Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.4.2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_06_Charakteristika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.4.2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_06_Charakteristika."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.4.2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_06_Charakteristika paryb Téma:ZOOLOGIE STRUNATCŮ – Charakteristika paryb Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu ZOOLOGIE STRUNATCŮ – CHARAKTERISTIKA PARYB. Je zařazen do výuky biologie pro 2. ročník čtyřletého gymnázia nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Součástí materiálu je pracovní list / test, který lze využít pro samostatnou práci, pro domácí přípravu nebo pro ověření zvládnutí učiva při testování. Je vhodné zařadit test na konci hodiny k opakování a upevnění učiva. Test lze vytisknout a žáci s ním mohou pracovat písemně, nebo lze ponechat v elektronické podobě. Na otevřené otázky pak žáci odpovídají ústně, u uzavřených úloh použijí k výběru možností elektronické pero. Je vytvořeno autorské řešení testu. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 PARYBY (Chondrichthyes) Obr. 1Obr. 2

4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: -vývoj od devonu, výrazný rozvoj v karbonu -slepá vývojová skupina -původně sladkovodní, dnešní – moře (až na výj.) -hydrodynamický tvar těla -heterocerkní ocasní ploutev (u chimér ne) -2 morfologické typy –žralok (vřetenovité) –rejnok (dorzoventrálně zploštělé) Obr. 3

5 VNĚJŠÍ VZHLED: -končetiny = ploutve -párové: -hrudní (horizontální, „výškové kormidlo“) -břišní (vnitřní část přeměněna v kopulační orgán -nepárové: -hřbetní – 2, posunuty dozadu -řitní – někdy chybí -ocasní (heterocerkní) -hlava protažena v rypec - rostrum

6 Heterocerkní ocasní ploutev hřbetní ploutve rostrum nápadné oči žaberní štěrbiny příčná ústa hrudní ploutve břišní ploutve Obr. 4 – Carcharodon carcharias ODKAZ – VIDEO: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Videos_of_Rhincodontidae

7 POVRCH TĚLA: -mnohovrstevná pokožka -plakoidní šupiny – stavba jako zuby, s ostrými špičkami → drsnost -zuby – více řad – při opotřebování postupují na okraj čelisti → náhrada -zuby i šupiny – pravidelná obměna (po dosažení určité velikosti), mnohokrát za život

8 Plakoidní šupiny žraloka Obr. 5

9 Zuby žraloka – více řad Obr. 6

10 OPORNÁ SOUSTAVA: -chrupavčitá kostra – místy zvápenatělá → pevnost -primitivní lebka: –mozkovna – chrání mozek –1. žeberní oblouk přeměněn v horní a dolní čelist -končetiny připojeny k páteři chrupavčitým pásmem (lopatkové, pánevní) -vyztužené elastickými vazivovými paprsky -souvislá struna hřbetní – zaškrcovaná těly obratlů -zachovaná po celý život

11 NERVOVÁ SOUSTAVA: -velký rozvoj oproti bezčelistnatcům -MÍCHA: -válcovitá → párové míšní nervy -MOZEK: -vývoj mozečku – hlavně žraloci (pohyb) -řídící centrum = střední mozek -koncový mozek – hlavně čichové laloky, hemisféry ne zcela odděleny -→ 10 párů hlavových nervů Obr. 7

12 SMYSLOVÉ ORGÁNY: -vývoj smyslů podporujících rychlý pohyb -sluch a rovnováha – pouze vnitřní ucho -otolity – útvary CaCO 3 – rovnováha -nápadné komorové oči – bez možnosti akomodace, okohybné svaly (→ pohyb oka), nedokonalý zrak kompenzován dobrým čichem -čich – čichové váčky se zřasenou sliznicí, čichové buňky s brvami -proudový orgán = postranní čára, hlava + boky (pod šupinami) -smyslové buňky = neuromasty -jsou též v Lorenziniho ampulách na hlavě

13 -proudový orgán = postranní čára, hlava + boky (pod šupinami) -smyslové buňky = neuromasty -jsou též v Lorenziniho ampulách na hlavě Obr. 8 postranní čára Obr. 9 – větvení postranní čáry a vyústění Lorenziniho ampule na hlavě Lorenziniho ampule -slanost, hloubka, teplota vody, také změny el. pole při pohybu kořisti

