Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/05_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO L TEMA: Příbuzná slova po L ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/05_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO L TEMA: Příbuzná slova po L ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/05_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO L TEMA: Příbuzná slova po L ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.0822

2 ANOTACE Materiál je určen pro žáky ZŠ praktické – 5. ročník, slouží k pochopení slov, která jsou příbuzná s vyjmenovanými slovy po L, upozorňuje na rozdíly pravopisu v podobně znějících slovech. Materiál je určen k použití při práci na interaktivní tabuli. Datum vytvoření: říjen 2011 Datum ověření: 23. 11. 2011 Učitel postupně seznamuje žáky se slovy příbuznými k jednotlivým vyjmenovaným slovům. Žáci doplňují neúplná slova, podtrhávají slova a určují příbuznost k vyjmenovanému slovu. Žáci zvládali doplňování neúplných slov, pracovali aktivně, zdůvodňovali pravopis příbuzných slov.

3 Příbuzná slova po L Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Usl_šel hudbu, vysl_šet přání, nesl_šně projít, nedosl_chavý člověk, nesl_šný hlas, nesl_cháno, ml_nek na maso, ml_nské kolo, rozbitý ml_nek, ml_nice na obilí, bl_skavý kamínek, bl_ští se na slunci, ozdoba se zabl_skla, nabl_skaný drahokam. slyšet - mlýn - blýskat se

4 Příbuzná slova po L Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Pol_kač ohně, pomalé pol_kání, nepol_kej rychle, nesmíš to spol_kat, upl_nulý týden, topíme pl_nem, pl_nulý provoz, měřit pl_noměrem, rozpl_nout se nad parou, spl_vavý oblek, zemní pl_novod, pl_nule mluvit, opl_vat bohatstvím, spl_nutí duší, nepl_tvej jídlem, vypl_tvat vodu, pl_tvání jídlem, nevzl_kej tady, vzl_kání dítěte, vzl_kala strachy, rozvzl_kal se, zal_kal se štěstím. polykat - plynout - plýtvat - vzlykat

5 Příbuzná slova po L Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : L_sinka na hlavě, pták l_ska, L_sá hora, bílá l_sinka na hřbetě, L_sá nad Labem, ol_salý pes, l_tkový sval, bolavá l_tka, l_ko pod kůrou, l_kožrout škodí, l_kové boty, l_čený koš, dřevěné l_že, l_žař lyžuje, vodní l_žování, l_žařský závod, dobře si zal_žovat, l_žařka na svahu. lysý - lýtko - lýko - lyže

6 Příbuzná slova po L Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Pel_ňkový odvar, čaj z pel_ňku, pl_šový králík, panenka z pl_še, malý pl_šáček, pl_šová hračka. pelyněk - plyš

7 Pozor na rozdíly v psaní těchto slov ! mlýn (budova) mlít (mele mouku) blýská se (bouřka) blízká (nedaleká) vyplývat (z něčeho) vyplivat (něco) lyska (pták, lysina) líska (keř)

8 Pozor na rozdíly v psaní těchto slov ! lýčený (z lýka) líčený (děj, obličej) lyže (lyžování) líže (zmrzlinu) slynout (proslulý) slinit (sliny) vlys (ozdoba domu) lis (přístroj) Pozn.: lišej (vyrážka) a lišaj (motýl) píšeme s měkkým i.

9 Příbuzná slova po L - řešení Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Uslyšel hudbu, vyslyšet přání, neslyšně projít, nedoslýchavý člověk, neslyšný hlas, neslýcháno, mlýnek na maso, mlýnské kolo, rozbitý mlýnek, mlýnice na obilí, blýskavý kamínek, blyští se na slunci, ozdoba se zablýskla, nablýskaný drahokam. slyšet - mlýn - blýskat se

10 Příbuzná slova po L - řešení Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Polykač ohně, pomalé polykání, nepolykej rychle, nesmíš to spolykat, uplynulý týden, topíme plynem, plynulý provoz, měřit plynoměrem, rozplynout se nad parou, splývavý oblek, zemní plynovod, plynule mluvit, oplývat bohatstvím, splynutí duší, neplýtvej jídlem, vyplýtvat vodu, plýtvání jídlem, nevzlykej tady, vzlykání dítěte, vzlykala strachy, rozvzlykal se, zalykal se štěstím. polykat - plynout - plýtvat - vzlykat

11 Příbuzná slova po L - řešení Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Lysinka na hlavě, pták lyska, Lysá hora, bílá lysinka na hřbetě, Lysá nad Labem, olysalý pes, lýtkový sval, bolavá lýtka, lýko pod kůrou, lýkožrout škodí, lýkové boty, lýčený koš, dřevěné lyže, lyžař lyžuje, vodní lyžování, lyžařský závod, dobře si zalyžovat, lyžařka na svahu. lysý - lýtko - lýko - lyže

12 Příbuzná slova po L - řešení Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Pelyňkový odvar, čaj z pelyňku, plyšový králík, panenka z plyše, malý plyšáček, plyšová hračka. pelyněk - plyš

13 Citace archiv autora ilustrace : www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/05_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO L TEMA: Příbuzná slova po L ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google