Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky ICT Název a číslo materiálu: ODS_32_INOVACE_JTD3.A_4 Vytvořeno:28.4.2014Autor:Mgr. Petra Převrátilová Vyučovací předmět: Sociální pedagogika - Občan v demokratické společnosti Ročník:III. SOŠ Výsledky vzdělávání dle RVP Žák dokáže popsat vybrané zařízení pro závisle v ČR a v regionu Typ interakce: Kombinované Druh výukového zdroje: Prezentace s využitím interaktivní tabule Klíčová slova: Kontaktní centrum Principy práce KC Anotace: Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je zaměřen na prezentaci konkrétní sociální služby pro drogově závislé – Kontaktního centra. Je možné ho využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad k diskuzi. Součástí materiálu jsou otázky a úkoly vztahující se k problematice KC.

2 Kontaktní centra a jejich činnost

3 Charakteristika zařízení Jsou to nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách

4 Poslání minimalizovat zdravotní a sociální rizika u populace uživatelů drog, a tím současně chránit populaci drogami nezasaženou K - centrum usiluje o změnu rizikového chování klientů a rovněž se snaží motivovat je ke změně životního stylu s výhledem abstinence

5 Cíle centra navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a vytvoření vzájemné důvěry mezi ní a pracovníky K -centra prohloubení navázaného kontaktu zaměřujícího se především na změnu rizikových vzorců chování klientů (sdílení náčiní používaného k aplikaci drog, nechráněný sex apod.) pomoc klientům získat, udržet, a pokud možno posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci) zajištění podmínek potřebných k "přežití" (zabezpečení základního zdravotního, hygienického a vitaminového servisu, pracovní programy apod.) sociální stabilizace klientů pomoc v krizi pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů zvýšení informovanosti klientů a jejich vzdělávání zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti

6 Cílová skupina Uživatelé nealkoholových drog starší 15 let Typickým klientem centra jsou pravidelní nebo injekční uživatelé opioidů nebo stimulancií S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracuje K – centrum pouze v rámci případové práce klientů (kontext klientů je důležitým prvkem pro nastartování a udržení změny u uživatelů návykových látek)

7 Služby Veškeré služby kontaktního centra jsou poskytovány bezplatně Služby:  Sociální  Zdravotnické  Speciální adiktologické

8 Sociální služby podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách: kontaktní práce, základní nápojový, vitaminový a hygienický servis sociální a trestně-právní poradenství (pomoc při komunikaci s úřady atd.) osobní asistence krizová intervence poradenství pro rodiče, partnery nebo přátele drogou ohrožených nebo uživatelů

9 Zdravotnické služby základní zdravotní ošetření testy na infekční nemoci

10 Speciální adiktologické služby programy snižování zdravotních a sociálních rizik (výměnný program injekčních stříkaček, informace o bezpečném braní a bezpečném sexu) motivační trénink a předléčebné poradenství diagnosticko-diferenciální filtr a zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby (včetně detoxifikace) pro odborníky a studenty odborné konzultace a stáže

11 Principy práce KC I. nízkoprahovost - služba pro uživatele drog maximálně dostupná anonymita – předpoklad pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky zařízení individuální přístup - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb respektování svobodné vůle - klient má mít vždy možnost volby a je nezbytné ji respektovat, klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou

12 Principy práce KC II. veřejný přístup - služby KC přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti bezplatnost - všechny služby poskytované KC jsou bezplatné flexibilita - služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám klientů a drogové scény dodržování práv klientů - vytvořit podmínky pro naplnění práv klientů, umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti

13 Příklad – KC Ústí nad Labem Nabízí tyto základní činnosti:  sociálně terapeutická činnost  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Provozní doba: Pondělí 8.00 - 18.00 Úterý 8.00 - 18.00 Středa 8.00 - 18.00 Čtvrtek 8.00 - 18.00 Pátek 8.00 - 16.00 Občanské sdružení DRUG OUT Klub Sídlo: Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem

14 Cíle KC Ústí nad Labem naplňování strategie Harm Reduction, snižování dopadů injekčního užívání drog, navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli, zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.), zkvalitnění stávajících služeb, rozšiřování povědomí o službách Kontaktního centra, rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů, poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku, zprostředkování léčby

15 Opakování 1.Kontaktní centra zajišťují :  Sociální poradenství a péči o osobu závislou na návykových látkách  Ubytování pro ženy poskytující placené sex. služby  Ubytování pro osoby bez přístřeší 2. Pobyt v kontaktních centrech je :  Omezený, v řádu hodin  Omezený, v řádu dní  Neomezený 3. Služby kontaktního centra jsou poskytovány anonymně :  Ano  Ne

16 Zdroje: www.sananim.cz www.drugout.cz www.mpsv.cz [online]. [cit. 7.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.mpsv.cz/cs/9#sspd Obrázek : AUTOR NEUVEDEN. www.drugout.cz [online]. [cit. 7.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.drugout.cz/kontaktni-centrum


Stáhnout ppt "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google