Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10 Evoluce 2016. fyzika rozumění schopnost konat (agency) sítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10 Evoluce 2016. fyzika rozumění schopnost konat (agency) sítě."— Transkript prezentace:

1 10 Evoluce 2016

2

3 fyzika rozumění schopnost konat (agency) sítě

4 Lorenz Stoer, 16.st A. von Krzesimowskii: Christlicher Wanders-mann, 1756

5 „sebeorganizované kritično“ self-organized criticality

6 Použití např. Raup: O zániku druhů

7 slov. si = čes. si, jsi

8

9 Obecným, tj. dlouhodobým, trendem biosféry je co nejvíce rozšiřovat prostor možností, nových typů událostí, které mohou nastat v následujícím časovém okamžiku. Jinak řečeno, obecným trendem je skutečnost, že biosféry rozšiřují počet svých rozměrů tak rychle, jak jen to jde. Kauffman: Čtvrtý zákon

10 Navíc se společenstva agentů neustále prodírají do něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího. Nemůže se v něm odehrát všechno: i kdyby existoval mnohokrát déle, než existuje, nebude nikdy schopný vyrobit všechny teoreticky možné řetězce proteinů, zplodit všechny možné druhy bakterií nebo vyzkoušet všechny zákonné systémy. Náš vesmír má tu vlastnost, že se neopakuje, že – mluvou fyziků – je silně neergodický.

11 Způsoby žití, které byly agenty a jejich vyhledávajícími procedurami úspěšně vyhledávány a dobře zvládnuty, se stanou dobře obsazenými „profesemi“ se spoustou nik. Celý sebekonstruující systém sdílí širší „know-how“ (znalost jak), přesahující znalosti kteréhokoli autonomního agenta pachtícího se ve svém prostředí. Ano, znalosti jsou rozloženy a žádný z autonomních agentů neví, jak funguje systém jako celek, podobně jako nikdo neví, jak funguje dnešní globální ekonomika se svými nesčetnými vazbami, kontrakty, podvody, nadějemi a zklamáním.

12 Biosféry dlouhodobě produkují autonomní agenty, a to tak rychle, jak jen to jde. Umožňují také účinný vývoj nových způsobů jejich „obživy“, takže se agenti mohou dál rozmnožovat. Jinak řečeno, biosféry neustále zvyšují různorodost toho, co má nastat v nejbližším příštím. Mohou tedy, jak uvidíme dále, udržovat vysoké průměrné hodnoty udržitelného růstu své vlastní „dimenzionality“. Kauffman 4Z

13 Nedala by se trojice známých zákonů termodynamiky rozšířit o zákon čtvrtý, který by se týkal otevřených termodynamických systémů, o zákon, jímž by se řídily biosféry kdekoli v kosmu, ba dokonce by se jimi řídil i kosmos sám? Jaké vlastnosti musí fyzikální systém mít, aby se stal autonomním agentem? Kauffman 4Z

14 Autonomní agent je fyzikální systém, který je – podobně jako ta bakterie – schopen v jistém prostředí konat ve vlastním zájmu. Všechny volně žijící buňky a organismy bezpochyby autonomními agenty jsou. A důvěrně známou, přesto však naprosto udivující vlastností autonomních agentů – bakterií, nálevníků, kvasinek, řas, hub, ploštěnců, kroužkovců, všech nás – je to, že neustále, dennodenně, manipulují okolním vesmírem. Plavou, přetlačují se, mrskají sebou, stavějí si úkryty, skrývají se, čenichají a loví.

15 A tak se organismy, niky a vyhledávací procedury spoluvytvářejí, společně budují. Vytváříme svět, ve kterém žijeme, a to tak, že můžeme – a také to děláme – tento vyvíjející se svět nějak zvládat: jak rychle jej vytváříme, tak se v něm i zabydlujeme. A totéž platí, jak budu tvrdit, i pro ekonosféru. Tato síť tvořená ekonomickými aktivitami, firmami, úkony, pracovními místy, pracovníky, dovednostmi a učením se vynořila během posledních 40 000 let lidské evoluce.

16

17

18

19

20

21 Malé světy I. - Barabási Sítě malého světa

22

23

24

25 Malé světy nikdy nekončící síť vzájemných poukazů; encyklopedie; zpět k superpozicím; Mitsein

26 Vyskytoval se v povídce kůň? Malé světy II. - Eco, Doležel

27 Malé světy III.- Kauffman Biosféry autonomních agentů

28 Jedinec (člověk, ale i jakákoli jiná bytost) je jakýmsi „malým světem“, který participuje na obrovském tezauru své řeči- kultury či druhu-kultury či společenstva- kultury, a jeho bytí-tu je náročným hermeneutickým výkonem sebeuplatnění.

29 Abychom vůbec mohli možné světy srovnávat, musíme považovat dokonce i skutečné nebo aktuální světy za kulturní konstrukty. Takzvaný aktuální svět je svět, ke kterému odkazujeme – správně či mylně – jako ke světu, jejž popisuje Encyclopaedia Britannica nebo časopis Time (svět, ve kterém Napoleon zemřel na ostrově Sv. Heleny, kde dva plus dva rovná se čtyři, kde je nemožné být sám sobě otcem a kde Sherlock Holmes nikdy neexistoval jinak než jako fiktivní postava). Eco TS, 75-76

30 Historie byla, dějiny tvoříme tak, že roztroušená, osamocená fakta splétáme do příběhu fakta samotná se objevují anebo na ně zapomínáme „proxies“ Dějiny zabudováváme do své přítomnosti tak, aby nám daly smysl a aby pomáhaly v rozvrhu budoucnosti (nejbližšího příštího) Porozumění je nutno si zjednat

31 Structural evidence for physical relationships among different organelles in the modeled region Marsh B. J. et.al. PNAS 2001;98:2399-2406 ©2001 by The National Academy of Sciences Structural evidence for physical relationships among different organelles in the modeled region. The ER is closely apposed to mitochondria (dark green) (A), clathrin-positive (red) and clathrin-negative (purple) endo-lysosomal compartments (B). (C) Here, 2,119 small (average diameter 52 nm), spherical, non-clathrin vesicles (white) were distributed close to the Golgi and ER. (D) Higher magnification image extracted from tomographic data showing the numerous tethers connecting small vesicles to each other and to Golgi membranes. Bar = 250 nm. (E) Subsets of endo-lysosomal compartments with distinct morphological profiles were clustered together in the Golgi region. (F) Here, 132 dense core vesicles (bright blue; average diameter 100 nm) were present in the Golgi region but were apart from the Golgi stack. Bars = 500 nm.

32

33

34

35

36 Organic codes whatever can be: Organic memories whatever is able to: (1) put down, recorded, copied, stored; copy-fidelity (1) read what is encoded in a form of symbols; generates symbols independent on records; interpretation-fidelity (2) sent do a different receiver or obtained from a sender; data or programs (2) communicate experience, respecting or not the established code usage; signs (3) data + hardwired universal rules how to handle them; programs; grammar, semantics (3) perceive sign and possibly symbols & handle them by semiotic and hermeneutic rules (4) knowledge(4) understanding


Stáhnout ppt "10 Evoluce 2016. fyzika rozumění schopnost konat (agency) sítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google