Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyplnění žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyplnění žádosti."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyplnění žádosti o poskytnutí dotace v aplikaci BENEFIT7

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Spuštění aplikace Benefit7 Přehled ovládacích prvků Registrace uživatele do aplikace Benefit7 Vyplnění projektové žádosti Operace se žádostí Obecné pokyny a doporučení Obsah 2

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm www.eu-zadost.cz Minimální systémové požadavky: Spuštění aplikace Benefit7 ProhlížečOperační systém Internet Explorer 5.5Windows 98 2. vydání a vyšší Firefox 1.0.6.Windows 95 a vyšší Linux (jádro 2.2.14 a vyšší) Netscape 8.0Windows 98 2. vydání a vyšší Mozilla 1.5Windows 98 2. vydání a vyšší Minimální rozlišení zobrazovacího zařízení 1024x768. Standardní nastavení zobrazení obsahu stránek v prohlížeči. Zapnutý JavaScript pro zadávání dat do žádosti. Nainstalovaný Adobe Acrobat Reader 6 (a vyšší) pro tisk žádosti.

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Přehled ovládacích prvků 4 Identifikace přihlášeného uživatele. Informace o čase zbývajícím do automatického odhlášení. Aktuálně je nastaven na 60 minut. Informace o čase zbývajícím do automatického odhlášení. Aktuálně je nastaven na 60 minut. Panel nabídek slouží k pohybu mezi jednotlivými záložkami. Záložky jsou rozdělené do tří hlavních skupin: Navigace, Operace se žádostí, Datová oblast žádosti. Oblast formulářů je část okna aplikace, ve které uživatel zadává informace do připravených formulářů.

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Zobrazení poleDruh polePopis Povinné pole (žluté)Povinná pole musí být vždy vyplněna. Povinné pole s nabídkou (žluté) Kliknutím na ikonu v pravém rohu políčka se otevře nabídka/číselník a uživatel zvolí vhodnou variantu. Automatické pole (šedé bez orámování) Údaje do tohoto pole se automaticky doplní. Nepovinné pole (šedé s rámečkem) Vyplnění není vyžadováno, může být závislé na jiné položce. Nepovinné pole s nabídkou (šedé) Kliknutím na ikonu v pravém rohu políčka se otevře nabídka/číselník a uživatel zvolí vhodnou variantu. Přehled ovládacích prvků 5

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Přehled ovládacích prvků 6 Víceřádkové textové pole slouží zejména pro zadávání popisu. Horní řádek zobrazuje aktuální a maximální počet znaků. Tlačítko Otevřít v novém okně umožňuje otevření nového okna pro komfortnější editaci s možností kontroly pravopisu. Číselník je předdefinovaný seznam položek. Zvolený řádek se přenáší do nabídkového pole, ze kterého byl číselník vyvolán. K listování v rozsáhlých seznamech (např. adresy) lze použít navigační šipky ve spodní části, nebo filtry v horní části číselníku. Je zde i možnost seřadit záznamy v jednotlivých sloupcích.

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Přehled ovládacích prvků 7 K zadávání vícepoložkových seznamů používá aplikace tato uživatelská tlačítka. Nový záznam – vytváří nový řádek (pozor, neuložená data vymaže, nebo přepíše). Kopírovat záznam – umožňuje využít již zadané informace při vkládání nového řádku. Smazat záznam – vymaže uživatelem zvolený řádek. Uložit – uloží, nebo přepíše data v aktuálně zvoleném řádku.

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Registrace uživatele

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm 9 Registrace uživatele Hlášení o problému s certifikátem zabezpečení se objevuje v případě, kdy na uživatelském počítači není nainstalován požadovaný certifikát. Tato skutečnost nemá vliv na další funkčnost aplikace.

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Registrace uživatele 10

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Registrace uživatele 11 Do pole email zadávejte pouze existující emailovou adresu, ke které máte přístup. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků, je nutné dbát na rozlišování velkých a malých písmen Do pole email zadávejte pouze existující emailovou adresu, ke které máte přístup. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků, je nutné dbát na rozlišování velkých a malých písmen Kontaktní údaje osoby, která žádost vyplňuje. Mobilní telefon - v případě zapomenutí hesla je po zodpovězení kontrolní otázky heslo zasláno formou SMS na toto číslo. Kontaktní údaje osoby, která žádost vyplňuje. Mobilní telefon - v případě zapomenutí hesla je po zodpovězení kontrolní otázky heslo zasláno formou SMS na toto číslo.

