Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_18_ Křesťanská antika II TEMA:Historie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_18_ Křesťanská antika II TEMA:Historie."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_18_ Křesťanská antika II TEMA:Historie umění starověku ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:01.01.2013

2 ANOTACE Prezentace je určena pro výklad, opakování a upevnění nového tématu z historie umění s motivačními úkoly pro interaktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Jejím obsahem je názorný výklad historie umění, věnovaný období přechodu antické kultury do středověké, kdy tzv. „křesťanská antika“ tvoří důležitý mezník pro pochopení myšlení středověkého člověka a zvrat ve vývoji umělecké formy. Je zaměřená na problematiku vývoje starokřesťanské architektury v návaznosti na antické tradice ve druhém období po uznání křesťanství, kdy začaly vznikat monumentální sakrální stavby. Součástí prezentace je v jejím závěru část s úkoly a pracovními listy pro interaktivní zapojení žáků, která slouží k doplnění a procvičení učiva. V úvodu si žáci krátce připomenou znalosti z předcházející hodiny o raně křesťanské architektuře v prvním období. Odpovídají na otázky k probranému učivu a klikem na snímek si ověřují správnost odpovědi (viz. snímek č. 4). Potom následuje výklad nové látky a na závěr hodiny je zařazena interaktivní část s pracovními listy pro prozkoušení a zopakování nového učiva (viz snímky č. 26 až 31). Tato část může být využita pro ústní nebo písemné ověřování znalostí žáků. Úkolem žáků je na snímku č. 28 určit obrázky nebo jejich části označené čísly a správně je pojmenovat. Odpovědi si zkontrolují na snímku č. 29. Snímek č. 30 je variací předchozího úkolu. Žáci na interaktivní tabuli spojují pojmy pomocí elektronického pera nebo fixu s odpovídajícími vyobrazeními a kontrolují si odpovědi pomocí animace na snímku č. 31. Na tuto prezentaci navazuje další tematický celek – starokřesťanské malířství a sochařství. Látka je určena pro studenty 1. ročníku čtyřletého a 2. ročníku šestiletého gymnázia. Vzdělávací cíle:  seznámit žáky se základními tendencemi vývoje umění v tomto období a vysvětlit příčiny procesu změn v pojetí světa a jeho ztvárňování  doplnit poznatky o historických souvislostech v tomto období v návaznosti na mezipředmětové vztahy (D, ČJ, ZSV)  rozšířit slovní zásobu žáků o nové pojmy z oboru archite ktury

3 10

4 Úvod - opakování 1.Jaký jiný název se používá pro označení období tzv. křesťanské antiky? 2.V jaké době se rozvíjelo nejstarší křesťanské umění a proč se dělí na dvě období? 3.Kdy a kým bylo zrovnoprávněno křesťanství? 4.Kde lze nalézt první památky křesťanského umění. Uveďte příklady. Raně křesťanské nebo starokřesťanské umění Asi od 2. do 6. stol. n. l. - dělení v závislosti na povolení křesťanství V roce 313 n. l. – Milánský edikt – císař Konstantin Katakomby – např. Priscilliny, Domitilliny, Kalixtovy…

5

6 Charakteristika po roce 313 n. l. – rozvoj monumentální architektury  chrám  bazilika → z řec. bazileos = král, soudce, velekněz  centrála → půdorys kruhu, oktogonu, řeckého kříže  baptisterium → z řec. baptizien = ponořit

7 Ondřejský kříž Řecký kříž Latinský kříž Svatopetrský kříž Typy křížů 1 1 2 2 4 4 3

8 BazilikaCentrála 7 6 5

9 8 Bazilika 3 části  atrium  čtvercový dvůr se sloupovým ochozem a studnou uprostřed  nartex  předsíň pro dosud nekřtěné  vlastní bazilika  prostorné shromaždiště k bohoslužbám

10 11 10 9 Popis HLAVNÍ LOĎ VEDLEJŠÍ LODĚ TRANSEPT = příčná loď APSIDA KATEDRA = biskupský stolec, křeslo nebo trůn v kostele

11 Památky  tři největší baziliky v Římě z Konstantinovy doby  bazilika sv. Petra  bazilika sv. Pavla za hradbami  chrám sv. Jana v Lateránu  ještě ve 4. stol. vybudována čtvrtá největší římská bazilika – S. Maria Maggiore

12 Bazilika sv. Petra v Římě Bazilika sv. Petra v Římě 12

13 Bazilika sv. Pavla Saint Paulo fuori le mura = pětilodí - postavena nad místem apoštolova stětí, obnovena po požáru roku 1823 BERTHOLD, Werner. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roma_San _Paolo_fuori_le_mura_BW_1.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roma_San _Paolo_fuori_le_mura_BW_1.JPG 13

14 Sta Maria Maggiore Sta Maria Maggiore 14

15 Baptisterium San Giovanni in Laterano  pětilodí s baptisteriem 16 15

16 Bazilika San Giovanni in Laterano Stolec - katedra římského biskupa 17

17 Hlavní loď baziliky 18

18 Centrála  kostely a baptisteria 19 b 20 19 a

19 Památky Sta. Constanza  původně mauzoleum Konstance, dcery Konstantina - potom kostel 21

20 Sta Constanza  interiér 22

21 Sta Constanza  hrobní stavba - 12 dvojic římských sloupů  mozaiková výzdoba  sarkofág Konstantinovy matky Heleny (původně asi připraven pro Konstantina) 23

