Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úrazový registr České Republiky. HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Instituce zabývající se registrací úrazových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úrazový registr České Republiky. HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Instituce zabývající se registrací úrazových."— Transkript prezentace:

1 Úrazový registr České Republiky

2 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Instituce zabývající se registrací úrazových dat MZ ČR (ÚZIS) – základní oficiální údaje MZ ČR (ÚZIS) – základní oficiální údaje MV ČR – dopravní úrazy MV ČR – dopravní úrazy MŠMT (Česká školní inspekce) – školní úrazy MŠMT (Česká školní inspekce) – školní úrazy VZP – vlastní potřeby VZP – vlastní potřeby Grantové projekty a jiné studie Grantové projekty a jiné studie Odborné společnosti Odborné společnosti

3 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Nevýhody izolovaného sběru : Roztříštěnost dat Roztříštěnost dat Nejednotná metodika Nejednotná metodika Neúplnost dat Neúplnost dat „Papírová forma sběru“ „Papírová forma sběru“ Nemožnost komparace a optimálních výstupů Nemožnost komparace a optimálních výstupů Chybí „ lékařská data o kvalitě péče“ Chybí „ lékařská data o kvalitě péče“ Chybí celostátní modul Chybí celostátní modul Finanční hledisko Finanční hledisko

4 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Co bylo a je třeba? Souběh všech dat o úrazech do jednoho místa Souběh všech dat o úrazech do jednoho místa Národní úrazový registr Národní úrazový registr Dětské úrazy – fáze 1 Dětské úrazy – fáze 1

5 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Proč je nutný registr : Umožňuje komplexní sběr dat Umožňuje komplexní sběr dat Umožňuje komplexní analýzu dat Umožňuje komplexní analýzu dat Výstupy slouží jako podklad pro prevenci Výstupy slouží jako podklad pro prevenci Výstupy umožňují analýzu úspěšnosti opatření Výstupy umožňují analýzu úspěšnosti opatření

6 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Proč je nutný registr : Výstupy slouží pro porovnání kvality péče Výstupy slouží pro porovnání kvality péče v jednotlivých zařízeních Výstupy se srovnávají s ostatními státy IDB Výstupy se srovnávají s ostatními státy IDB Výstupy umožňují racionální alokaci zdrojů Výstupy umožňují racionální alokaci zdrojů Povinný v zemích EU, USA apod.

7 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Prevence dětských úrazů Registr dětské úrazovosti Národní akční plán

8 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS

9 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS

10 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS

11 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Tenký klientWebový serverDatabázový server Webov á aplikac e Internet Návrh, definice, tvorba formulářů pro sběr dat Administrace uživatelských účtů Exportní a importní modul Monitorin g provozu Vytváření validačních pravidel Centráln í úložiště dat Sběr, prohlížení a analýza dat Architektura systému

12 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Šifrovaný přístup (SSL) Certifikát zabezpečení Uživatelské jméno a heslo Definice uživatelských práv pro manipulaci s daty (čtení, zápis, mazání, …) Automatické odhlášení po určité době nečinnosti Automatický monitoring systému Záznamy o prováděné modifikaci dat Zabezpečení systému

13 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Nové centrum Údaje o centru Zařazení v registru Zobraz vyplněné Otevřít nový Odhlášen í Vyhledávání centra CentrumFázeFormulář Hlavní část systému umožňuje zadávat nové úrazy do databáze, vstupovat do formulářů úrazů v databázi a prohlížet je nebo vyhledávat. Hlavní část systému Změna hesla Export

14 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Zadávání dat Tlačítka pro pohyb ve formuláři Administrativní údaje Vlastní údaje o úrazu Tlačítka (uložení, mazání, …)

15 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Polytraumatický modul

16 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Polytraumatický modul

17 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Pomocí vyhledávacího formuláře je možné provádět libovolnou kombinaci výběrů. Vyhledávání dat

18 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Forma výstupů

19 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Úrazy v registru polytraumat Typy úrazů Typ úrazupočet% dopravní úraz39647.3 pád36043.0 jiný úraz617.37.3 neurčený úraz212.52.5 Do registru polytraumat bylo v roce 2005 zařazeno 838 úrazů, z nich podstatnou část představovaly dopravní úrazy (47%) a pády (43%).

20 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Přehled úrazů v České Republice Místo úrazu Místo úrazu bylo uvedeno u 707 úrazů. Nejvíce úrazů (až 37%) bylo zaznamenáno v okrese Zlín, dále v Ostravě (7%), Hradci Králové (6%), Jihlavě (5%). Ve většině okresů bylo zaznamenáno méně než 1% úrazů. žádný záznam < 1% 1.01 - 2% 2.01 - 3% > 3%

21 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Věk (v letech) Věková a pohlavní stratifikace úrazů roky % úrazů N835 Průměr48.4 Medián48 Min - Max1 – 97 Sm. odch.24.9 Téměř dvě třetiny úrazů byly zaznamenány u mužů (64%). Všechny věkové kategorie byly rovnoměrně zastoupeny, výrazněji zastoupenou věkovou kategorií byli mladí lidé ve věku 21 – 30 let. počet% ženy29935.7 muži53964.3 Pohlaví 6 žen bylo gravidních

