Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro členy oborových skupin Analýzy a informace vytvářené v NÚV k přechodu a uplatnění absolventů škol na trhu práce Ing. Jiří Vojtěch vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro členy oborových skupin Analýzy a informace vytvářené v NÚV k přechodu a uplatnění absolventů škol na trhu práce Ing. Jiří Vojtěch vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Informace pro členy oborových skupin Analýzy a informace vytvářené v NÚV k přechodu a uplatnění absolventů škol na trhu práce Ing. Jiří Vojtěch vedoucí oddělení analýz potřeb trhu práce

2 Hlavní okruhy problematiky Přechod na trh práce a do terciéru Zaměstnanost a nezaměstnanost Potřeby a požadavky zaměstnavatelů Využití vzdělání

3 Zjišťování informací o přechodu absolventů na ….. Informace o přechodu absolventů na trh práce Šetření žáků a absolventů (1324 respondentů po 3 letech, 1312 odpovědí žáků se ZP)  Oborů poskytujících výuční list (H) maturitu (M a L0)  Důvody volby oboru vzdělání  Hodnocení studia a úrovně získaných kompetencí  Míra identifikace s oborem  Pracovní a studijní plány po absolvování a jejich naplnění  Profesní stabilita  Hledání zaměstnání  Nezaměstnanost a její řešení  Studijní a pracovní záměry absolventů se ZP podle úrovně vzdělání - druhu postižení - způsobu integrace  Obavy absolventů se zdravotním postižením a očekávání pomoci při hledání pracovního uplatnění

4 Zjišťování informací o přechodu absolventů na ….. Porovnání, v jakém oboru chtěl absolvent pracovat v závěru střední školy a v jakém skutečně pracoval po ukončení střední školy a po 3 letech (v % odpovědí) Obrázek 3.1: Porovnání, v jakém oboru chtěl absolvent pracovat v závěru střední školy a v jakém skutečně pracoval po ukončení střední školy a po 3 letech (v % odpovědí). [1] [1]

5 Zjišťování informací o přechodu absolventů na ….. Informace o přechodu absolventů do terciéru  Analýza údajů z matriky studentů  Absolventi gymnázií - lyceum - oborů SOŠ - maturitních oborů SOU - nástavbového studia : i pro jednotlivé skupiny oborů  Zjišťují se:  podíly absolventů hlásících se ke studiu  úspěšnost při přijímacím řízení  do jakých oborů absolventi nejčastěji směřují  jak jsou při daném směrování úspěšní  podíly předčasných ukončení  přestupy, jejich podíly i směřování

6 Zjišťování informací o přechodu absolventů na ….. Podíly absolventů vybraných skupin oborů odborného vzdělání středních škol, kteří se hlásí ke studiu na vysokých školách podle toho, zda byli či nebyli přijati 2013/14

7 Zjišťování informací o zaměstnanosti a nezaměstnanosti Informace o zaměstnanosti  Podíl zaměstnaných podle profesních skupin, její vývoj a prognóza v ČR a EU  Data z VŠPS a Labour Force Survey EUROSTATu. Zpracovávají se především data o vývoji podílu zaměstnaných osob (srovnání států EU za roky 1995, 2000, 2005, 2010 a další vývoj) podle:  odvětví  profesních skupin  stupně vzdělání

8

9

10 Zjišťování informací o zaměstnanosti a nezaměstnanosti Informace o nezaměstnanosti absolventů Nezaměstnanost absolventů – práce s daty MPSV o počtech nezaměstnaných a ÚIV o počtech absolventů  MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI  kategorií vzdělání  skupin oborů  oborů  Nezaměstnanost mladých v ČR a EU – práce s daty LFS EUROSTATu

11 Míra nezaměstna- nosti absolventů učebních oborů Pg Ds

12 Míra nezaměstna- nosti absolventů maturitních oborů (M) Ds Pg

13 Zjišťování informací ze světa práce Potřeby a požadavky zaměstnavatelů Co očekávají zaměstnavatelé od škol a absolventů? Co by měl absolvent umět?  Šetření zaměstnavatelů - sekundární, terciární i kvartérní sektor – získáno téměř 1200 vyplněných dotazníků  Zjišťováno:  kompetence, které zaměstnavatelé potřebují  jaké pracovníky přijímají  co je rozhodující při přijímání nových pracovníků (absolventů)  profese (obory vzdělání), které zaměstnavatelé potřebují  očekávání zaměstnavatelů od školského systému

14 Zjišťování informací ze světa práce Jaké kompetence považují zaměstnavatelé ze důležité:

15 Zjišťování informací o využití vzdělání absolventů Využití vzdělání absolventů  Analýza údajů z Výběrového šetření pracovních sil - výběrový soubor 25 tis. bytů a přes 58 tis. respondentů  Zjišťujeme:  Profesní strukturu absolventů podle jednotlivých kategorií vzdělání  Strukturu absolventů z hlediska skupin oborů a kategorií vzdělání  Shodu získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání - členění dle oborů vzdělání  Shodu vykonávaného zaměstnání a získaného vzdělání - členění dle profesí  4 úrovně shody – hodnotí garanti NÚOV – skupiny oborů

16 Zjišťování informací o využití vzdělání absolventů A-úplná shoda, B – částečná shoda, C – částečná neshoda, D – hrubá neshoda

17 Informace pro členy oborových skupin Kde můžete prezentované i další informace najít: www.infoabsolvent.cz V sekci Absolventi škol a trh práce jako statické a dynamické stránky jako publikace www.nuv.cz Vzdělávání a trh práce v krajích ČR Struktura zaměstnanosti v kraji Nově přijatí žáci a absolventi v kraji Nezaměstnanost absolventů www.nuv.cz/t/a

18 Analytické studie Souhrnné publikace Filmové ukázky technických povolání CD – vzdělávací nabídka ISA+ISA+

19


Stáhnout ppt "Informace pro členy oborových skupin Analýzy a informace vytvářené v NÚV k přechodu a uplatnění absolventů škol na trhu práce Ing. Jiří Vojtěch vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google