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Registrace uživatele 12

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Registrace uživatele 13 Oblast přihlášení slouží k zadání přihlašovacích údajů. V případě zapomenutí hesla je možné využít odkaz Zapomenuté heslo.

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vyplnění projektové žádosti

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - založení nové žádosti 15 Konto žádosti obsahuje seznam všech projektů, které přihlášený uživatel vytvořil nebo ke kterým mu byl udělen přístup.

16 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - založení nové žádosti 16

17 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - založení nové žádosti 17

18 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - identifikace žádosti 18 Žadatel na této záložce vyplňuje pouze pole identifikace žádosti. Tento údaj slouží k orientaci uživatele v seznamu žádostí. Klíč žádosti je řetězec automaticky vygenerovaný po založení žádosti. Klíč verze je automaticky vygenerován při každé finalizaci. Společně tyto kódy tvoří Hash kód, který slouží k prokázání jednotnosti elektronických a vytištěných dat.

19 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - identifikace projektu 19 Název by měl popisovat projekt jednoznačně, stručně a výstižně. Pod tímto názvem bude projekt vystupovat od schvalování až po jeho realizaci Vyplňte základní popis projektu a jeho zaměření na cílovou skupinu. Vyjmenujte hlavní aktivity, cíle a výstupy. Důkladně promyslete napsaný text, toto pole se následně používá při práci kontrolních orgánů

20 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - identifikace projektu 20 Zaškrtnutím voleb v zaškrtávacích polích se aktivují pole v odpovídajících záložkách, případně se propojené textové pole změní z nepovinného na povinné. Datum zahájení a ukončení projektu se vkládá pomocí číselníku kalendář, který zobrazíte kliknutím na obrázek kalendáře v pravém rohu pole. Zadané termíny musí být v souladu s výzvou, ve které bude projekt předkládán.

21 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu 21 Záložka žadatel projektu slouží k identifikaci subjektu, který o projekt žádá. Žadatelem je hlavní odpovědná osoba za projekt. Po zadání identifikačního čísla organizace jsou načteny další informace o organizaci z rejstříku ARES. Tuto akci spustíte tlačítkem „Validace ARES“.

22 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu 22 Po ukončení načítání se zobrazí dialogové okno, které oznamuje výsledek načtení. V případě neúspěšného načtení je nutné zkontrolovat správnost zadaného IČ, případně se pokusit o načtení znovu nebo později.

23 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu 23 Podíl na nákladech z celkové částky rozpočtu, který připadne na žadatele. V případě, že projekt nemá partnery, by měla částka odpovídat celkovým nákladům projektu. Pokud projekt partnery má, musí se součet jejich nákladů rovnat celkovým nákladům projektu. Jaké projekty v oblasti RLZ již žadatel realizoval či realizuje. V případě velkého počtu projektů uveďte jen projekty obdobného charakteru. Popis by měl obsahovat cíle projektu, aktivity, program, z něhož byl podpořen.

24 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu (adresa) 24 Oficiální adresa je automaticky načtena při „Validaci ARES“. Adresa pro doručení je povinné pole, které zadává uživatel. V případě shodné oficiální a doručovací adresy postupujte následovně: Kopírovat záznam > změňte Typ adresy > Uložit.

25 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu (adresa) 25 Po stisknutí tlačítka Nový záznam se vytvoří v tabulce adres nový řádek. Nyní můžete zahájit zadávání adresy pro doručení. V číselníku typ adresy zvolte odpovídající možnost. V tomto případě Adresa pro doručení. Vyberte odpovídající volbu v číselníku Výběr obce. Číselník Výběr – adresa (PSČ) viz následující ukázka.

26 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu (adresa) 26 Po zadání textu do pole filtru zadejte na klávesnici Enter. Tlačítko Vyhledat zobrazuje nápovědu k vyhledávání. Kliknutím na řádek obsahující požadovanou adresu se informace přenesou do formuláře.

