Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn,"— Transkript prezentace:

1 Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn, 6. –

2 Hlavní oblasti činnosti Kurikulum - cíle a obsah odborného vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kvalifikace – vedení a rozvoj Národní soustavy kvalifikací Sociální partnerství Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení Koncepce dalšího vzdělávání Celoživotní kariérové poradenství Analýzy trhu práce Mezinárodní spolupráce, aktivity vyplývající z členství v EU Jiné aktivity ( STU, bulletin Odborné vzdělávání, zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí)

3 Kurikulum – cíle a obsah odborného vzdělávání Tvorba RVP, transformace soustavy oborů - ( H (215) 82, E (104) 36, J (20) 5, M, L/0 (391) 110, L/5 (93) 33) Vývoj kurikula – činnosti a postupy pro monitorování RVP – zadání pro výzkumná šetření (MŠMT, OPŘO, oborové skupiny) Modernizace vzdělávání – CEFIF, finanční gramotnost, EVVO a VUR Podpora vzdělávání a profesního uplatnění žáků s SPV; péče o nadané žáky – spolupráce s IPPP  Úkoly v kmenové činnosti  IPn projekty: Kurikulum S, Metodika II

4 Kvalita odborného vzdělávání Podpora zajišťování kvality odborného vzdělávání  úkoly kmenové činnosti: reflexe evropského vývoje, Doporučení Rady EU k implementaci Evropského rámce pro zajišťování kvality (EQARF)  IPn projekty: NZZ, Cesta ke kvalitě, Kurikulum S (standardizace profilové části MZ)

5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků DV PP v rámci počátečního odborného vzdělávání – průzkum potřeb a projektování ŠVP ve vazbě na RVP a NSK, didaktické aspekty realizace výuky DV PP v souvislosti s realizací dalšího odborného vzdělávání na školách – průzkumy potřeb, projektování programů DV, realizace DV, celoživotní kariérové poradenství DV PP v souvislosti s realizací zájmového popř. občanského vzdělávání na školách - průzkumy potřeb, projektování programů DV, realizace DV DV PP v souvislosti s realizací uznávání výsledků předchozího učení – metodické sjednocování postupů,poradenské a podpůrné aktivity  úkoly kmenové činnosti:  IPn projekty: Kurikulum S, Metodika II, UNIV 2, Koncept

6 Kvalifikace – vedení a rozvoj NSK vedení NSK – úkol ze zákona č. 179/2006; implementace strategie celoživotního učení; aktivity s mezinárodním kontextem reagují na potřeby reakce české kvalifikační soustavy na předpokládané zavádění ECVET IPn projekty:NSK2 – Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací Koncept – návrh systémových mechanismů pro oblast DV UNIV 2 – proměna škol v centra celoživotního učení

7 Sociální partnerství Podpora partnerství škol a zaměstnavatelů  Řízení a koordinace činnosti oborových skupin koncepční skupina odborné skupiny, Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání, poradní skupina - součást Koordinačního centra EQF oborové skupiny pracovní skupiny Metodická a informační podpora sektorovým radám – IPn NSK2 Mezinárodní spolupráce – EQF, ECVET, EQARF

8 Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení proces uznávání výsledků předchozího učení – identifikuje, dokumentuje, hodnotí a uznává kompetence jednotlivce  úkoly v kmenové činnosti  IPn: NSK2 (standardy – kvalita a validita celého procesu) UNIV 2 (centra CŽU – proces uznávání) Koncept (stimulace poptávky jednotlivců i podniků po DV, uznávání výsledků DV ve vazbě na NSK a UNIV,…)

9 …další činnosti Koncepce dalšího vzdělávání – systémové prostředí pro oblast DV (Implementace strategie celoživotního učení Celoživotní kariérové poradenství – integrovaný systém kariérového poradenství, (propojuje informace o školách a oborech vzdělánís poznatky o uplatnění absolventů na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů), Centrum kariérového poradenství (IPn VIP Kariéra II )www.infoabsolvent.cz Analýzy trhu práce – vývoj ekonomiky, technologií, a kvalifikačních požadavků profesí, analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti, stav a vývoj nabídky pracovních příležitostí, vývoj počtu žáků škol podle oborové struktury a vzdělanostní úrovně, přechod absolventů na trh práce a do terciáru, postavení absolventů škol na trhu práce, analýzy stavu a vývoje nezaměstnanosti a absolventů škol, analýzy příčin předčasných odchodů ze vzdělávání

10 …další činnosti Mezinárodní spolupráce, aktivity vyplývající z členství ČR v EU – RefeNet, TTnet, aktivity OECD  Koordinační centrum EQF  Národní síť pro podporu rozvoje OV  Národní centrum Europass  Implementace ECVET (společné LdV projekty)  Implementace EQARF Aktivity související s členstvím ČR v EU  Kontakty se zahraničními institucemi  Informace o zapojení do mezinárodních projektů  Podíl na činnosti centrálních evropských výborů a organizací (Cedefop, ETF, DG VET)

11 Pro koho a s kým spolupracujeme MŠMT, další OPŘO, ČŠI, další ministerstva, kraje, zaměstnavatelé (svazy, HK, asociace, cechy,…), školy, veřejnost, zahraniční partneři

12 Děkuji za pozornost. Jitka Pohanková


Stáhnout ppt "Národní ústav odborného vzdělávání Aktuální úkoly v příštím období Jitka Pohanková Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Špindlerův Mlýn,"

Podobné prezentace


Reklamy Google