Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV CENY ELEKTŘINY NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU Karel Šimeček - SVSE/AEM Seminář SVSE 10/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV CENY ELEKTŘINY NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU Karel Šimeček - SVSE/AEM Seminář SVSE 10/2013."— Transkript prezentace:

1 VLIV CENY ELEKTŘINY NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU Karel Šimeček - SVSE/AEM Seminář SVSE 10/2013

2 Strategický cíl SEK – Konkurenceschopnost cen chápeme v těchto postupných krocích: 1.Dosáhnout podpory podnikatelského prostředí v ČR cenami energií pro průmysl alespoň na úrovni evropského průměru 2.Snížit úroveň regulované složky cen elektřiny pro velký průmysl (EII) alespoň na úroveň úlev v Německu 3.Podpořit dosažení nižších cen za energetické komodity než burzovní pro velké odběratele jako ve Francii

3 Posuzování plnění strategického cíle Eurostat – porovnání celkových cen s daní i bez daně mezi jednotlivými státy Evropy v různých odběratelských kategoriích Benchmarking – zdroje získané z analýz podnikatelského prostředí nadnárodních skupin či z oborových konferencí Informace a rozbory z jiných zdrojů – IFIEC, odborné firmy a skupiny, státní instituce Chybí výroční objektivní analýza MPO, jako nositele SEK

4 Vývoj celkových cen elektřiny pro průmysl Eur/kWh Eurostat, kategorie spotřeby (70-150GWh/r)

5 Porovnání vývoje cen pro průmysl v Evropě Severní Evropa – nejnižší ceny elektřiny v Evropě (Nordpool), srovnatelné s USA. Výhodou jsou vlastní energetické suroviny a zdroje Západní Evropa – Francie,Španělsko Benelux, ale i Rakousko a Polsko. Cenová konkurence, vliv OZE, výjimky pro průmysl Střední Evropa – nejvyšší ceny, lídr trhu Německo, vliv politických rozhodnutí,výjimky pro průmysl pouze v Německu

6 Celkové ceny elektřiny pro průmysl a domácnosti v EU

7 Rozdíl mezi cenami pro průmysl a obyvatelstvo v ČR a EU

8

9 Porovnání cen pro průmysl a obyvatelstvo v Evropě Nejnižší ceny elektřiny pro průmysl jsou ve Skandinávii, Francii a většině post socialistických států.ČR patří do skupiny států s nejvyšší cenou pro průmysl v Evropě Nejnižší ceny pro obyvatelstvo jsou ve Francii a postsocialistických státech.V ČR a na Slovensku jsou nejvyšší ceny z této skupiny Nejmenší rozdíly cen mezi průmyslem a obyvatelstvem jsou v postsocialistických státech

10 Závěry 1 V ČR jsou jedny z nejvyšších cen elektřiny v EU pro průmysl. Průmysl více dotuje ceny pro obyvatelstvo než většina států EU. Přesto jsou ceny elektřiny pro obyvatelstvo jedny z nejvyšších ve skupině států s nižší kupní silou obyvatel. Pokud jsou burzovní ceny v ČR na srovnatelné úrovni, zdražuje nám elektřinu neúměrně vysoká regulovaná složka

11 Porovnání cen elektřiny pro různé skupiny odběratelů

12 Závěry 2 Kromě obyvatelstva dotuje velký průmysl i ceny elektřiny pro živnostníky a malé podniky Velcí průmysloví odběratelé v ČR nemají žádné úlevy či výhody Opatrnost zabraňuje podnikům více využívat poklesům spot cen Struktura regulovaných poplatků v ČR oproti konkurenci paradoxně zatěžuje nejvíce velký, exportní průmysl, který je hlavním aktérem tvorby ekonomiky státu

13 Ceny elektřiny v ČR šly proti vývoji ekonomiky 23 € příplatku za OZE zvyšuje aktuální cenu komodity v ČR o 50%, což je neadekvátní Cena regulovaných služeb pro průmysl v ČR může být ovlivněna „vodárenským efektem“

14 Úroveň poplatků za OZE v EU a míra podpory průmyslu Podpora OZE umožňuje různou míru protekcionismu průmyslu. Bohatší státy EU toho využívají Průmyslové státy v EU nezatěžují průmysl poplatky za OZE, aby nesnižovaly jeho konkurenceschopnost Úlevy průmyslu v EU (2012) Francie - 10.5 €/MWh,průmysl strop 0.55mil €/r Německo – 35.9 €/MWh, průmysl 0.5 €/MWh Belgie - 8.7 (14.1) €/MWh, průmysl cca 50% Dánsko - 10 €/MWh, průmysl snížená taxa ČR - 16,8 €/MWh (+ 8,3 €/MWh ze SR), ČR - Žádná úleva pro průmysl

15 Současný stav a úkoly v oblasti OZE Novelizace zákona 165/2012 a její uvedení do praxe od roku 2014, dokončení notifikace ze strany DG Competition Tlak na Evropské orgány k sjednocení protekcionismu evropského průmyslu Příprava velké novely – ujasnění doby podpory OZE v návaznosti na zákonnou návratnost investic, evropský systém podpory průmyslu Dořešení sporů v souvislosti se způsobem podpory OZE v ČR

16 Společné výsledky 4-letého úsilí – strop cenové přirážce za OZE

17 Problematika výjimek pro průmysl – informace z Německa

18 Porovnání nákupních cen elektřiny pro výrobce hnojiv (2011)

19 Infrastruktura Systémové služby Ztráty Ostatní příplatky SK č.1 CZ č.2 ČR má jedny z nejvyšších nákladů na přenosové a distribuční služby Porovnání poplatků za přenos elektřiny v EU IFIEC- Frontier Economics

20 Ceny služeb přenosu a distribuce Přenosové sazby lze porovnávat jen v rámci EU,možnost benchmarkingu distribučních nákladů znemožnil bundling REAS s ČEZ Možnosti snížení sazeb: – snižování nákladů efektivními investicemi, regulací i motivací řídících orgánů - přenesení větší než nyní části na živnostníky a malé odběratele - přenesení části nákladů za systémové služby na výrobu elektřiny (G komponenta) - financování části nákladů na služby sítí z jiných zdrojů

21 Shrnutí 1.I přes víceletý pokles ekonomiky ceny energií v ČR stále rostly a to nad úroveň jiných evropských států. 2.V ČR jsou vysoké „netržní“ složky cen pro průmysl a to jak vysoké ceny přenosu,distribuce a síťových služeb, tak přemrštěný příplatek k ceně na podporu OZE. 3.Nekonkurenceschopností cen je postižen velký průmysl,zejména EII se spotřebou nad 70GWh/rok, který navíc více než v jiných státech křížově dotuje obyvatelstvo,živnostníky a malé podniky

22 Závěry Strategický cíl SEK: Konkurenceschopnost cen není plněn ve vztahu k hlavnímu motoru ekonomiky – velkému, exportnímu průmyslu. SVSE jako zástupce spotřebitelů bude ve spolupráci s SPČR a oborovými svazy vyvíjet tlak na MPO jako nositele SEK k přijetí akčního plánu a zavedení kontrolního systému k splnění tohoto strategického cíle

23 Koncepce energetiky musí být součástí průmyslové politiky ČR Pokud není ČR schopna zajistit konkurenceschopnost cen energií pro průmysl, nemůže se dlouhodobě považovat za vyspělý průmyslový stát se všemi negativními důsledky Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VLIV CENY ELEKTŘINY NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU Karel Šimeček - SVSE/AEM Seminář SVSE 10/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google