22 Ravenna  = původně římský válečný přístav  od r. 402 n. l. – sídlo západořímských císařů → až do r. 476  vrcholná doba za vlády ostrogótského císaře Theodoricha (r. 527 – 565)  poté přivtělena s celou Itálií k říši východořímské → sídlo exarchy  r. 751 – město dobyto Langobardy 24. Mauzoleum Gally Placidie

23 KONEC

24 Citace: 1.Latinský kříž: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Christian_cross.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Christian_cross.svg 2.Řecký kříž: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greek_cross.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greek_cross.svg 3.Ondřejský kříž: FIBONACCI. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Andrew%27s_cross.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Andrew%27s_cross.svg 4.Svatopetrský kříž: FIBONACCI. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter%27s_Cross.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter%27s_Cross.svg 5.Půdorys baziliky: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org.org [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_Paolo_Fuori_le_Mura_Rome_plan.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_Paolo_Fuori_le_Mura_Rome_plan.jpg 6.Půdorys centrály: AUTOR NEUVEDEN. http://www.fast.vsb.cz/cs/ [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/zsaa/pict/009rane_krest/rk002.jpghttp://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/zsaa/pict/009rane_krest/rk002.jpg 7.Půdorys ve tvaru řeckého kříže: AGUR. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostoleion.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostoleion.jpg 8.Kresba baziliky sv. Petra: MAUS, Trauden. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Basilica_di_San_Pietro_1450.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Basilica_di_San_Pietro_1450.jpg 9.Nákres baziliky: AUTOR NEUVEDEN. http://www.sps-ul.cz [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://www.sps-ul.cz/doku.php/rany_stredovekhttp://www.sps-ul.cz/doku.php/rany_stredovek 10.Půdorys baziliky: LUSITANA. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Transept.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Transept.png 11.Katedra: AUTOR NEUVEDEN. http://www.liturgie.ch [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://www.liturgie.ch/ds/dcms/sites/lich/portal/artikel.html?f_action=show_article&f_article_id=134http://www.liturgie.ch/ds/dcms/sites/lich/portal/artikel.html?f_action=show_article&f_article_id=134 12.Bazilika sv. Petra: MAUS, Trauden. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Basilica_di_San_Pietro_1450.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Basilica_di_San_Pietro_1450.jpg 13.Bazilika sv. Pavla: BERTHOLD, Werner. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roma_San_Paolo_fuori_le_mura_BW_1.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Roma_San_Paolo_fuori_le_mura_BW_1.JPG 14.Sta Maria Maggiore: TANGO7174. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lazio_Roma_SMariaMaggiore2_tango7174.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lazio_Roma_SMariaMaggiore2_tango7174.jpg

25 Citace: 15.Baptisterium San Giovanni in Laterano – kresba: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_7_Rome_Lateran_Battisterio_Section.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_7_Rome_Lateran_Battisterio_Section.jpg 16.Baptisterium San Giovanni in Laterano: DE:BENUTZER:DIANA AT DE.WIKIPEDIA. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateran_Baptisterium.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateran_Baptisterium.jpg 17.Bazilika San Giovanni in Laterano: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma-san_giovanni03.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma-san_giovanni03.jpg 18.Hlavní loď baziliky: KARELJ. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Basilica_st_Giovani_in_Laterano_2011_4.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Basilica_st_Giovani_in_Laterano_2011_4.jpg 19.Centrála a, b – archív autora 20.Půdorysy centrály: AUTOR NEUVEDEN. http://www.essential-humanities.net [online]. [cit. 24.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.essential-humanities.net/western-art/western-architecture/roman-architecture/#.USn--aUreuIhttp://www.essential-humanities.net/western-art/western-architecture/roman-architecture/#.USn--aUreuI 21.Sta. Constanza: LALUPA. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:S_Costanza_-_facciata_1160930.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:S_Costanza_-_facciata_1160930.JPG 22.Sta Constanza – interiér: SEIER+SEIER. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Costanza_Interior.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Costanza_Interior.jpg 23.Sta Constanza: BONJOCH, Oliver. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mausoleum_Constantinae.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mausoleum_Constantinae.jpg 24.Mauzoleum Gally Placidie: CURRYBET. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ravnna-gallaplacidia.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ravnna-gallaplacidia.jpg

26

27 KŘESŤANSKÁ ANTIKA – ARCHITEKTURA Cvičení pro opakování a procvičení tématu Prezentace obsahuje pracovní listy a náměty pro interaktivní zapojení žáků k doplnění a procvičení učiva.

28 7 5 4 1 8 9 6 10 Pracovní list I Určete, co na obrázcích označuje číslo v kroužku 3 2

29 7 5 4 1 8 9 6 10 Pracovní list I Určete, co na obrázcích označuje číslo v kroužku 3 2 APSIDA TRANSEPT HLAVNÍ LOĎ BAPTISTERIUM ATRIUM CENTRÁLA LATINSKÝ KŘÍŽ VEDLEJŠÍ LOĎ ŘECKÝ KŘÍŽ KATEDRA

30 APSIDA HLAVNÍ LOĎ BAPTISTERIUM ATRIUM NARTEX TRANSEPT KATEDRA VEDLEJŠÍ LOĎ CENTRÁLA BAZILIKA Pracovní list II Určete na obrázcích jednotlivé architektonické prvky ze seznamu a spojte je čarami.

31 Řešení úkolu: APSIDA HLAVNÍ LOĎ BAPTISTERIUM ATRIUM NARTEX TRANSEPT KATEDRA VEDLEJŠÍ LOĎ CENTRÁLA BAZILIKA

32 Tento materiál je určen k interaktivní výuce.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_18_ Křesťanská antika II TEMA:Historie."

Podobné prezentace


Reklamy Google