Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_05."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_05 Tematická oblast: PŘEVODOVKY Téma: Řadící ústrojí Autor: Ing. Miroslav Bodlák Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Anotace Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Silniční doprava, předmětu SILNIČNÍ VOZIDLA. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Řadící ústrojí Podle způsobu ovládání může řadící ústrojí být: 1.Přímé a) postupné b) kulisové c) kulové d) odloučené 2. Nepřímé a) s posilovačem - vzduchovým - kapalinovým b) s předvoličem - elektropneumatické - hydropneumatické 3. Samočinné a) automatické b) automatizované

4 Řadící ústrojí Řadící ústrojí tvoří: Ovládací ústrojí, které se skládá z: řadící páky (nebo zařízení jí nahrazujícího – volící páčka, tlačítka, automatický řídicí prvek, spojovacích částí (táhel, pák, elektrických vedení apod.), zasouvacího ústrojí (umístěno přímo v převodovce). Zasouvací ústrojí tvoří: vodící tyče se zasouvacími vidlicemi (u stupňových hřídelových převodovek), prostředky pro aktivaci rychlostních stupňů (zubové a synchronizační spojky….), pojistná ústrojí a zámky.

5 Řadící ústrojí Přímé řazení: Řidič řazení provádí pouze vlastní silou. Řadící pákou vykonává: - volící pohyb – palec se zasune do výřezu v řadící vidličce, - řadící pohyb – řadící vidlička se posouvá do polohy zařazeného rychlostního stupně. a) Postupné řazení: Řadící páka se pohybuje jen v jedné rovině a rychlostní stupně mohou být řazeny jen postupně v určitém neproměnném pořadí. Toto řazení je typické pro převodovky motocyklů. Podle pohybu řadící páky, jejího umístění nebo činnosti se přímé řazení dělí na:

6 Řadící ústrojí Schema uspořádání: 1 – řadící páka 2 – příčný vodící čep 3 – palec řadící páky 4 – řadící vidlička 5 – vodící tyčka b) Kulisové řazení: Řadící páka je posuvně uložena na příčném čepu. Může se po něm posouvat (volící pohyb) a kolem něho vykyvovat (řadící pohyb). Páka je vedena kulisou, která dovoluje přemístění palce řadící páky z jedné řadící vidličky do druhé jen při poloze páky v neutrální poloze. Kulisa je zpravidla umístěna vně převodovky. Příklad konkrétního řešení:

7 Řadící ústrojí c) Kulové řazení: Řadící páka je uložena kulovým čepem ve víku převodovky a může se pohybovat ve dvou na sebe kolmých rovinách. Palcem zasahuje přímo do převodovky - do výřezů v řadících vidličkách. Toto uložení dovoluje přemístění palce řadící páky z jedné řadící vidličky do druhé opět jen při postavení páky do neutrální polohy. Schema uspořádání: 1 – řadící páka 2 – kulový čep 3 – podélný kolík 4 – palec řadící páky 5 – kulisa Příklad konkrétního řešení:

8 Řadící ústrojí d) Odloučené řazení: Řadící páka je uložena mimo převodovku. Se zasouvacím ústrojím v převodovce je spojena mechanickými prostředky (soustavou táhel a pák). Příklad s řadící pákou pod volantem – volící i řadící pohyby se přenáší dvěma souosými trubkovými hřídeli nasazenými na hřídeli volantu: Příklad dálkového mechanického ovládání převodovky pomocí otočného hřídele (ZF):

9 Řadící ústrojí Další příklady odloučeného řazení: Příklad řadícího ústrojí odloučeného pro převodovku uloženou napříč: Příklad lankového vnějšího odloučeného řazení převodovky Ford Mondeo:

10 Řadící ústrojí Nepřímé řazení: Je to řazení vykonávané z popudu řidiče zvláštním řadícím zařízením. Nepřímé řazení může být s posilovačem, nebo s předvoličem. Řazení s posilovačem: Řazení se provádí řadící pákou, ale do spojovací části je zařazen posilovač, který vykonává řazení a je řidičem pouze ovládán. V případě poruchy posilovače řadí řidič zvýšeným úsilím na řadící páce.

11 Řadící ústrojí Vzduchový posilovač: Převážně se používá posilovač přetlakový. Zdrojem tlakového vzduchu je obvykle brzdová soustava vozidla. Příklad ovládacího ústrojí převodovky s integrovaným vzduchovým posilovačem umístěným na skříni převodovky je na obrázku. Pohyb řadící páky je táhlem (3) a dvouramennou pákou (2) přenášen na zasouvací tyč a současně na řídicí ventil (1), který propustí tlakový vzduch přiváděný ze vzduchojemu potrubím (5) do pracovního válce posilovače (4), který provede zařazení rychlostního stupně. Kapalinový posilovač: Funkce kapalinového posilovače je obdobná. Ale používá se zřídka, protože vyžaduje samostatný zdroj tlakové kapaliny, tedy čerpadlo.