27 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu (adresa) 27 Po zadání obce a adresy z odpovídajících číselníků se doplní zbývající informace do automatických polí. Takto zadaná adresa je validní dle UIR (Územně identifikační registr ČSÚ). Položku www je nutné doplnit manuálně.

28 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - žadatel projektu (osoby) 28 Na záložce „Osoby žadatele“ je nutné uvést všechny statutární zástupce a kontaktní osobu, která bude během hodnocení a realizace komunikovat s pracovníky ŘO ohledně projektu. V případě, že statutární zástupce je zároveň i kontaktní osobou, zaškrtněte volbu Kontaktní osoba i Statutární zástupce

29 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - partner projektu 29 Formuláře na záložce „Partner projektu“ jsou přístupné pouze v případě, že žadatel na záložce „Projekt“ zvolil možnost „Projekt má partnera.“ Pomocí tlačítka „Nový záznam“ je možné zadat potřebný počet partnerů projektu.

30 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - partner projektu 30 Údaje o DPH zohledněte i v rozpočtu projektu. Vymezte částku, kterou se bude partner na nákladech projektu podílet. Proč zapojujete partnera do projektu, proč určité aktivity nerealizuje přímo žadatel. Proč je vhodný právě tento partner. Proč nelze činnost partnera realizovat formou dodávky. Uveďte způsob zapojení partnerů v příslušných aktivitách. Jaké projekty v oblasti RLZ již partner realizoval či realizuje. V případě velkého počtu projektů uveďte jen projekty obdobného charakteru.Popis by měl obsahovat cíle projektu, aktivity, program, z něhož byl podpořen.

31 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - partner projektu (adresa) 31 Adresy partnerů jsou automaticky vloženy při validaci ARES na záložce „Partner projektu.“ Pokud jsou údaje neaktuální, můžete využít možnosti zadání manuálním způsobem (viz předchozí popis adresa žadatele).

32 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - partner projektu (osoby) 32 Vyplňte u každého partnera osobu, která je oprávněna jednat jménem organizace. V případě potřeby doplňte i kontaktní osobu partnera. K jejich rozlišení využijte pole funkce osoby.

33 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - popis projektu 33 Věnujte maximální pozornost vyplnění této záložky. Informace zde zadané slouží jako základní nástroj při hodnocení žádosti. Uveďte cíle, kterých chcete v rámci projektu dosáhnout. Vyjádřete změnu, kterou přinese daný projekt a popište, co bude za dané prostředky vytvořeno.

34 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - popis projektu 34 Zde zodpovězte následující otázky: Jaká je aktuální situace v oblasti, na kterou je projekt zaměřený? Co chcete v této oblasti zlepšit nebo změnit a proč? Proč je důležité realizovat projektové aktivity právě pro cílovou skupinu, se kterou chcete v projektu pracovat? Proč realizujete projekt s vybranými partnery/ bez partnera? Proč by měl být Váš projekt financován z veřejných zdrojů? V čem je projekt inovativní? Jaký posun nastane ve vámi řešené problematice po úspěšném ukončení projektu? Na základě jakých zdrojů (dokumentů či analýz) dokládáte potřebnost projektu?

35 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - popis projektu 35 Zaměřte se na cílovou skupinu, na kterou jsou projektové aktivity cíleny. Jaké jsou potřeby této cílové skupiny? Které její potřeby bude projekt řešit? Jaká je velikost cílové skupiny? Kolik osob plánujete do projektu zapojit? Uveďte, jak jednotlivé cílové skupiny zapojíte a jak je budete motivovat k účasti na projektových aktivitách. Jak jste příslušníky cílové skupiny motivovali, aby do projektu vstoupili? Jak vybrané příslušníky cílové skupiny konkrétně do projektu zapojíte? Jak budete příslušníky cílové skupiny motivovat, aby svou účast v projektu dokončili?

