Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008."— Transkript prezentace:

1 1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008

2 2 Metodický postup Všechny požadované odhady jsou učiněny v cenách roku 2007 z těchto důvodů: a)nutnost převést data na společnou (srovnatelnou) cenovou bázi b)za rok 2007 jsou poslední statisticky kompletní data c)ekonomické veličiny (ceny) blížící se současnosti nabízejí lepší představitelnost

3 3 Ad 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 – 1989. Dominantní složkou těchto výdajů (cca 95 %) jsou platy kněží 1). Odhad je založen na počtu kněží ve sledovaném období a velikosti reálné mzdy (včetně povinných odvodů) v cenách roku 2007: 1) Zdroj: MK ČR

4 4 Průměrný roční počet kněží 3.457 2) x Průměrná roční dotace na 1 kněze (v r. 2007) 292.856 3) x Počet let sledovaného období 42 ________________________________________ Celkem 42,5 mld. Kč 4) 2) Počet kněží v roce 2007 v ČR byl 4.390. 3) K odhadu byla použita výše dotace vycházející z reálných veličin r. 2007. 4) To je cca 1,01 mld. Kč ročně.

5 5 Ad 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím náboženským organizacím, a to za období 1948 - 2007. Tento majetek sestával zejména z budov (v hodnotě cca 43,8 mld. Kč), zemědělské a lesní půdy a vodních ploch (v celkové hodnotě cca 91,1 mld. Kč).

6 6 Průměrný roční výnos z výše uvedeného majetku, který se stanoví jako: 5 % p.a. u budov, 5) 1 % p.a. u pozemků. 6) Celkový průměrný roční výnos se vynásobí délkou stanoveného období v letech. 7) 5)Z této hodnoty vychází např. Zákon č. 107 /2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně Občanského zákoníku. 6)Jde o obvyklou hodnotu ročního nájemného u zemědělské půdy v ČR. 7) 60 let.

7 7 Výnosy z budov: 131,4 mld. Kč 43,8(hodnota budov v mld. Kč) x 0,05 (roční výnosnost budov) x 60 (počet let) Výnosy z pozemků: 54,6 mld. Kč 91,1(hodnota pozemků v mld. Kč ) x 0,01 (roční výnosnost pozemků) x 60 (počet let) Celkem: 186,0 mld. Kč (cca 3,1 mld. Kč ročně) 8) 8)Tento výnos nebyl realizován, proto nebyl ani zdaněn. Pro uplatnění tohoto požadavku používáme sazbu DPPO referenčního roku 2007, tj. 24% (celková suma výnosů po zdanění činí tedy 141,4 mld. Kč).

8 8 Ad 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů 9) nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – 2008. Expertní odhad hodnoty patronovaného církevního majetku se vynásobí koeficientem stanovujícím velikost technických odpisů tohoto typu majetku a počtem let, kterých se to týká: 9) Patronátem se rozumí smluvní vztah mezi církví a patronem. Patron se zavazuje k údržbě nějakého církevního majetku (obvykle plášťů budov), na oplátku pak obvykle získává určitá práva spolurozhodovat o některých církevních záležitostech (např. o jmenování faráře jím patronovaného kostela). Hodnotu takového patronátu lze tedy aproximovat hodnotou odpisů patronovaného majetku (tj. výdaji nezbytnými na zajištění příslušné údržby).

9 9 146,4 mld. Kč Odhad hodnoty patronovaného majetku (221,8 mld. Kč, tedy expertní odhad hodnoty církevních budov 10), se vynásobí koeficientem 0,66, tedy podílem budov, ke kterým byly sjednány patronáty). x 0,01 1 % je hodnota technických odpisů tohoto typu nemovitého majetku (pro daňové účely se dnes používají u tohoto typu majetku dokonce 2 %). x 60 Počet let sledovaného období. 87,8 mld. Kč (cca 1,46 mld. Kč ročně) 10) V ČR je 7 133 kostelů, zastavěná plocha průměrného kostela je 311 m 2 a výška 10 m, objem tedy 3 110 m 3. Použitá cena stavebních prací je 10 000 Kč za m 3.

10 10 Souhrnná bilance (z pohledu státu) Výdaje státu na církve (1948-2007) 11) - 60,6 mld. Kč Nerealizované výnosy církví z: -z majetku 141,4 mld. Kč -patronátů 87,8 mld. Kč Saldo 168,6 mld. Kč 11) Pro porovnání nákladů a výnosů stanovujeme jeden časový interval 1948 – 2007.


Stáhnout ppt "1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google