Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět:CJLRočník: 3. Téma: Karel Čapek - Válka s mloky Tematický okruh: Literatura Jméno autora: Mgr. Hana MaříkováDatum tvorby: listopad2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_CJL_MA031 Soubor: 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_CJL_MA031 Anotace: K. Čapek – Válka s mloky, rozdělení a rozbor románu, objasnění dějového příběhu

2 Válka s mloky literární druh - próza slohový útvar – fejetonní román literární žánr - epika varovný antiutopistický alegorický sci-fi román obává se odlidštění společnosti nadčasovost ekologické varování (zasahování člověka do přírody škodí)

3 Vydáváno v letech 1935 – 1936 v Lidových novinách psáno částečně ve formě novin. zpráv a dopisů napsáno v polovině 30. let poprvé vydáno v letech 1935 – 1936 na pokračování v Lidových novinách v současnosti k dispozici také jako komiks připravuje se film (už od roku 2010 dosud) v lednu 2013 uvedena ve Státní opeře Praha opera Válka s mloky skladatele Vladimíra Franze

4 Rozděleno na 3 knihy kniha 1. se jmenuje Andrias Scheuchzeri (odborný název vyhynulého druhu velemloka) - popisuje počátek všeho dění a charakterizuje mloky kniha 2. se jmenuje Po stupních civilizace - obsahuje soubor novinových výstřižků pana Povondry (vrátný v Bondyho podniku) kniha 3. se jmenuje Válka s mloky - líčí samotné vyvrcholení děje, konflikty a válku s mloky

5 Dějový příběh děj se rozvíjí s minimálním množstvím postav z náhodné fantastické situace 1. díl je dějový příběh objevení a prvního poznávání mloků lidmi - jedná se o vyprávění plné dobrodružství, humoru, ironizace postav 2. díl je souborem novinových zpráv a výstřižků pana Povondry -ironizuje se zde tisk, kýčovité umění a věda 3. díl je reportérský záznam konfliktu

6 Děj kapitán Van Toch (námořník českého původu) objeví na ostrově Tana Masa v Tichém oceánu podivné a inteligentní tvory jsou podobní mlokům a žijí v moři (ve slané vodě) kapitán Van Toch zahájí s mloky výměnný obchod dodá mlokům nože na obranu proti žralokům, kteří mločí populaci decimují a mloci na oplátku budou jemu nosit perly

7 Obchodování s mloky Mloci - levná pracovní síla kapitán Van Toch seznámí s tímto projektem svého známého z dětství, továrníka G. H. Bondyho Bondy začne mlokům dodávat i jiné potřeby postupem času začínají pracovat na vodních stavbách kapitán Van Toch mezitím vysazuje mloky i na jiných ostrovech Tichého oceánu po smrti kapitána Van Tocha se začne s mloky obchodovat jako s levnou pracovní silou mloci jsou podrobeni vědeckému výzkumu vyjde najevo, že se jedná o druh mloka, u kterého se předpokládalo vyhynutí

8 Přemnožení mloků mloci se ale postupně vyvinou v ještě inteligentnější tvory (za pomoci člověka) ale značně se přemnoží vzbouří se začnou vyhrožovat lidem chtějí válčit s lidmi, pokud jim nebude dovoleno zbourat břehy pevnin, aby mohli rozšířit svůj podmořský svět (svůj prostor)

9 Beznadějnost situace – mloci i ve Vltavě mloci bourají pevniny, vzhledem k potřebě vzniku mělčin ze začátku nemohou mloci nemohou žít ve sladké vodě ALE beznadějnost situace je zdůrazněna na konci knihy, kdy se už i ve Vltavě objeví černá hlava s opačnými víčky. Budoucnost lidstva je nejistá… závěr knihy je otevřený a končí objevením mloka v Praze ve Vltavě

10 Motivy a hlavní myšlenky člověk pomůže mlokům tím, že jim dá nůž, k ochraně před predátorem (žraloci) mloci jsou zprvu atrakce jejich množství a síla roste nakonec požadují větší životní prostor → tvrdí, že nic nemají proti lidstvu stejně argumentoval Hitler v Německu mloci – fašismus (alegorie) nebezpečí se týká všech

11 Hlavní postavy kapitán Van Toch - mloky objeví, je dobromyslný a trochu přihlouplý G. H. Bondy, zakladatel společnosti zabývající se mloky pan Povondra, pracovitý a ochotný společník pana Bondyho mloci Andrias scheuchzeri - černí, slizcí a vzbuzují čtenářův odpor

12 Mloci nejprve využíváni jako levná pracovní síla postupně nasazováni na složitější úkoly nakonec mají tolik vědomostí a schopností, aby zničili lidstvo – podobnost s roboty z R.U.R. mloci nepotřebují radost ze života, přátelství, lásku, pouze pracují pro své společenství podobný typ lidí byl vyžadován v nacistickém Německu (později v komunistickém Československu – 50. léta)

13 Mloci versus lidé mloci postupně ničí pevniny lidé jsou proti nim bezmocní, protože se nesjednotí, dokud nejsou ohroženi konkrétně oni, odmítají pomoci sousední zemi (podobnost: začátek II. světové války) nebezpeční mloci (fašismus) jsou hrozbou všem lidé nemohou zvítězit, protože v čele mloků je člověk – pragmatismus (co je dobré pro mě = obecně dobré) na konci se mlok vynoří v Praze (vnitrozemská oblast) → před mloky nejsme v bezpečí nikde - beznadějnost situace a problém se týká všech