22 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Typy úrazů v traumacentrech neurčený úraz jiný úraz pád dopravní úraz 7Jihlava 8FN Brno – dětská tr. 9České Budějovice 10FN Plzeň 11FN Motol Praha 12ÚN Brno Zastoupení typů úrazů v jednotlivých traumacentrech 1Zlín 2FN Ostrava 3FN Hradec Kr. 4Ústí nad Labem 5Pardubice 6Liberec Až 34% všech úrazů bylo zaznamenáno v traumacentru Zlín, 17% v Ostravě, 15% v Hradci Králové a 11% v Ústí/Labem. Pouze 1 úraz byl zaznamenán v FN Motol a UN Brno. V traumacentru Zlín výrazně převažovaly pády, v ostatních TC dopravní úrazy.

23 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Způsob transportu Zlín246 FN Ostrava142 FN Hradec Králové119 Pardubice 66 Liberec 53 Ústí nad Labem 40 Jihlava 34 FN Brno - Dětská tr. 16 České Budějovice 4 FN Plzeň 2 FN Motol - Praha 1 RLP pozemníRZPRLP leteckávlastníLSPP % pacientů N Ø 53.1%Ø 18.3%Ø 17.0%Ø 9.4%Ø 2.2% K transportu do traumacentra byla nejčastěji použita pozemní RLP. Celkově až v 9% případů se pacient do traumacentra dopravil vlastním způsobem. Ve Zlíně byl vlastní způsob dopravy výrazně vyšší než v ostatních traumacentrech (až 24%).

24 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS N průměr zranění chodce7930.5 nehoda motocyklisty3927.6 autonehoda15127.1 zranění cyklisty4425.7 neurčený dopravní úraz 4029.3 pád z výšky9325.1 pád na rovině25317.1 jiný úraz5523.9 neurčený úraz (kromě DU) 2021.8 ISS Průměr 95% CI Nejvyšší průměrné ISS bylo zaznamenáno u dopravních nehod při zranění chodce (30.5), nižší při zranění motocyklisty (27.6) a autonehodě (27.1). U všech ostatních typů úrazů kromě pádů na rovině bylo průměrné ISS vyšší než 20. ISS podle mechanismu úrazu

25 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Přežití v traumacentrechCelkové přežití Přežití ve vztahu k traumacentru přežilinepřežilineznámo N % přežil69983.4 nepřežil13015.5 neznámo91.1 N = 2 N = 1 N = 4 N = 18 N = 140 N = 35 N = 282 N = 120 N = 70 N = 90 N = 66 N = 1 Z celkového počtu 838 pacientů přežilo 83%. V centrech Plzeň, ÚN Brno, České Budějovice, FN Brno – Dětská traumatologie, Ostrava, Jihlava, Zlín přežilo více než 90% pacientů. U prvních tří center je ovšem nutno přihlížet na nízký počet pacientů.

26 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Plánované kroky realizace Etapa 1 Hlavní cíl:vytvoření základní platformy databáze Hlavní cíl:vytvoření základní platformy databáze příprava polytraumtického modulu Časový prostor Časový prostor 1.10.2007 – 31.12.2007 Hlavní řešitel Hlavní řešitel FN Brno – Centrum dětské traumatologie Spolupracující organizace: Spolupracující organizace: Institut biostatiky a analýzy MU Brno HOTOVO

27 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Plánované kroky realizace Etapa 2 Hlavní cíl:- zavedení polytraumatického modulu do běžné praxe dětských traumacenter Hlavní cíl:- zavedení polytraumatického modulu do běžné praxe dětských traumacenter - příprava modulu monotraumat – hospitalizované případy Časový prostor Časový prostor 1.1.2008 – 31.12.2008 Hlavní řešitel Hlavní řešitel FN Brno – Centrum dětské traumatologie Spolupracující organizace: Spolupracující organizace: - Institut biostatiky a analýzy MU Brno - Česká pediatricko – chirurgická společnost (odborná spolupráce) - DTC

28 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Plánované kroky realizace Etapa 3 Hlavní cíl:- zavedení monotraumatického modulu do ambulantních zařízení ošetřujících dětská traumata Hlavní cíl:- zavedení monotraumatického modulu do ambulantních zařízení ošetřujících dětská traumata - spolupráce s odbornými organizacemi Vyšehradské čtyřky a zapojení do jejich systému traumatologické péče - propojení dat s IDB Časový prostor Časový prostor 1.7.2010 – 31.12.2011 Hlavní řešitel Hlavní řešitel FN Brno – Centrum dětské traumatologie Spolupracující organizace: Spolupracující organizace: - Institut biostatiky a analýzy MU Brno - Česká pediatricko – chirurgická společnost (odborná spolupráce) - zapojené nemocnice a ambulantní specialisté