14 TRÁVICÍ SOUSTAVA: jednoduchá, trubicovitá -prostorná ozubená ústa, malý jazyk -bez slinných žláz -hltan proděravělý žaberními štěrbinami -široký, krátký jícen -nečleněné střevo – spirální řasa = typhlosolis -mohutná játra (tuk - nadlehčení) se žlučníkem, pankreas -řitní otvor – v urogenitálním sinu - UROGENITÁLNÍ SINUS - KLOAKA = společný prostor pro vyústění trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy

15 DÝCHACÍ SOUSTAVA: žábry -žaberní štěrbiny (5, některé druhy 6 – 7) odděleny přepážkami (septy) -na přepážkách – žaberní plátky – bohatě prokrvená sliznice -voda: ústní otvor → k žaber. štěrbinám → na žaberních plátcích výměna plynů → štěrbinou ven -neustálé omývání žaber (pohyb nebo proudění vody)

16 -SPIRAKULUM – modifikovaná 1. žaberní štěrbina, ztráta dýchací fce -u některých tudy přijímána voda -další fce nejasné (možná sekreční orgán, možná krvetvorba) Obr. 10

17 CÉVNÍ SOUSTAVA: uzavřená -♥ v chrupav. osrdečníku (v úrovni hrud. ploutví) – pouze neokysličená krev -4 oddíly: žilný splav, předsíň, komora, tepenný násadec -→ do žaber (okysličení) → do těla → zpět do ♥ -v těle se mísí okysličená a neokysličená krev -vysoký obsah močoviny v krvi (cca 1%) – k vyrovnání osmotického tlaku s mořským prostředím

18 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA: -párové ledviny -vylučují jen malé množství moči (neplatí pro sladkovodní) -k vyloučení nadbytečných solí – REKTÁLNÍ ŽLÁZA -nemají plynový měchýř – pelagické druhy se musí neustále pohybovat (jinak klesají ke dnu)

19 ROZMNOŽOVÁNÍ: gonochoristé, vnitřní oplození -přenos spermatu párovými kopulačními orgány = přeměněné části břišních ploutví (myxopterigie) -chybí larva - vejcorodí –vajíčka krytá rohovitými obaly –vláknitými výrůstky se zachycují na vodních rostlinách –zárodek vyživován žloutkem a mořskou vodou - vejcoživorodí –vajíčka vyživovaná žloutkem a sekretem stěn vejcovodů - živorodí –vývoj zárodku v děloze, u některých nitroděložní kanibalismus

20 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE STRUNATCŮ – CHARAKTERISTIKA PARYB 1)Vyberte správnou možnost: Paryby jsou původně a. sladkovodní b. mořské 2)Část mozku s řídící funkcí je u paryb: a. koncový mozek b. střední mozek c. mozeček d. prodloužená mícha 3)Nejvýznamnější smysl paryb je: a. zrak b. sluch c. čich d. hmat

21 4) Z hlediska potravních strategií jsou paryby většinou: a. dravci b. býložravci c. všežravci d. mrchožrouti 5) Vyberte správnou možnost: a. Paryby jsou gonochoristé / hermafroditi. b. Oplození paryb je vnější / vnitřní. c. Paryby mají / nemají plynový měchýř. d. Mořské paryby vylučují malé / velké množství moči. e. Oko paryb je / není schopno akomodace. f. Hřbetní ploutve žraloka jsou / nejsou párové. g. Spirakulum paryb má / nemá dýchací funkci. h. Všichni / jen někteří žraloci jsou živorodí. 6) Čím se živí žralok velký?

22 7) Vysvětlete pojmy: a. heterocerkní ocasní ploutev b. rektální žláza c. kloaka d. Lorenziniho ampule e. neuromasty f. otolity 7) Vyjmenujte čtyři oddíly srdce paryb. Jaká krev (okysličená / neokysličená) srdcem prochází? 8) Kde je umístěn proudový orgán paryb a jaké má funkce? 9) Popište šupiny a zuby žraloků.