36 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - popis projektu 36 Popište konkrétní přínos pro cílovou skupinu, pokud bude projekt úspěšně realizován a ukončen. Popište tento přínos v širším kontextu pro celou skupinu, případně na konkrétním příkladu skupiny lidí či organizace. Jaké výhody bude mít cílová skupina z realizace projektu? Co účast v projektu přinese příslušníkům cílové skupiny?

37 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Uveďte rizika, která jsou s realizací aktivit projektu spojena. Jaká opatření k jejich eliminaci máte připravená. Vyplnění projektové žádosti - popis projektu 37 Jak budete naplňovat cíle a výstupy projektu v době udržitelnosti, což je 5 let ode dne ukončení projektu. Popište aktivity navazující na projekt, které jsou plánovány po ukončení financování projektu. Budou aktivity projektu realizovány po ukončení financování projektu? Pokud ano, tak které a v jakém rozsahu? Jak zajistíte další financování těchto aktivit po ukončení financování? Bude zachována, případně dále rozvíjena spolupráce s partnery?

38 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - popis projektu 38

39 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - území dopadu a realizace 39 Zadané oblasti musí být v souladu s prostorem definovaným Operačním programem, nebo výzvou. Území zadávejte v úrovni, která odpovídá zpracovávanému projektu (region, kraje, okresy, obce). K označení více oblastí najednou lze využít kombinaci klávesy ctrl nebo shift a kliknutí na odpovídající položky levým tlačítkem myši. Vybrané položky přenesete do seznamu území vašeho projektu kliknutím na šipku.

40 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - území dopadu a realizace 40 Podíl plánované částky způsobilých výdajů projektu (v %) vztahující se k NUTS3, v němž je projekt realizován. Součet procentních podílů ze všech zadaných oblastí se musí rovnat 100%.

41 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - klíčové aktivity (popis) 41 Uveďte všechny klíčové aktivity, které bude v jednotlivých fázích projektu realizovat žadatel nebo partneři projektu.

42 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - klíčové aktivity (popis) 42 Náklady na klíčové aktivity rozložte na způsobilé výdaje a výdaje spadající do křížového financování. Celkové způsobilé výdaje a celkové výdaje spadající do křížového financování musí odpovídat údajům zadaným v rozpočtu projektu.

43 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - klíčové aktivity (popis) 43 Popis by měl odpovídat na tyto otázky: Jaké činnosti budete v rámci této klíčové aktivity realizovat? Kteří členové realizačního týmu se budou na realizaci aktivity podílet? (jaké pozice, jakým způsobem, zda bude část aktivity realizována formou dodávky, zda bude vyhlášeno výběrové řízení) Jak budete v rámci této aktivity pracovat s cílovou skupinou? Jak bude cílová skupina zapojena? Jak je tato aktivita plánovaná z časového hlediska? (jednorázová, průběžná, opakovaná) Jaké typy nákladů se k této aktivitě vztahují? Nevypisujte náklady, které se týkají projektu jako celku.

44 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - klíčové aktivity (popis) 44 Pokuste se zodpovědět následující otázky: Co v rámci této aktivity vznikne nového? V případě inovace uveďte předpokládaný posun a způsob jeho doložení. Výstupem může být např. počet proškolených osob nebo osob, kterým bylo poskytnuto poradenství, vytvořený nebo inovovaný studijní materiál, publikace, interaktivní webové stránky projektu apod.

45 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - klíčové aktivity (harmonogram) 45 Do harmonogramu zahrňte všechny klíčové aktivity zadané na záložce „Klíčové aktivity“. Uvedené aktivity musí být realizovány v časovém rozmezí uvedeném na záložce „Projekt“. Vyplňte Rok > vyberte Klíčovou aktivitu z číselníku > zaškrtněte měsíce, ve kterých se bude daná aktivita realizovat > uložte záznam > stiskněte tlačítko Nový záznam nebo Kopírovat záznam. Pokud bude aktivita realizována ve více letech, je nutné zadat každý rok jako nový záznam.

46 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - realizační tým 46 V případě, že plánujete pro určitý typ pozice více zaměstnanců, vyplňte tuto pozici jako jeden záznam a v poli „Úvazek“ uveďte kumulovanou hodnotu úvazků všech zaměstnanců.

