Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn,"— Transkript prezentace:

1 Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn, 6. – 8. 10. 2009

2 Hlavní oblasti činnosti Kurikulum - cíle a obsah odborného vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kvalifikace – vedení a rozvoj Národní soustavy kvalifikací Sociální partnerství Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení Koncepce dalšího vzdělávání Celoživotní kariérové poradenství Analýzy trhu práce Mezinárodní spolupráce, aktivity vyplývající z členství v EU Jiné aktivity ( STU, bulletin Odborné vzdělávání, zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí)

3 Kurikulum – cíle a obsah odborného vzdělávání Tvorba RVP, transformace soustavy oborů - ( H (215) 82, E (104) 36, J (20) 5, M, L/0 (391) 110, L/5 (93) 33) Vývoj kurikula – činnosti a postupy pro monitorování RVP – zadání pro výzkumná šetření (MŠMT, OPŘO, oborové skupiny) Modernizace vzdělávání – CEFIF, finanční gramotnost, EVVO a VUR Podpora vzdělávání a profesního uplatnění žáků s SPV; péče o nadané žáky – spolupráce s IPPP  Úkoly v kmenové činnosti  IPn projekty: Kurikulum S, Metodika II

4 Kvalita odborného vzdělávání Podpora zajišťování kvality odborného vzdělávání  úkoly kmenové činnosti: reflexe evropského vývoje, Doporučení Rady EU k implementaci Evropského rámce pro zajišťování kvality (EQARF)  IPn projekty: NZZ, Cesta ke kvalitě, Kurikulum S (standardizace profilové části MZ)

5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků DV PP v rámci počátečního odborného vzdělávání – průzkum potřeb a projektování ŠVP ve vazbě na RVP a NSK, didaktické aspekty realizace výuky DV PP v souvislosti s realizací dalšího odborného vzdělávání na školách – průzkumy potřeb, projektování programů DV, realizace DV, celoživotní kariérové poradenství DV PP v souvislosti s realizací zájmového popř. občanského vzdělávání na školách - průzkumy potřeb, projektování programů DV, realizace DV DV PP v souvislosti s realizací uznávání výsledků předchozího učení – metodické sjednocování postupů,poradenské a podpůrné aktivity  úkoly kmenové činnosti:  IPn projekty: Kurikulum S, Metodika II, UNIV 2, Koncept

6 Kvalifikace – vedení a rozvoj NSK vedení NSK – úkol ze zákona č. 179/2006; implementace strategie celoživotního učení; aktivity s mezinárodním kontextem reagují na potřeby reakce české kvalifikační soustavy na předpokládané zavádění ECVET IPn projekty:NSK2 – Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací Koncept – návrh systémových mechanismů pro oblast DV UNIV 2 – proměna škol v centra celoživotního učení

7 Sociální partnerství Podpora partnerství škol a zaměstnavatelů  Řízení a koordinace činnosti oborových skupin koncepční skupina odborné skupiny, Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání, poradní skupina - součást Koordinačního centra EQF oborové skupiny pracovní skupiny Metodická a informační podpora sektorovým radám – IPn NSK2 Mezinárodní spolupráce – EQF, ECVET, EQARF

8 Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení proces uznávání výsledků předchozího učení – identifikuje, dokumentuje, hodnotí a uznává kompetence jednotlivce  úkoly v kmenové činnosti  IPn: NSK2 (standardy – kvalita a validita celého procesu) UNIV 2 (centra CŽU – proces uznávání) Koncept (stimulace poptávky jednotlivců i podniků po DV, uznávání výsledků DV ve vazbě na NSK a UNIV,…)

9 …další činnosti Koncepce dalšího vzdělávání – systémové prostředí pro oblast DV (Implementace strategie celoživotního učení Celoživotní kariérové poradenství – integrovaný systém kariérového poradenství, www.infoabsolvent.cz (propojuje informace o školách a oborech vzdělánís poznatky o uplatnění absolventů na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů), Centrum kariérového poradenství (IPn VIP Kariéra II )www.infoabsolvent.cz Analýzy trhu práce – vývoj ekonomiky, technologií, a kvalifikačních požadavků profesí, analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti, stav a vývoj nabídky pracovních příležitostí, vývoj počtu žáků škol podle oborové struktury a vzdělanostní úrovně, přechod absolventů na trh práce a do terciáru, postavení absolventů škol na trhu práce, analýzy stavu a vývoje nezaměstnanosti a absolventů škol, analýzy příčin předčasných odchodů ze vzdělávání

10 …další činnosti Mezinárodní spolupráce, aktivity vyplývající z členství ČR v EU – RefeNet, TTnet, aktivity OECD  Koordinační centrum EQF  Národní síť pro podporu rozvoje OV  Národní centrum Europass  Implementace ECVET (společné LdV projekty)  Implementace EQARF Aktivity související s členstvím ČR v EU  Kontakty se zahraničními institucemi  Informace o zapojení do mezinárodních projektů  Podíl na činnosti centrálních evropských výborů a organizací (Cedefop, ETF, DG VET)

11 Pro koho a s kým spolupracujeme MŠMT, další OPŘO, ČŠI, další ministerstva, kraje, zaměstnavatelé (svazy, HK, asociace, cechy,…), školy, veřejnost, zahraniční partneři

12 Děkuji za pozornost. Jitka Pohanková jitka.pohankova@nuov.cz www.nuov.cz


Stáhnout ppt "Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn,"

Podobné prezentace


Reklamy Google