEKT DVPP

7 SPOLEČNÁ ČÁST MZ - volitelná zkouška ROK 2010 a 2011 (náběhová fáze) jako 2. povinná zkouška volitelnost předmětu žákem není ředitelem školy omezitelná žák může volit mezi předměty  Cizí jazyk – základní nebo vyšší úroveň obtížnosti  Matematika – základní nebo vyšší úroveň obtížnosti ROK 2012 a dále Jako 3. povinná zkouška (2. zkouška je „natvrdo“ cizí jazyk) Volitelnost předmětu žákem je ředitelem omezitelná Žák může volit mezi předměty:  Matematika – základní nebo vyšší úroveň obtížnosti  Občanský základ (základní úroveň) nebo Základy společenských věd (vyšší úroveň)  Informatika - základní nebo vyšší úroveň obtížnosti VOLITELNÁ ZKOUŠKA V ROCE 2012 NEOBSAHUJE 2. CIZÍ JAZYK !

8 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY student má možnost vykonat až 3 nepovinné zkoušky nabídka zahrnuje předměty (úroveň obtížnosti Z/V): matematiku (Z/V), cizí jazyk (Z/V), občanský základ (Z) nebo základy společenských věd (V), fyziku (V), chemii (V), biologii (V), dějepis (V) dějiny umění (V) informatiku (rok 2012)

9 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY cílem je možnost studenta doplnit své předmětové portfolio zejména s ohledem na požadavky vysokých škol volba předmětu neodvisí od toho, co student na škole studoval; rok 2010: student může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou rok 2012: nikoli

10 PROFILOVÁ ČÁST MZ rozšíření kompetencí ředitele školy sestává z 2 – 3 povinných profilových zkoušek ředitel školy stanoví počet profilových zkoušek 20 měsíců před konáním zkoušky (při platnosti ŠVP pak jako jeho součást) zachována volnost ředitele školy při stanovení předmětů, obsahu, formy, metodiky a volitelnosti apod. ve smyslu stávající právní úpravy

11 MOŽNOST SLOŽENÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY určeno všem, kteří dosáhli základního vzdělání a nejsou v době konání zkoušky žáky střední školy složení jednotlivé zkoušky nevede k maturitnímu vysvědčení, ale osvědčení o složení jednotlivé zkoušky možnost získání praxí či vysokými školami uznávaného certifikátu, např.: a) cizojazyčných dovedností b) doplnění předmětového portfolia dle požadavků vysokých škol na přijímací řízení pro uchazeče „z praxe“ Složení jednotlivé zkoušky je poskytováno za úplatu

12


Stáhnout ppt "UŽITEČNÁ, PROVEDITELNÁ A BEZPEČNÁ MATURITA Návrh změn architektury reformní maturity MŠMT/CERMAT – říjen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google