47 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - realizační tým 47 U pracovní smlouvy uvádějte úvazek v procentech (50%, 300% ad), v případě DPČ nebo DPP uvádějte počet hodin za měsíc. U pracovní smlouvy doplňte sazbu za měsíc, u DPČ nebo DPP sazbu za hodinu. Zodpovězte následující otázky: Jaká bude převažující pracovní náplň této pozice v projektu? Popište nejčastější typy činností. Na jakých konkrétních aktivitách se bude v rámci projektu podílet a jakým způsobem? Jaké náklady (jiné než osobní a režie) se budou k dané pozici vázat?

48 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet projektu 48 Tabulka rozpočtu obsahuje přednastavené názvy kapitol a položek. Sloupec kód určuje příslušnost položky k hlavním kapitolám a podkapitolám rozpočtu. Předdefinované řádky nelze odstranit, řádky na úrovni položek je možné editovat. Aktualizace aplikace Benefit7 umožní přidání komentáře k rozpočtu.

49 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet projektu 49

50 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet projektu 50

51 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet projektu 51

52 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet projektu 52

53 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet 53 V tabulce rozpočtu je označen název kapitoly. Formulář neumožní uživateli editovat vybranou položku a nezobrazí se tlačítka Nový záznam, Smazat záznam, Uložit, Storno.

54 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet 54 V tabulce rozpočtu je označen řádek, který umožňuje vnoření nové položky (nejčastěji to bývá poslední úroveň kapitol). Údaje z označeného řádku nelze editovat.

55 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - rozpočet 55 V tabulce rozpočtu je označen řádek, který lze editovat (nejčastěji řádek vložený uživatelem). Po uložení záznamu je nutné v tabulce rozpočtu opět zvolit kapitolu, do které chcete vložit záznam (viz předchozí krok).

56 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - přehled financování 56 Rozpad financí je závislý na záložkách: Projekt, Žadatel projektu, Rozpočet projektu. Vždy, když provedete změny v těchto záložkách, proveďte znovu rozpad financí.

57 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - přehled financování 57 Uveďte příjmy, které vzniknou v době realizace projektu v bezprostřední souvislosti s jeho realizací. Patří sem výnosy žadatele i partnerů získané díky tomu, že budou v rámci projektu poskytovat služby za úplatu, např. kurzovné. V případě, že projekt nebude generovat příjmy, vyplní se 0.

58 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - harmonogram čerpání 58 Uveďte částky předpokládaných způsobilých výdajů za každé monitorovací období realizace. Datum první platby se uvádí 3 měsíce od předpokládaného termínu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

59 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - harmonogram čerpání 59 Součet částek za všechny uvedené předpokládané platby se musí rovnat celkové výši dotace.

60 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - horizontální témata 60 Horizontální témata patří mezi vylučovací kritéria! Pokud má projekt negativní dopad na některé z horizontálních témat, nemůže být doporučen k podpoře.

61 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - horizontální témata 61 Shrňte, v jakých klíčových aktivitách a jakým způsobem bude projekt ovlivňovat rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

62 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - kategorizace pomoci 62

63 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - kategorizace pomoci 63 Součet částek za všechna zvolená prioritní témata v poli Prostředky z EU v Kč musí být roven částce v poli Strukturální fond v záložce Přehled financování.

64 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - monitorovací indikátory 64 Monitorovací indikátory vyplňujte s rozmyslem, zavazujete se k jejich splnění. Vyplňte všechny indikátory označené příznakem povinný. V případě, že takovýto indikátor není v projektu relevantní, zadejte nulovou hodnotu.

65 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - výběrová řízení 65 Uveďte informace o chystaných nebo již probíhajících výběrových řízeních. Formuláře na této záložce budou aktivní pouze v případě, že jste na záložce „Projekt“ zvolili příslušnou volbu.

66 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - publicita 66 Zadejte informace týkající se zajištění publicity projektu žadatelem a partnery projektu. Projekt musí splňovat základní pravidla publicity uvedená v kapitole 6.9. v příručce pro příjemce.

67 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - další projekty 67 Uveďte další projekty, které realizuje žadatel v oblasti rozvoje lidských zdrojů a které jsou financované z veřejných zdrojů. Uveďte projekty, které jsou relevantní vzhledem k tomuto projektu a jsou realizované nebo připravované v době podání žádosti.