23 PRACOVNÍ LIST / TEST ŘEŠENÍ 1)Vyberte správnou možnost: Paryby jsou původně a. sladkovodní b. mořské 2)Část mozku s řídící funkcí je u paryb: a. koncový mozek b. střední mozek c. mozeček d. prodloužená mícha 3)Nejvýznamnější smysl paryb je: a. zrak b. sluch c. čich d. hmat

24 4) Z hlediska potravních strategií jsou paryby většinou: a. dravci b. býložravci c. všežravci d. mrchožrouti 5) Vyberte správnou možnost: a. Paryby jsou gonochoristé / hermafroditi. b. Oplození paryb je vnější / vnitřní. c. Paryby mají / nemají plynový měchýř. d. Mořské paryby vylučují malé / velké množství moči. e. Oko paryb je / není schopno akomodace. f. Hřbetní ploutve žraloka jsou / nejsou párové. g. Spirakulum paryb má / nemá dýchací funkci. h. Všichni / jen někteří žraloci jsou živorodí. 6) Čím se živí žralok velký? filtruje plankton

25 7) Vysvětlete pojmy: a. heterocerkní ocasní ploutev – nesouměrná ocasní ploutev žraloků b. rektální žláza – žláza sloužící k vylučování nadbytečných solí c. kloaka – vyústění TS, VS, a PS do společného prostoru d. Lorenziniho ampule – na hlavě paryb, obsahují neuromasty, vnímají elektrické pole vytvářené pohybující se kořistí e. neuromasty – smyslové buňky v proudovém orgánu a Lorenz. amp. f. otolity 7) Vyjmenujte čtyři oddíly srdce paryb. Jaká krev (okysličená / neokysličená) srdcem prochází? - žilný splav – předsíň – komora – tepenný násadec 8) Kde je umístěn proudový orgán paryb a jaké má funkce? - proudový orgán = postranní čára, na bocích a hlavě paryb (zde se větví), vnímání proudění, slanosti a asi i teploty vody, možná u elektrického pole (viz Lorenz. amp.) 9) Popište šupiny a zuby žraloků. - zuby a šupiny (plakoidní) – stejná stavba (zubovina, sklovina), zuby tvoří více řad, zakládají se uvnitř čelistí, postupují na kraj a nahrazují opotřebované. Na kraji úst přechodné formy mezi zuby a šupinami. Uspořádání šupin umožňuje rychlejší proudění vody kolem těla paryby – snižuje tření.

26 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN 80- 85827-57-3. ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN 80-85827-32-8. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN 80-86960-08-0. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-71820-70-9. GAISLER, Jiří. Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 1983, 21-079- 83. SIGMUND, Leo; HANÁK, Vladimír; PRAVDA, Oldřich. Zoologie strunatců. Praha: Karolinum, 1994, ISBN 80-7066-531-9.

27 1 - KLEINE, Matthias. www.wikipedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carcharhinus_melanopterus2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carcharhinus_melanopterus2.jpg 2 - PULLARA, Sam. www.wikipedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stingray_underwater.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stingray_underwater.jpg 3 – archiv autora 4 - AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharodon_carcharias_drawing.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharodon_carcharias_drawing.jpg 5 - MARTINOVÁ, Zdena. Žralok, dokonalý výtvor přírody [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.abicko.cz/clanek/casopis- abc/483/zralok-dokonaly-vytvor-prirody.htmlhttp://www.abicko.cz/clanek/casopis- abc/483/zralok-dokonaly-vytvor-prirody.html 6 - DR.MEADOWS, Dwayne. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharodon_carcharias_caught_by_fisherman.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharodon_carcharias_caught_by_fisherman.jpg 7 - SKAGGS, William. www.wikipedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shark_brain.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shark_brain.png 8 - HUH, Chris. www.wikipedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sharks_Lateral_Line.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sharks_Lateral_Line.svg 9 - HUH, Chris. www.wikipedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zraloci_Lorenziniho_ampule.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zraloci_Lorenziniho_ampule.jpg 10 - HUH, Chris. www.wikipedia.org [online]. [cit. 25.4.2013]. Dostupný na WWW: http://bs.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Parts_of_a_shark.svg http://bs.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Parts_of_a_shark.svg


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 25.4.2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_06_Charakteristika."

Podobné prezentace


Reklamy Google