29 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Plánované kroky realizace Etapa 4 Hlavní cíl:- zavedení monotraumatického modulu do nemocničních zařízení ošetřujících dětská traumata Hlavní cíl:- zavedení monotraumatického modulu do nemocničních zařízení ošetřujících dětská traumata - příprava modulu monotraumat – ambulantní ošetření Časový prostor Časový prostor 1.1.2009 – 30.6.2010 Hlavní řešitel Hlavní řešitel FN Brno – Centrum dětské traumatologie Spolupracující organizace: Spolupracující organizace: - Institut biostatiky a analýzy MU Brno - Česká pediatricko – chirurgická společnost (odborná spolupráce) - zapojené nemocnice

30 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Rizikovost místa Rizikovost místa Nejčastější místa úrazu dle mechanismu Nejčastější místa úrazu dle mechanismu Nejčastější místa úrazu dle závažnosti Nejčastější místa úrazu dle závažnosti Nejčastější místa dětských úrazů dle mechanismu Nejčastější místa dětských úrazů dle mechanismu Místo s nejhorší dostupností RZP Místo s nejhorší dostupností RZP

31 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Rizikovost druhu dopravy Rizikovost druhu dopravy Nejčastější druhy dopravy dle mechanismu úrazu Nejčastější druhy dopravy dle mechanismu úrazu Nejčastější druhy dopravy dle závažnosti úrazu Nejčastější druhy dopravy dle závažnosti úrazu Nejčastější druhy dopravy u dětských úrazů Nejčastější druhy dopravy u dětských úrazů

32 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Užívání ochranných pomůcek Užívání ochranných pomůcek Užívání pomůcek v regionech Užívání pomůcek v regionech Užívání pomůcek v dětském věku Užívání pomůcek v dětském věku Užívání pomůcek ve vztahu k závažnosti úrazu Užívání pomůcek ve vztahu k závažnosti úrazu Užívání pomůcek ve vztahu k mechanismu úrazu Užívání pomůcek ve vztahu k mechanismu úrazu Užívání ochranných pomůcek ve vztahu k úmrtí Užívání ochranných pomůcek ve vztahu k úmrtí

33 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Počty dopravních úrazů Počty dopravních úrazů Počet dopravních úrazů ve vztahu k věku účastníka Počet dopravních úrazů ve vztahu k věku účastníka Počet dopravních úrazů dle jednotlivých diagnóz Počet dopravních úrazů dle jednotlivých diagnóz Počet dopravních úrazů ve vztahu k operačním zákrokům Počet dopravních úrazů ve vztahu k operačním zákrokům Počet dopravních úrazů a jejich charakteru ve vztahu k místu a času Počet dopravních úrazů a jejich charakteru ve vztahu k místu a času

34 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Bude možné zjistit efekt regionálních i celostátních preventivních a osvětových opatření v kterémkoli časovém intervalu Bude možné zjistit efekt regionálních i celostátních preventivních a osvětových opatření v kterémkoli časovém intervalu

35 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Bude možné sledovat efektivnost umístění středisek RZP a traumacenter Bude možné sledovat efektivnost umístění středisek RZP a traumacenter Bude jednodušší komunikace mezi Policií ČR a zdravotnickými zařízeními Bude jednodušší komunikace mezi Policií ČR a zdravotnickými zařízeními

36 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Bude možné vzájemně porovnávat jednotlivá zdravotnická zařízení stran: Bude možné vzájemně porovnávat jednotlivá zdravotnická zařízení stran: Kvality poskytované péče (audity DTC) Kvality poskytované péče (audity DTC) Porovnání výsledků léčby Porovnání výsledků léčby Porovnání nákladů na léčbu Porovnání nákladů na léčbu Počtu ošetřených diagnóz Počtu ošetřených diagnóz Počtu vykonaných operačních výkonů Počtu vykonaných operačních výkonů

37 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Očekávané výstupy (výběr) Na křižovatce XY je v měsíci říjnu zvýšená frekvence nehod – snížit rychlost Na křižovatce XY je v měsíci říjnu zvýšená frekvence nehod – snížit rychlost Děti z oblasti XY jezdí často bez přileb - zvýšit důraz na kontrolu a infokampaň Děti z oblasti XY jezdí často bez přileb - zvýšit důraz na kontrolu a infokampaň Traumacentrum XY má vysoké náklady na léčbu poranění s ISS 10 – kontrola Traumacentrum XY má vysoké náklady na léčbu poranění s ISS 10 – kontrola

38 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Závěr : Registr umožní optimální směr preventivních kampaní Registr umožní optimální směr preventivních kampaní Registr přispěje k optimální organizaci traumapéče v ČR Registr přispěje k optimální organizaci traumapéče v ČR REGISTR SNÍŽÍ DĚTSKOU ÚRAZOVOST A ZVÝŠÍ KVALITU LÉČBY REGISTR SNÍŽÍ DĚTSKOU ÚRAZOVOST A ZVÝŠÍ KVALITU LÉČBY

39 HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Úrazový registr České Republiky. HelpZpět Analytické nástrojeSVOD Expertní služby Management datSlužby IS Instituce zabývající se registrací úrazových."

Podobné prezentace


Reklamy Google