Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18 ORGÁNY OCHRANY PŘÍRODY. Orgány ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí – MŽP Krajský úřad – KÚ Obec s rozšířenou působností – ORP Obecní úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18 ORGÁNY OCHRANY PŘÍRODY. Orgány ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí – MŽP Krajský úřad – KÚ Obec s rozšířenou působností – ORP Obecní úřad."— Transkript prezentace:

1 18 ORGÁNY OCHRANY PŘÍRODY

2 Orgány ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí – MŽP Krajský úřad – KÚ Obec s rozšířenou působností – ORP Obecní úřad – OÚ Správa NP, Správa CHKO Agentura ochrany přírody a krajiny AOPK

3 Instituce a organizace U nás: nevládní organizace – ČSOP(Český svaz ochránců přírody), Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Ekologická hnutí ( Brontosaurus, Greanpeace, Duha, Děti Země…. Ve světě Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN ) – vydává např. Červené knihy Světový svaz ochrany přírody ( WWF )- vlády i nevládní organizace Program Spojených národů v oblasti životního prostředí ( UNEP ) Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu ( UNESCO )

4 Světové programy a úmluvy Světová strategie ochrany přírody(VCS) – zákl. programový dokument IUCN(1978) Světová charta pro ochranu přírody – dokument Valného shromážění OSN Člověk a biosféra (MaB ) – program UNESCO, síť biosferických rezervací Úmluva o mokřadech mezinárodního významu = Ramsarská úmluva(1971) Úmluva o mezinár. obchodu ohroženými druhy divoké fauny a flory- Washingtonská konvence Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy a následný Montrealský protokol Úmluva o ochraně stěhovavých druhů Bernská úmuva o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(1979)

5 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio de Janeiro – červen 1992 Největší shromáždění za účasti mnoha šéfů států a předsedů vlád Deklarovala zásady ochrany ŽP, nové zásady spoupráce Přijala: Deklarace o životním prostředí a rozvoji Rámcová úmluva o změně klimatu Úmluva o biodiverzitě Agenda 21 - úkoly pro všechny státy (boj s chudobou, změny životního stylu, ochrana přírodních zdrojů, ochrana zdraví, boj proti odlesňování, ochrana atmosféry….) Zásady obhospodařování lesů

6 Čeho se týká Ramsarská úmluva? A – ochrany ozonové vrstvy B – ochrany mokřadů C – regulace obchodu s druhy živočichů a rostlin D – ochrany pralesů

7 Správná odpověď B – ochrany mokřadů

8 Ochrany ozonové vrstvy se týká A – Montrealský protokol B – Bernská úmluva C – Washingtonská konvence D – Ramsarská úmluva

9 Správná odpověď A – Montrealský protokol

10 ZDROJE Kislinger F.,Laníková J., Šlégr.J.:Biologie IV(Základy ekologie), Gymnázium v Klatovech 1994 Storch D., Mihulka S.:Ekologie,ISBN 80-86088-12-0,Praha 1997


Stáhnout ppt "18 ORGÁNY OCHRANY PŘÍRODY. Orgány ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí – MŽP Krajský úřad – KÚ Obec s rozšířenou působností – ORP Obecní úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google