Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, PhD. Pedagog a tablety ve výuce reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, PhD. Pedagog a tablety ve výuce reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006."— Transkript prezentace:

1 Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, PhD. Pedagog a tablety ve výuce reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006

2 Shadowing jako příklad hodnocení Shadowing (stínování) je proces, kdy na základě dohody jeden pracovník sleduje druhého pracovníka na jeho pracovišti během jeho pracovního dne a na závěr poskytne sledovanému pracovníku zpětnou vazbu. pozorování (bez zásahu pozorovatele, předem stanovená pravidla), zpětnovazební diskuse - získání nových poznatků, vnímání sebe sama a své práce z jiného úhlu pohledu, uvědomění si silných a slabých stránek, posun na vyšší profesionální úroveň. Job-shadowing - stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné instituci (začínající učitel, hospitace, nevládní organizace, zahraniční pobyty aj.).

3 Pozitivní komunikace Kontingence reakcí, kognitivní přizpůsobování, zájem o druhého, reciprocita, humor, třikrát ne, podpora vývoje a flexibility, konzistence interakcí.

4 Pravidla asertivity Nebojte se uchýlit k tzv. feeling talk – vyjadřování svých pocitů, jasně a spontánně vyjádřit, co cítíte, vaše mimika má odrážet, co cítíte, nebojte se říct „ne“, nemějte strach odmítnout, nemluvte za skupinu, užívejte „já“, vyjadřujte se za sebe, neschovávejte se za „my“, nemluvte obecně, jste-li chváleni, nedělejte kolem toho okolky, dejte průchod své radosti a pochvalu přijměte.

5 Shadowing v rámci mapování práce s tablety Jakými způsoby by mohl probíhat shadowing na vašem pracovišti? Jaké podmínky byste nastavili? Na které faktory je třeba upozornit pozorovatele? Jaký prospěch z toho mohou mít učitelé?

6 Kdo hodnotí Interní evaluace o Škola o Méně formální o Hodnocení slabých a silných stránek o Sebehodnotící studie – může být (ale nemusí) veřejná Externí evaluace o Externí odborníci (např. ČŠI) o Považována za vysoce validní ( ) o Výsledkem je oficiální zpráva o efektivitě vzdělávací činnosti školy

7 Fáze autoevaluace Motivační fáze o Přesvědčit tým kolegů o užitečnosti a důležitosti Přípravná fáze o Stanovení oblastí, cílů, podmínek a pravidel, kritérií a indikátorů Realizační fáze o Časová náročnost – pozor na formálnost Evaluační fáze o Zpracování informací Korektivní fáze o Výběr problémů, volba vhodných metod k odstranění nedostatků, motivace kolegů, realizace nápravy

8 Podmínky pro úspěšnou autoevaluaci Efektivitu ovlivňují tyto oblasti: o Jakou funkci má evaluační záměr? o Kdo evaluaci plánuje a provádí? o Kdo obdrží výsledky a kdo z nich učiní závěry? o Kdo bude s výsledky dále pracovat?

9 Zkusme se zamyslet Máte jasnou vizi Vaší školy? Jaká je její filozofie? Zkuste vyjmenovat 5 zákazníků škol. Jak ovlivní Váš evaluační záměr? Můžeme porovnávat školy mezi sebou? Jak?

10 Týmová práce

11 Role šéfa Mít vizi o kvalitě svojí školy Mít jasnou představu o procesu zlepšování kvality Komunikovat o kvalitě Zajistit, že potřeby dítěte jsou v centru zájmu školy!!! Podporovat rozvoj pedagogického týmu!!! Neobiňovat, když se něco nepovede Odstraňovat bariéry mezi odděleními – budovat efektivní tým!!! Naslouchat učitelům!!! Poskytovat autonomii a dovolit riskovat Zajistit rovnováhu mezi potřebami dítěte a učitele!!!

12 Systém celkového řízení kvality 1.Týmové řízení1.Individuální řízení Periodicky každá pracovní skupina hodnotí kvalitu výkonu každého člena týmu stejně jako celého týmu. Týmy hodnotí svou práci vzhledem k cílům a podmínkám. Skupina informuje o dosažených cílech a hodnotí dosažené výsledky. Sbírá a analyzuje data, reflektuje zkušenost, identifikuje výsledky. Redefinuje nebo potvrdí postup pro následující období. Každý učitel definuje osobní cíle, svou odpovědnost a své osobní potřeby. Individuální kontrola umožňuje korekci vedoucí k dosažení kvalitních výsledků. 1.Management kontroly1.Externí zprávy Prvotním úkolem managementu školy je zajistit, že stanovené cíle budou úspěšně a efektivně dosaženy. Úkolem managementu je syntetizovat všechna získaná data. Důležité je získávání zpráv od externích partnerů. Není možné se spolehnout jen na vnitřní hodnocení kvality. Škola získává cíleně informace od zástupců praxe, vyššího stupně škol, studentů, absolventů, konzumentů, rodičů.

13 Charakteristika úspěšné školy je orientovaná na žáka, má sloužit studentům, podporovat jejich tvořivost, aktivitu. Vysokou úroveň má interakce učitel-žák. Úspěšná škola nabízí bohatý vzdělávací program, má dokonale vypracované cíle v oblasti kognitivní, podporuje studentův rozvoj a provádí zpětnou vazbu. Výukou podporuje žákovo učení. Učitelé věří, že se žáci mohou naučit a cítí se odpovědni za dosažené výsledky. Učitelé jsou otevření ke studentovu očekávání, snaží se uspokojovat jeho potřeby, adaptují výuku pro potřeby studentů, anticipují a opravují žákovo neporozumění učební látce, používají různé vyučovací strategie. Obecně – úspěšná škola má vysoký standard, pravidelně sleduje výkony a usiluje o dosažení úspěchu. Má pozitivní školní klima charakterizované soustavou cílů, hodnot a standardů výkonů. Má vysoký optimismus a očekávání ke studentovu učení (věří v možnosti žáka, důvěřuje mu). Vytváří otevřené, přátelské, kulturní prostředí, pozitivní přístup k disciplíně, má poznatky o etické identitě žáka. Podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má pochopení pro jejich potřeby, dobré podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci, vzájemně spolupracují. Má dobrého ředitele, ten užívá efektivního stylu řízení, řeší problémy týmově, zná sbor, komunikuje s ním, adekvátně hodnotí učitele a žáky, pečuje o odborný růst učitelů. Úspěšná škola komunikuje s rodiči a společností.

14 Výzkum nespokojenosti učitelů Nedostatečné ocenění práce (veřejnost  ) Způsoby řízení školy (požadavky neberoucí ohled na názory nebo možnosti U) Přetížení a nárazové zvýšení úkolů Nedostatky v chování žáků, za něž U zodpovídá Nejasné požadavky kladené na U

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Shadowing UNI-PROJEKTING s.r.o. PhDr. René Szotkowski, PhD. Pedagog a tablety ve výuce reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006."

Podobné prezentace


Reklamy Google