Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Kontrola Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Kontrola Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Kontrola Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 a) inspekční – zjišťuje skutečný stav b) preventivní – působí preventivně svou přítomností c) eliminační – cílem je zamezit vzniku nedostatků

4 Kontrolní proces má tyto fáze: 1. Získávání a výběr informací 2. Ověření správnosti informací 3. Vlastní kontrola 4. Návrhy na opatření a odstranění nedostatků 5. Kontrola odstranění nedostatků

5 Získané informace můžeme rozdělit na: Informace pro kontrolu a) primární informace – jsou informace přímo „z terénu“, získané přímým pozorováním b) sekundární informace – jsou informace získané z různých hlášení, zpráv, sdělení od podřízených, apod. Tyto informace mohou být ale zkreslené, nepřesné.

6 KONTROLA PODLE ROZSAHU -Namátková -Souhrnná -Výběrová PODLE ČASU -Preventivní -Průběžná -Následná PODLE MÍSTA -Přímá -Nepřímá PODLE DOBY TRVÁNÍ -Nepřetržitá -Pravidelná -Nepravidelná PODLE SYSTÉMU -Vnitřní -Vnější

7 Kontrola namátková – je prováděna na základě náhodného výběru Kontrola souhrnná – je zaměřena na všechny části určitého procesu Kontrola výběrová – kontroluje se jen vybraný počet částí

8 Preventivní Preventivní kontrola - cílem je předcházet či odhalit včas nedostatky. Průběžná Průběžná kontrola - je zaměřena na probíhající operace. Jejím úkolem je zjistit, zda operace probíhají v souladu se stanovenými cíli. Následná Následná kontrola - je zaměřena na konečné výsledky. Kontrola podle času

9 Kontrola podle místa Kontrola přímá – provádí se formou inspekce, fyzické inventury, pochůzek po pracovišti Kontrola nepřímá – provádí se studiem různých zpráv, hlášení,výkazů apod.

10 Kontrola nepřetržitá – např. nepřetržité sledování teploty, tlaku ve výrobě…. Kontrola pravidelná – např. inventarizace, pravidelné měsíční porady…. Kontrola nepravidelná – např. mimořádná inventarizace v případě krádeže, živelných pohrom…. Kontrola podle doby trvání

11 Kontrola vnitřní = kontrola, kterou si podnik zajišťuje a organizuje sám. Manažer, který řídí pracovníky také kontroluje jejich práci. Kontrola vnější = kontrola prováděné subjektem z okolí podniku, např. kontrola z finančního úřadu apod.

12 KONTROLNÍ OTÁZKY Urči druh kontroly podle některého hlediska : Finanční úřad provedl mimořádnou kontrolu účetnictví vnější, nepravidelná, nepřímá Pracovník nepřetržité výroby kontroluje její průběh vnitřní, nepřetržitá, přímá Externí auditor provedl po 2 letech zákonem nařízený audit systému jakosti vnější, pravidelná, přímá i nepřímá Podniková účetní provedla účetní uzávěrku vnitřní, pravidelná, nepřímá

13 Správně seřaď jednotlivé etapy kontrolního procesu: Vlastní kontrola Kontrola odstranění nedostatků Návrhy na odstranění nedostatků Získávání a výběr informací Ověření správnosti informací 3. 5. 4. 1. 2.

14  VEBER, J., et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.  FOTR, J., et al. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-15-9.  LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 1. vydání. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2000. ISBN 80-7048-017-3.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Kontrola Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."

Podobné prezentace


Reklamy Google