14 Čas a prostor a prostředky k výstavbě celý svět - na mnoha různých koutech planety v Tichém oceánu, v různých částech Evropy, mimo jiné i v Praze obraz meziválečného světa, 30. léta 20. století fantazie antiutopie reálné prvky prvky fantazie – mloci – symbol pro fašismus → Čapek vytváří jakousi moderní bajku

15 Jazyková výstavba díla slovní zásoba závisí na použitém slohového postupu a útvaru a zda je v dané pasáži použit právě - článek z novin (SÚ) - deníkový záznam (SÚ) nebo oficiální vypravování (vyprávěcí SP) novinové zprávy a deníkové záznamy umožňují - vracet se v čase - přeskakovat některé časové úseky - měnit funkční styly (publicistický, prostě sdělovací, odborný, umělecký)

16 Umělecký styl v kombinaci s publicistickým Čapek využil publicistického stylu a žánrů jako např. fiktivní zprávy, referáty a „vědecké studie“, práce s detaily, výstřižky, zajímavosti, slogany, sarkasmus vůči lidem, výsměch, alegorii využitím různých slohových postupů dosáhl plastičnosti zobrazení, věrohodnosti až téměř dokonalé fikce skutečnosti tím zvýšil naléhavost sdělení

17 Výklad narážek v textu je značné množství narážek na německý nacismus, s nímž Čapek hluboce nesouhlasil např. „Zejména v Německu byla veškerá vivisekce (mloků) přísně zapovězena, ovšem jen židovským badatelům.“ celé dílo je také často vykládáno jako alegorie na rozpínavost Třetí říše (teze o Lebensraumu)

18 Význam díla varování před nebezpečím fašismu kritika společenské situace a postojů lidí, které umožňují vznik a rozvoj fašismu (kritika falešnosti reklamních sloganů, zištnosti a prodejnosti novin) kritika hlupáctví, morálního rozkladu základních lidských hodnot upozornění na neschopnost vlastního úsudku a na ztrátu individuality kritika dobyvačných válek varování před zánikem civilizace

19 Vysvětlení slova utopie vysněná, fantastická představa, nereálný plán idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu slovo vytvořil angl. humanist. myslitel Thomas More jako název své knihy Utopie z roku 1516 v širším významu označuje něco sice žádoucího, ale neskutečného, nereálného a nemožného (odtud také utopický, neskutečný, nemožný a utopismus, vytváření utopií nebo snaha o jejich uskutečnění)

20 Utopie utopie ve svém pozitivním smyslu označuje lidskou snahu o vybudování lepší, možná i dokonalé společnosti utopie ve svém negativním významu označuje myšlenky a plány, které jsou příliš odvážné a neuskutečnitelné významově je slovo utopie odvozeno z řeckých slov ou=žádný a topos=místo - jedná se tedy o značení světa, které dosud neexistuje, nebo který existuje pouze v myšlenkách

21 Vysvětlení slova antiutopie opak utopie myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho nebo více ideologických principů občané antiutopického světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem s různými typy utopických a antiutopických společností se lze setkat v science fiction (nejen v literatuře, ale i v dalších žánrech umění)

22 Vysvětlení slova vivisekce Vivisekce je původně pojem odkazující na pitvu nebo chirurgický zákrok na živém zvířeti nebo člověku hlavní rozdíl mezi chirurgickým a vivisekčním zákrokem je ten, že zatímco chirurgický zákrok je primárně zaměřen k zlepšení zdravotního stavu nemocného zvířete nebo člověka, primárním účelem vivisekčního zákroku je výzkum, prováděný za účelem získání informací Definice, uvádějící, že se jedná o zákrok bez narkózy, není přesná, neboť vivisekce se zpravidla koná s lokálním umrtvením či v celkové anestesii, takže pro zkoumané zvíře nebo člověka není bezprostředně bolestivá. Nejde tudíž o mučení, neboť smyslem vivisekce není působit utrpení a bolest. Problém je však v tom, že při ní často dochází k poškození zkoumaného organismu, tedy jeden živý tvor je obětován k výzkumu, který má sloužit jiným živým tvorům.

23 Vysvětlení slova Lebensraum Lebensraum (německy: životní prostor) byla politická doktrína (pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu) o nutnosti územní expanze nacistické NSDAP v Německu teorie Lebensraumu měla ospravedlnit německé nároky na území ve východní Evropě a Asii (zejména v SSSR) a byla základem pro Hitlerovo tažení na východ – ideologické zdůvodnění německé invaze do Československa a Polska

24 Vysvětlení sousloví Třetí říše Nacistické Německo, oficiálním názvem Německá říše (německy Deutsches Reich) v letech 1933 až 1943 a Velkoněmecká říše (německy Großdeutsches Reich) od roku 1943 do jeho zániku roku 1945, neoficiálně označované také jako Třetí říše (německy Drittes Reich) či prostě Říše, je označení německého státu v době, kdy byl ovládán nacisty, tedy od Hitlerova jmenování německým kancléřem 30. ledna 1933 či od jeho převzetí diktátorských pravomocí v březnu 1933 do bezpodmínečné kapitulace Německa na konci druhé světové války 8. května 1945.

25 Zdroje Válka s mloky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-18]. ULRICHOVÁ, Libuše. Obsahy z děl české literatury. 7., aktualiz. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 203 s. ISBN 80-864-8059-3. SOUKAL, Josef. Literatura pro 3. ročník středních odborných škol. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 327 s. ISBN 80-723-5213-X.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google