Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostupné zaměstnávání Praha 14. 11. 2013, Gabriela Melková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostupné zaměstnávání Praha 14. 11. 2013, Gabriela Melková."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Prostupné zaměstnávání Praha 14. 11. 2013, Gabriela Melková

2 www.socialni-zaclenovani.cz Práce na zkoušku (aktivizační opatření) max. 3 měsíce Dotované zaměstnání 6 -12 měsíců Integrační či tranzitní sociální podniky 12 měsíců: ochutnávky, rekvalifikace a poradenství Volný trh práce Klient: Motivovaný Job-ready Kvalifikovaný Integrovaný Prostupné zaměstnávání = komplexní systém 4 stupňů pracovních aktivit se zvyšujícími se nároky, který přivádí osobu bez pracovních návyků zpět na trh práce

3 www.socialni-zaclenovani.cz Prostupné zaměstnávání systém může fungovat jako motivační a zásluhový (přednostní umísťování osvědčených pracovníků do dalšího stupně) systém je výhodný pro všechny účastníky využití metody case managementu při poradenské práci s účastníky systému prostupného zaměstnávání (cílem je odstranění nebo minimalizace překážek zprostředkování, jejichž zdrojem je osoba sama nebo její prostředí a následně ji co nejdříve začlenit na trh práce) evaluace po dobu 6 měsíců (zjišťování, zda se uchazeči nevracejí do evidence Úřadu práce)

4 www.socialni-zaclenovani.cz Výběr účastníků do systému prostupného zaměstnávání pečlivé prověřování příjmové a dluhové situace klienta nelze jen automaticky srovnat výši dávek a výši případné mzdy (je třeba zároveň posuzovat i náklady na pracovní aktivitu v podobě každodenního dojíždění, nákladnost nerodinné péče o děti či osoby blízké, a to zvláště v odlehlých regionech postižených strukturální nezaměstnaností nebo v případě rodin s jedním živitelem/živitelkou) do systému by měli být přednostně vybíráni klienti, kteří jsou skutečně motivovaní nebo takoví klienti, u nichž lze předpokládat, že by jim mohla účast v projektu významně pomoci

5 www.socialni-zaclenovani.cz 1. stupeň – práce na zkoušku aktivizační, motivační a diagnostický nástroj smyslem je aktivizace nezaměstnané osoby, získání, udržení či postupná obnova pracovních návyků, ověření si vlastních schopností a dovedností, motivace k rekvalifikaci a následnému pracovnímu uplatnění pro realizátory znamená 1. stupeň možnost doporučovat zaměstnavatelům osvědčené, motivované uchazeče aktivizační fáze by měla být cca tříměsíční s možností prodloužení o maximálně další tři měsíce forma: veřejná služba, dobrovolnictví, sociální rehabilitace, stáže u zaměstnavatelů, nekolidující zaměstnání - flexibilní VPP, příležitostná registrovaná práce apod. ASZ podporuje znovuzavedení bonifikace veřejné služby a dobrovolnictví nad úroveň životního minima

6 www.socialni-zaclenovani.cz 2. stupeň - dotované zaměstnání VPP, SÚPM, dotovaná pracovní místa z projektů (NIP, RIP, grantové projekty) smyslem dotovaného zaměstnání na straně zaměstnance je získání pracovních zkušeností, ověření si vlastních možností, diagnostika v řadě případů znamená dotované zaměstnání také legalizaci již existujícího nelegálního zaměstnání dotované zaměstnání má smysl zejména u nízkokvalifikovaných osob, které se jen těžko uplatňují na trhu práce u mladých lidí jde často o jediný způsob, jak získat pracovní zkušenosti mzdový příspěvek sám o sobě k získání a udržení zaměstnání nestačí dotace má primárně sloužit uchazeči k jeho aktivizaci, ne zaměstnavateli motivační nastavení výše mzdy, délky pracovního poměru a výše úvazku

7 www.socialni-zaclenovani.cz 3. stupeň - tranzitní sociální podniky sociální podnik poskytující tzv. tranzitní (přechodné) zaměstnání, jehož cílem je návyk na běžné pracovní prostředí a podmínky integrační charakter sociálních podniků doprovodné služby (mentoring, zaměstnanecké rekvalifikace, pracovní poradenství, zprostředkování návazného zaměstnání na volném trhu práce) a má vazbu na externí síť poskytovatelů specializovaných, např. sociálních, ale též dluhových služeb doporučený poměr znevýhodněných osob po přijetí transitních pracovníků je 70 % stálých zaměstnanců ku 30 % transitních pracovníků „zprostředkování tranzitního zaměstnání v sociálním podniku“ jako nové opatření aktivní politiky zaměstnanosti dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti cílové skupiny - opora v § 33 zákona č. 435/2004 Sb. (uchazeči o zaměstnání, kterým se při zprostředkování zaměstnání věnuje zvýšená péče) inspirace: sociálně ekonomické podniky v Rakousku

8 www.socialni-zaclenovani.cz 4. stupeň – uplatnění na volném trhu práce uplatnění na volném trhu práce přeměnou dotovaného pracovního místa v pracovní místo kmenového zaměstnance nebo zprostředkováním nedotovaného zaměstnání (včetně sebezaměstnání) dalším ze způsobů vytváření nedotovaných pracovních míst a zároveň legalizace nelegálních pracovních míst je uplatňování společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: doprovody na přijímací pohovory, zajištění podpory po uzavření pracovněprávního vztahu formou pracovní asistence nebo konzultacemi po pracovní době neziskové pracovní agentury – viz např. RUBIKON Centrum § 44, odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí.

9 www.socialni-zaclenovani.cz Příručka pro obce – část Zaměstnanost a sociální ekonomika www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka

10 www.socialni-zaclenovani.cz Gabriela Melková analytička pro oblast zaměstnanosti a sociální ekonomiky Agentura pro sociální začleňování melkova.gabriela@vlada.cz Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Prostupné zaměstnávání Praha 14. 11. 2013, Gabriela Melková."

Podobné prezentace


Reklamy Google