68 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - další projekty 68 V případě teprve plánovaného nebo připravovaného projektu uvádějte data plánovaná a očekávaná, předpokládanou výši podpory, datum poskytnutí podpory a dotační titul, ze kterého by mohl být projekt financován.

69 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - přílohy projektu 69 Vyplňte všechny požadované přílohy. Pokud je doložení přílohy vzhledem k povaze projektu nepodstatné a nevhodné, zaškrtněte nerelevantní. Každá příloha musí mít zaškrtnuto buď doložena, nebo nerelevantní.

70 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vyplnění projektové žádosti - přílohy projektu 70 Elektronickou přílohu vložte kliknutím na tlačítko Procházet, zde vyberte požadovaný soubor. Všechny přílohy, které jsou v elektronické podobě dostupné, je nutné k žádosti připojit. Přílohy s povinným podpisem naskenujte a přiložte jako obrázek jpg, nebo soubor pdf.

71 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operace se žádostí

72 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Operace se žádostí - přístup k žádosti 72 Záložka přístup k žádosti umožňuje přidělit přístup k právě aktivní žádosti dalším uživatelům. U jedné žádosti je možné zvolit pouze jednoho vlastníka.

73 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Operace se žádostí - přístup k žádosti 73 Pokud chcete přidělit dalšímu uživateli práva upravovat žádost a chcete nadále zůstat vlastníkem, nezaškrtávejte možnost Vlastník ani možnost Sdílení určeno jen pro čtení. Po předložení žádosti zrušte všem dalším uživatelům právo editovat žádost.

74 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Operace se žádostí - kontrola 74 Tlačítko Kontrola umožňuje zobrazit výsledek automaticky prováděných kontrol. Dokud žádost neprojde kontrolou bez chyby, nemůže být provedena finalizace žádosti.

75 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Operace se žádostí - kontrola 75 V případě, že kontrola proběhla v pořádku, byly splněny podmínky požadované automatickými kontrolami. Pozor, tyto kontroly jsou pouze technického charakteru. I v případě úspěšné kontroly je nutné žádost prověřit.

76 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Operace se žádostí - finalizace 76 Finalizaci je nezbytně nutné provést před tím, než je žádost odevzdána. Finalizací je žádost uzavřena a chráněna oproti další editaci. Nyní můžete žádost vytisknout a uložit ve formátu pdf na CD- ROM.

77 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Operace se žádostí - finalizace 77 Žádost je možné opět odemknout tlačítkem Storno finalizace. Po provedení Storno finalizace se musí opět žádost Finalizovat, vytisknout a uložit na CD-ROM. Po odevzdání žádosti již Storno finalizace neprovádějte bez předchozí konzultace s ŘO.

78 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Tlačítko tisk žádosti slouží zároveň k vygenerování elektronické verze ve formátu pdf. Vytisknutá žádost musí mít stejný Hash kód jako elektronická verze. Štítek na obálku se vytiskne společně se žádostí jako poslední neočíslovaná stránka. Operace se žádostí - tisk a odevzdání žádosti 78

79 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obecné pokyny a doporučení

80 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Vzhledem k provázanosti některých záložek vyplňujte záložky v takovém pořadí, v jakém jsou řazeny za sebou. Dbejte na konkrétnost uvedených dat a jejich relevantnost vzhledem k projektu. Údaje musí být ověřitelné. Sledujte čas zbývající do odhlášení. Činnost v okně otevřeném tlačítkem „Otevřít v novém okně“ neprodlužuje automaticky dobu do odhlášení. Obecné pokyny a doporučení 80

81 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm Pravidelně ukládejte rozpracovaný projekt tlačítkem Uložit. Při dodatečných změnách dbejte na to, aby se změna promítla ve všech relevantních položkách žádosti (nejčastěji změny rozpočtu). Kontrolujte správnost automaticky vkládaných údajů a výpočtů. Obecné pokyny a doporučení 81

82 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Děkuji za vaši pozornost.


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 26. května 2008Marek Šorm INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyplnění žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google