Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 Jedná se o návěsti na hlavním návěstidle i předvěsti. U ČD se od roku 1960 používá tzv. rychlostní soustava. Rychlost je dána kombinací svítících, nebo blikajících barevných světel návěstidla. Návěstidlo je současně i předvěstí dalšího návěstidla. Na světelném návěstidle může svítit jedno, dvě nebo tři světla. Vzájemná kombinace svítících barev, případně blikajících, znamená konkrétní rychlostní omezení a předvěst rychlostního omezení v následujícím oddíle (strojvedoucí může tak včas reagovat a plynule začít zpomalovat či akcelerovat).

5 ÚPLNÉ NÁVĚSTIDLO Obsahuje pod sebou 6 světelných návěstních znaků. SHORA DOLŮ: DÁLE JSOU TO DVA PRUHY POD SEBOU: MINIMÁLNÍ HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO OBSAHUJE: HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO ODSHORA: Má pět světel.  Hlavní návěstidlo slouží jako předvěst nad zeleným ještě žluté světlo.  Hlavní návěstidlo slouží i pro posun nebo je-li za ním v menší než zábrzdné vzdálenosti další návěstidlo, přidá se ještě bílé světlo ODDÍLOVÉ NÁVĚSTIDLO OBSAHUJE:  Oddíly kratší než zábrzdná vzdálenost přibývá bílé světlo. SAMOSTATNÁ PŘEDVĚSTOBSAHUJE: VŽDY! SEŘAĎOVACÍ NÁVĚSTIDLOOBSAHUJE: VŽDY!

6 Rozeznáváme tyto základní návěsti: 1. NÁVĚST STŮJ1. NÁVĚST STŮJ

7 JE ZÁKLADNÍ NÁVĚSTÍ, MÁ PODOBU ČERVENÉHO SVĚTLA, VLAK MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZASTAVIT PŘED NÁVĚSTIDLEM.

8 2. NÁVĚST VÝSTRAHA

9 Umožňuje jízdu vlaku nesníženou rychlostí, ale upozorňuje strojvůdce, že na dalším návěstidle svítí červená, tj. že bude muset zastavit. Výstraha má podobu žlutého světla.

10 3. NÁVĚST VOLNO

11 Umožňuje jízdu vlaku a informuje strojvůdce, že i další návěstidlo je možno projet nesníženou rychlostí, tzn. že na něm svítí volno nebo výstraha. Volno má podobu zeleného světla. Návěsti volno a výstraha tedy slouží jako předvěst následující návěsti.

12 4. NÁVĚST RYCHLOST 40 KM/H

13 Při odbočení vlaku na výhybce, je nutné projíždět sníženou rychlostí. Na většině výhybek je tato maximální rychlost 40 km/h. Návěst je umístěna před odbočkou. Tato návěst se vždy kombinuje s návěstí volno, výstraha, příp. očekávej rychlost, což závisí na tom, co svítí na následujícím návěstidle. Návěst Rychlost 40 km/h je tvořena dvěma světly - dolním žlutým a horním, které slouží jako předvěst.

14 5. NÁVĚST OČEKÁVEJ RYCHLOST5. NÁVĚST OČEKÁVEJ RYCHLOST 40 KM/H

15 Slouží k upozornění strojvůdce na návěst rychlost 40 km/h, aby stihl rychlost snížit. Má podobu pomalu blikajícího žlutého světla. Upozorňuje strojvůdce, že příští návěstidlo bude ukazovat rychlost 40 km/h. Tuto návěst lze samozřejmě kombinovat i s omezením rychlost i. ( návěst "rychlost 40 km/h a očekávej rychlost 40 km/h" má podobu dvou žlutých světel, z nichž horní bliká.) Na modernějších tratích jsou výhybky stavěny i na vyšší rychlosti. Proto jsou tu použity i návěsti omezující rychlost na: 60 km/h - žluté světlo se žlutým pruhem dole, předvěst rychle blikající žluté světlo, 80 km/h - žluté světlo se zeleným pruhem, předvěst pomalu blikající zelené světlo, 100 km/h - žluté světlo se dvěma zelenými pruhy, předvěst rychle blikající zelené světlo.

16 6. OPAKOVANÁ NÁVĚST

17 Používá se v místech, kde jsou návěstidla za sebou blíž, než je zábrzdná vzdálenost. Je nutné signalizovat červenou nebo sníženou rychlost již dvě návěstidla předem, je tvořena z původní návěsti a přidáním bílého světla. (Například před návěstí "stůj" vlak projede návěst "výstraha", ovšem až druhé návěstidlo za ní ukazuje "stůj". Na prvním pak svítí návěst Opakování návěsti výstraha tvořená žlutým a bílým světlem. Tato návěst informuje strojvůdce, že na příštím návěstidle svítí červená a navíc, že toto návěstidlo je blíž, než je zábrzdná vzdálenost. Další příklad: dvě žlutá a mezi nimi bílé světlo tvoří návěst "rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha" a značí, že vlak musí toto návěstidlo projet čtyřicítkou a v menší než zábrzdné vzdálenosti bude svítit červená.)

18 7. PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST

19 V případě, že nefunguje automatické zabezpečovací zařízení na trati, je možno povolit jízdu vlaku na tuto návěst, má podobu bílého blikajícího světla nebo bílého blikajícího světla a nepřerušovaného červeného světla. Povoluje jízdu vlaku pouze takovou rychlostí, aby byl schopen bezpečně zastavit na vzdálenosti, na kterou je vidět.

20 8. POSUN DOVOLEN

21 Je vytvořena pro posunové díly, které nemohou projet na návěst "volno “. Tvoří ji bílé světlo, na hlavních návěstidlech někdy i bílého a červeného světla.

22 9.POSUN ZAKÁZÁN

23 Objevuje se na seřaďovacích návěstidlech, sestávající z modrého světla. Na hlavních návěstidlech se ke stejnému účelu používá návěst "stůj".

24 USPOŘÁDÁNÍ NÁVĚSTIDEL V ŽELEZNIČNÍ STANICI

25  1.Vyjmenuj základní světelné návěsti?  2.Popiš návěsti úplného návěstidla?  3.Jaké minimální návěsti musí být na návěstidle?  4.Popiš Přivolávací návěst?  5.Jaké znáš návěsti pro posun?

26 ŽEMLIČKA, Zdeněk; MYNAŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008, ISBN 80-7270-030-8 (BROŽ.). ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google