12 Řadící ústrojí Řazení s předvoličem: Při tomto řazení řidič připraví zařazení rychlostního stupně pomocí předvoliče na řadící páce, nebo na přístrojové desce. K vlastnímu zařazení dojde až ve vhodném okamžiku, např. při sešlápnutí spojkového pedálu. Ovládací ústrojí je v těchto případech obvykle kombinováno.

13 Řadící ústrojí Elektropneumatické řazení s předvoličem: Pracovní médium je tlakový vzduch a jeho rozvod je ovládán elektropneumatickými ventily. Předvoličem na řadící páce 2 se předvolí daný rychlostní stupeň (N - R). Po sešlápnutí spojky se sepne spínač 1, který uzavře elektrický obvod. Jádro 3 eletropneumatického ventilu se posune a zároveň se posune záklopka 4. Tím se propustí tlakový vzduch do pracovního válce, kde působí na příslušný píst 6. Tak dojde k zařazení předvoleného rychlostního stupně.

14 Řadící ústrojí Hydropneumatické řazení s předvoličem: Pracovní médium opět tvoří tlakový vzduch a jeho rozvod je ovládán tlakovou kapalinou. Předvoličem na řadící páce (17) se zvolí příslušný rychlostní stupeň a tlakový vzduch nastaví ovládací ventil řadícího válce (13) do příslušné polohy. Po sešlápnutí pedálu spojky (18) kapalina vysune píst pracovního válce (24) a ten pomocí palce (25) sepne ventil (26), který propustí tlakový vzduch ze vzduchojemu přes ventil (27) pod píst řadícího válce (13).

15 Řadící ústrojí Automatické ovládání převodovky může být zcela bez řidiče a k ovládání vozidla postačuje pouze pedál akcelerátoru. Automatické ovládání zjednodušuje obsluhu vozidla, protože řazení rychlostních stupňů se děje automaticky podle podmínek jízdy. Řidič ale i při automatickém ovládání musí mít možnost zásahu do automatizované činnosti, např. při prudkém klesání možnost zařadit nižší rychlostní stupeň pro dosažení účinného brzdění motorem. Příkladem je elektronické ovládání převodovky ZF – ECOMAT HP 500. Samočinné řazení automatické:

16 Řadící ústrojí Provedení a ovládání převodovky ZF – ECOMAT HP 500: U této převodovky není řadící spojka. Jako rozjezdová spojka slouží hydrodynamický měnič. Řazení rychlostních stupňů je provedeno pomocí pracovních válců řízených elektromagnetickými ventily, které jsou spojeny s elektronickým přístrojem (4).

17 Řadící ústrojí Provedení a ovládání převodovky ZF – ECOMAT HP 500: Řazení se děje na základě vyhodnocení jízdních podmínek, ke kterému slouží snímače zatížení motoru, otáček turbíny měniče a výstupních otáček za převodovkou. Tyto informace jsou dodávány na sběrnici (1).

18 Řadící ústrojí Provedení a ovládání převodovky ZF – ECOMAT HP 500: Řidič má možnost zasáhnout do procesu řazení tlačítky na ručním řadícím přístroji (3), kde může volit: 1 - pomalé stoupání a brzdění, 2 - stoupání a brzdění – na 1. a 2. rychlostní stupeň, 3 - stoupání a brzdění – na 1., 2. a 3. rychlostní stupeň, D - automatický provoz na všechny rychlostní stupně, N – neutrál, R - spínač zpomalovací brzdy (retardéru). Dále při potřebě rychlé akcelerace může úplným sešlápnutím pedálu akcelerace (17) aktivovat spínač KLICK-DOWN (16), což je spínač k rychlé akceleraci, který rozepne blokovací spojku měniče.

19 Řadící ústrojí Při řazení rychlostních stupňů nahoru se vychyluje řadící páka do předu, dolů do zadu. Jestliže se vychýlí z kterékoliv polohy do strany, zařadí se neutrál. Z něho pohybem vzad se zařadí zpětný chod. U některých moderních osobních automobilů je toto řazení pod názvem sekvenční. Rychlostní stupně jsou uspořádány za sebou. Samočinné řazení automatizované:

20 OPAKOVÁNÍ: 1. Jak se dělí řadící ústrojí podle způsobu ovládání? 2. Jaké pohyby vykonává řidič řadící pákou? 3. Čím se přenáší pohyby řadící páky u přímých řadících ústrojí? 4. Na jakém principu je založena funkce nepřímých řadících ústrojí? 5. Popište funkci samočinného řazení automatického. Řadící ústrojí

21 Použité zdroje:  VLK Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  JAN, ŽDÁNSKÝ, ČUPERA: Automobily – Převodná ústrojí motorových vozidel (2). Nakladatelství Avid s.r.o. Brno 2007, ISBN 978- 80-87143-04-9.  Příručka pro automech.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_05."

Podobné prezentace


Reklamy Google