Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Město Velké Hamry – inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání Mgr. Štěpán Bolf, lokální konzultant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Město Velké Hamry – inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání Mgr. Štěpán Bolf, lokální konzultant."— Transkript prezentace:

1 Město Velké Hamry – inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání Mgr. Štěpán Bolf, lokální konzultant

2 LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY Od ledna 2013 obce a ASZ – partnerství do konce roku 2015 Členové LP: samospráva, NNO, státní správa, školy, policie a další Východisko: komplexní přístup k problematice začleňování Celkem 5 oblastí, VZDĚLÁVÁNÍ je jedna z nich Cíl: začlenění dětí ze SVL do hlavního vzdělávacího proudu + nové možnosti trávení volného času zejména pro děti ze SVL Asistenti pedagoga pro děti se sociálním handicapem jsou pouze jedno z opatření v oblasti vzdělávání

3 Asistent pro děti se sociálním znevýhodněním na ZŠ Velké Hamry -na ZŠ VH nefunguje, během roku 2013 definována potřeba AP tohoto typu -bude žádáno při nejbližší příležitosti v rámci rozvojového programu MŠMT (červen 2014) tzn. předpoklad je jeho fungování od září kromě definování pozice AP v rámci pedagogického sboru se předpokládá i jeho spolupráce s TP při obci, s NNO (spolupráce s rodiči), s asistenty prevence kriminality (preventivní aktivity)…. -počet dětí se sociálním handicapem (nejen romských!) se na ZŠ zvyšuje - LP se shodlo, že na tento jev je třeba včas reagovat -MŠ VH aktuálně o zavedení asistenta pro sociálně znevýhodněné děti neuvažuje, situaci zvládá (2 romské děti, u kterých je pravděpodobný nástup na zdejší ZŠ)

4 Další opatření LP -předškolní příprava dětí (docházka do MŠ + využívání spec.pedagogických metod – např. program Maxík terénně, tzn. přímo v rodinách v SVL – 3 rodiny) -motivování rodičů k využívání předškolní přípravy a spolupráci se ZŠ (terénní pracovnice při OÚ od ledna neziskové organizace…) -volný čas dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit – zejména prostřednictvím projektů do PPK MV – jedno/dvoudenní programy, hřiště v dosahu SVL, letní tábor, nízkoprahová služba terénní formou -Strategický plán a další dokumenty k dispozici na

5 Zjištění Situační analýzy (realizována na podzim 2013) -Vzdělávání jedno z témat SA -Většina dětí ze SVL VH na ZŠ Údolí Kamenice -Za poslední 3 roky 3 přeřazení ze ZŠ VH do ZŠ ÚK, všechny 3 ze SVL -Další děti ze SVL (nezjištěný počet) byly na ZŠ VH jen u zápisu, poté nástup na ZŠ ÚK -Důvody, které uvádějí rodiče pro využívání ZŠ ÚK: sourozenci na škole, chodili tam sami rodiče a „školu znají“, rychlé tempo na ZŠ a malá podpora pomalejším dětem tam Rodiče ze SVL často nedostatečně vnímají smysl vzdělání - změnit to lze zapojením dětí do vzdělávacího procesu od MŠ a za spolupráce dalších subjektů se stejným cílem, kterým je vyrovnání sociálního handicapu

6 Příklad z Velkých Hamrů -sociálně vyloučená rodina, otec a matka se základním vzděláním -3 děti, z toho chlapeček 4,5 roku -v říjnu 2013 přijat do MŠ VH -krátce předtím otec nastoupil na VPP při obci – příjem -nestabilita bydlení – dlouhodobé ohrožení -ustavil se vztah rodiče/MŠ včetně povinností (platby, vyzvedávání dětí atd.) -jazykový handicap dítěte se postupně srovnává (v jeho okolí se dosud mluvilo romsky) -rodinu 1 x za 14 dní chlapečka navštěvuje speciální pedagožka se stimulačním programem -postupně se zapojuje i mladší sourozenec….


Stáhnout ppt "Město Velké Hamry – inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání Mgr. Štěpán Bolf, lokální konzultant."

Podobné prezentace


Reklamy Google