Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANOTACE Zjistit, co je majetek, jaké jsou druhy majetku a jak ho lze získat. Vysvětlit žákům, co to je vlastnictví a kdo může být vlastníkem. Objasnit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANOTACE Zjistit, co je majetek, jaké jsou druhy majetku a jak ho lze získat. Vysvětlit žákům, co to je vlastnictví a kdo může být vlastníkem. Objasnit."— Transkript prezentace:

1

2 ANOTACE Zjistit, co je majetek, jaké jsou druhy majetku a jak ho lze získat. Vysvětlit žákům, co to je vlastnictví a kdo může být vlastníkem. Objasnit možnosti ochrany majetku. Výukový materiál

3 Majetek Majetek a vlastnictví

4 Majetek  Co se ti vybaví pod slovem majetek? ???  Majetek = co člověk má neboli vlastní

5 Druhy majetku Hmotný Nemovitý = svázaný s půdou, nelze přemístit ( pozemky, budovy..) Movitý = fyzické předměty, lze s ním manipulovat ( auto, oblečení) Nehmotný Technologické postupy = know - haw ( patentované) Duševní vlastnictví = scénář filmu, text písničky, logo firmy ( autorské právo) Finanční majetek Peníze Cenné papíry

6 Jak můžeš majetek získat?  Aktivně – vlastním přičiněním = prací  Pasivně – bez vlastního přičinění = děděním, darováním…  Majetková nerovnost mezi lidmi : tuto nerovnost pomáhá vyrovnávat stát pomocí sociální politiky státu = podpora v nezaměstnanosti, starobní důchody….  Víš, kdo je SPONZOR? ???

7 Vlastnictví A co je to vlastnictví? ???  Vlastnictví = právní vztah majitele a majetku přímé právo vlastníka vlastnit hmotné věci  Vlastnit = mít majetek, vlastnit na základě práva  V občanském zákoníku vlastnické právo zahrnuje: právo věc držet právo věc užívat právo s věcí nakládat

8 Kdo může být vlastníkem?  Fyzická osoba = člověk  Právnická osoba = organizace, podnikatel  Spoluvlastnictví = vlastnické právo nad stejnou věcí má více vlastníků (společné vlastnictví manželů)

9 Typy vlastnictví  Soukromé = jen moje, vlastnictví jedince (auto)  Obecní = patří obci (školní budova)  Družstevní = patří družstvu, více lidem (byt)  Státní = patří státu (silnice)  Církevní = patří církvi (kostel)

10 Vznik a zánik vlastnictví Vznik vlastnictví  darování  dědictví  koupě  výhra  rozhodnutí státního orgánu Zánik vlastnictví  prodej  darování  exekuce

11 Ochrana majetku  Dá se majetek nějak ochránit? Pokud ano, tak jak? ???  Každý majetek je chráněn ZÁKONEM  Duševní majetek je chráněn: - autorské právo - patentní právo - ochranné známky - užitný vzor - průmyslový vzor  Jeden objekt může být chráněn více formami

12 Autorské právo  Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví  Autorské právo je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců (spisovatelů, hudebníků, filmařů, programátorů..) na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby

13 Malý test závěrem - pamatuješ si něco? DOPLŃ POJMY:  Co člověk má neboli vlastní = ???  Peníze + cenné papíry = ??? majetek  ??? = člověk, který finančně podporuje někoho (něco) jiného  právní vztah majitele a majetku = ???  Jen moje, vlastnictví jedince (auto) = vlastnictví ???  Každý majetek je chráněn ???  Autorské právo je součástí tzv. ??? vlastnictví

14 Použité zdroje:  Microsoft.com  SKOŘEPA, Milan; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost. Praha : Scientia, 2008. 197 s.  VALENTA, Milan. Občanská výchova. Praha : Práce, 1997. 120 s.


Stáhnout ppt "ANOTACE Zjistit, co je majetek, jaké jsou druhy majetku a jak ho lze získat. Vysvětlit žákům, co to je vlastnictví a kdo může být vlastníkem. Objasnit."

Podobné prezentace


Reklamy Google