Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Organizační struktury Ročník / obor studia:IV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Organizační struktury Ročník / obor studia:IV."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Organizační struktury Ročník / obor studia:IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 631 Klíčová slova: Organizační struktura, Liniová, funkční, štábní organizační struktura, Divize. Anotace: Odborná prezentace pro výklad učitele na téma Organizační struktury.

2 Organizační struktury

3 Organizační struktura Organizační struktura vyjadřuje formu relativně trvalého uspořádání. Má být tvořena tak, aby bylo jasné, kdo a jaké úkoly má plnit a kdo a za jaký výsledek je zodpovědný. Typy organizačních struktur Formální –Je pevně stanovena organizačním řádem podniku Neformální –Vznikají v důsledku neformálních vztahů – společné zájmy zaměstnanců – sport, vzdělávání apod., –většinou zlepšují výkonnost pracovníků, komunikaci a celkovou atmosféru v podniku.

4 Liniová organizační struktura Je jeden odpovědný pracovník a jednoznačné vazby mezi podřízeným a nadřízeným Vedoucí pracovník je vybaven komplexní odpovědností za jím vedenou organizační jednotku Vedoucí Podřízený APodřízený BPodřízený C

5 Funkcionální organizační struktura Je tvořena funkčními prvky a vazbami Vedoucí je vybaven pravomocí a odpovědností za jemu příslušnou specializovanou funkci Tato struktura se nerozšířila z důvodu křížení příkazů, tzn. že podřízený dostává příkazy od různých vedoucích, které ne vždy vyhovovaly jednotlivým vedoucím Vedoucí pro funkci 1Vedoucí pro funkci 2 Podřízený APodřízený BPodřízený C

6 Liniově-štábní struktura Je tvořena 2 základními složkami –Liniovou –Štábní Vedoucí liniové struktury je nadřízen všem pracovníkům včetně štábní struktury Štábní složka vytváří předpoklady k tomu, aby se složitější operace ve vyšších stupních zjednodušily Vedoucí Štáb Podřízený APodřízený BPodřízený C

7 Divize Je autonomní organizační jednotka vybavená základními funkcemi: –T–Technickými –E–Ekonomickými –O–Obchodními Jsou přímo orientovány na trh Vnitřně jsou liniově členěny a mohou disponovat ekonomickou samostatností, ovšem nemůže rozhodovat o zisku Není právním subjektem, nemají vlastní účet a vztah k bankám, finančním úřadům Ve vyspělých státech se se objevila tendence zakládat tzv: podnikatelské jednotky Podstatou je spojení a vypracování plánu pod jedním vedením.

8 Divizní organizační struktura Zavedl poprvé u firmy General Motors A.P. Sloan spol. je rozdělena na relativně samostatné části (divize) jejich vedoucí mají značné pravomoce, každá část je samostatný ekonomický celek a má přímou vazbu na trh, ústřední fce (rozvoj další činnosti, personální a obchodní politika) jsou řízeny obchodními vrstvovými vedoucími Prezident Domácí divize ADomácí divize BDomácí divize C Divize země ADivize země B

9 Nové organizační struktury náročnost současných úkolů vede k nutnosti hledat nová řešení Projektová řešení –s–stanovení cíle a určení nejvýhodnější cesty s využitím všech dostupných zdrojů Pružné organizační struktury –r–reagují na proměnlivost ekonomické reality, složitost řešených úkolů vyžadují lepší koordinaci a spolupráci, mohou mít tři podoby:

10 Nové organizační struktury čistě projektové struktury zdokonalení liniově-štábní struktury, je vyčleněn jeden pracovník, který ovšem nemá rozhodující pravomoc maticové struktury zřízena fce vedoucího projektu, který z ostatních útvarů určí nejvýhodnější spolupracovníky pro realizaci jedné akce jedná se o týmovou spolupráci, má vyšší pravomoce struktury s koordinátám používá se pro řešení náročnějších problému, k řešení se vyplatí uvolnit několik pracovníků, z existující organizace se vyčlení projektová složka a vedoucí projektu má plnou pravomoc a odpovědnost za realizaci projektu

11 Kontrolní otázky 1.Vysvětlete podstatu organizační struktury. 2.Jaké druhy organizačních struktur rozeznáváme? 3.Na konkrétním příkladu podniku ze svého okolí určete, jaký druh organizační struktury je pro tento podnik nejvhodnější.

12 Použitá literatura VEBER, J., Základy managementu pro střední školy. FORTUNA, 2003. ISBN 80- 7168-654-9. KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80- 7373-061-1.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Organizační struktury Ročník / obor studia:IV."

Podobné prezentace


Reklamy Google