Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Oddělení OOB a KŘ HZS Královéhradeckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Oddělení OOB a KŘ HZS Královéhradeckého."— Transkript prezentace:

1 Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Oddělení OOB a KŘ HZS Královéhradeckého kraje kpt. Ing. Josef Janura, tel. 950530240, e-mail josef.janura@hkk.izscr.cz kpt. Ing. Josef Janura, tel. 950530240, e-mail josef.janura@hkk.izscr.cz

2 Téma, cíle Téma prezentace : Téma prezentace : Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov (dále jen „KP ORP“) Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov (dále jen „KP ORP“) Cíl prezentace : Cíl prezentace : Seznámit starosty obcí správního obvodu ORP Nový Bydžov s průběhem a způsobem zpracování a obsahem KP ORP Seznámit starosty obcí správního obvodu ORP Nový Bydžov s průběhem a způsobem zpracování a obsahem KP ORP

3 KP ORP Nový Bydžov Důvod zpracování KP ORP Důvod zpracování KP ORP K 1. 1. 2011 byl novelizován zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. K 1. 1. 2011 byl novelizován zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizový zákon ukládá Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS kraje“) zpracovat do 31. 12. 2012 krizové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, znamená to tedy i KP ORP NB. Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje (dále jen „BRK“) projednala dne 6. 12. 2011 „Harmonogram zpracování KP ORP....“, kde je uloženo HZS kraje zpracovat KP ORP do 20. 12. 2012. Krizový zákon ukládá Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS kraje“) zpracovat do 31. 12. 2012 krizové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, znamená to tedy i KP ORP NB. Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje (dále jen „BRK“) projednala dne 6. 12. 2011 „Harmonogram zpracování KP ORP....“, kde je uloženo HZS kraje zpracovat KP ORP do 20. 12. 2012.

4 KP ORP Nový Bydžov KP ORP je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení (starosta obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností, starostové obcí a obecní úřady) KP ORP je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení (starosta obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností, starostové obcí a obecní úřady) a další dotčené subjekty ve správním obvodu ORP Nový Bydžov a další dotčené subjekty ve správním obvodu ORP Nový Bydžov

5 4. st 3. st 2. st 1. st MU KS SaP KP HP Havarijní plán KH kraje Krizový plán KH kraje 239/2000 Sb. 240/2000 Sb.

6 Název Zákon – norma Vyhlašujíc í orgán DůvodÚzemí Doba trvání Válečný stav ÚZ č.1/1993 Sb., čl.43 (Ústava České republiky) ÚZ č.110/1998 Sb., čl.2 (o bezpečnosti ČR) Parlament ČR Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. - celý stát není omezen o Stav ohrožení státu ÚZ č.110/1998 Sb., čl.7 (o bezpečnosti ČR) Parlament ČR (na návrh vlády) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. - celý stát - omezené území státu není omezen o Nouzový stav ÚZ č.110/1998 Sb., čl.5-6 (o bezpečnosti ČR) Vláda ČR (na návrh předsedy vlády) V případě živelních pohrom,ekolog. nebo prům. havárií,nehod nebo jiného nebezpečí,které ve značném rozsahu ohrožují životy,zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost - celý stát - omezené území státu nejdéle 30 dnů Stav nebezpečí Z č.240/2000 Sb., §3 (o krizovém řízení) Hejtman kraje (Primátor HM Prahy) Jsou-li v případě živelní pohromy, ekolog. nebo prům. havárie,nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy,zdraví,majetek,životní prostř. nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek,pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. - celý kraj - část území kraje nejvýše 30 dnů (prodlou žení - souhlas vlády)

7 Působnost krizové legislativy MIMOŘÁDNÁ STAV OHROŽENÍ UDÁLOST STAV NEBEZPEČÍ NOUZOVÝ STAV STÁTU VÁLEČNÝ STAV Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Systém nouzového hospodářství Systém hospodářské mobilizace (* Krizový plán ) (* Plán nezbytných dodávek) Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, Zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR (* Havarijní plán kraje, Vnější havarijní plán, Poplachový plán integrovaného záchranného systému ) * plánovací dokumentace

8 KP ORP Nový Bydžov Výchozí legislativa a dokumenty Výchozí legislativa a dokumenty - Zákon č. 240/2000 Sb. - Zákon č. 241/2000 Sb. - Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. - Metodika zpracování krizových plánů - Směrnice MV k jednotnému uspořádání KŠ - Harmonogram zpracování KP ORP NB - Rozpracované vybrané úkoly z KPK - Krizový plán Královéhradeckého kraje

9 Základní členění KP ORP A. Základní část B. Operativní část C. Pomocná část KP ORP


Stáhnout ppt "Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Zpracování Krizového plánu správního obvodu ORP Nový Bydžov Oddělení OOB a KŘ HZS Královéhradeckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google