Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLE – NOVÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLE – NOVÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol."— Transkript prezentace:

1 BIBLE – NOVÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol

2 Obsah: 1.Co již víme o Bibli. 2.Nový zákon – evangelia 3.Nový zákon – epištoly 4.Zjevení Janovo 5.Příběh Ježíše Krista 6.Výňatky z evangelií 7.Použitá literatura a zdroje

3 1. Co již víme o Bibli ?

4 … Bible má 2 části - STARÝ ZÁKON (hebrejská bible) - NOVÝ ZÁKON (křesťanská bible) Bible je nejrozšířenější knihou na světě. Přeložena byla do 1 800 jazyků a dialektů. Ekumenický překlad Bible je kompletní překlad přijatý většinou církví. Bible je žánrově velmi pestrá. Pro věřící představuje Bible zdroj víry. Pro nevěřící je souborem historických a literárních textů.

5 Co bychom měli znát ze Starého zákona? Připomeňte si desatero božích přikázání. Připomeňte si nejznámější biblické postavy a jejich příběhy. Utkvělo vám v paměti nějaké zajímavé přísloví Šalamounovo?

6 … Biblické příběhy velmi krásným jazykem převyprávěli spisovatelé: Ivan Olbracht Čtení z Biblí kralické Biblické příběhy Eduard Petiška Příběhy, na které svítilo slunce

7 … …

8 2. Nový zákon - evangelia NZ byl sepisován asi v letech 48 – 120 n.l. Kompletní rukopis je dochován ze 4. století. Hlavní postavou NZ je Ježíš Kristus – SPASITEL. Ježíš Kristus se obětoval, aby vykoupil hříchy lidstva. Jádrem NZ jsou čtyři evangelia, tj. zprávy o božím příchodu v podobě Ježíše.

9 Evangelia 1.Matoušovo evangelium 2.Markovo evangelium 3.Lukášovo evangelium --- 4.Janovo evangelium

10 … 1.Matoušovo evangelium navazuje na SZ. Je psáno jednoduše. Zdůrazňuje příchod Ježíše Krista. 2. Markovo evangelium zdůrazňuje božský původ Ježíše Krista a jeho význam. Zmiňuje se o zázracích a skutcích Ježíše Krista.

11 … 3. Lukášovo evangelium je nejkrásnější. Lze ho označit jako evangelium milosrdenství. Vyjadřuje lásku k Bohu a ke všem lidem bez rozdílu. Hlásá možnost spásy pro všechny. 4. Janovo evangelium se zaměřuje hlavně na zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jan byl u Ježíšovy smrti. Často se v textech objevuje alegorie.

12 3.Nový zákon - epištoly Epištoly jsou dopisy apoštolů věřícím. Nejvýznamnější jsou listy sv. Pavla. Cílem listů bylo vyvrátit pochybnosti křesťanů.

13 4. Zjevení Janovo Zjevení Janovo bývá označováno jako APOKALYPSA. Tento spis je o konci světa a posledním soudu. Je zde motiv postupného rozlomení sedmi pečetí, z nichž jedna přivádí na zem čtyři apokalyptické jezdce, kterým byla dána moc, aby čtvrtinu země zahubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

14

15 5. Příběh Ježíše Krista Narozen v Betlémě za vlády Heroda Velikého. Matka Marie, otec Josef. Pokřtěn Janem Křtitelem v řece Jordán.

16 … Vybral si 12 učedníků - apoštolů – a s nimi procházel Palestinu a zvěstoval příchod Božího království. Kázal, činil zázraky a uzdravoval nemocné. V roce 30 (? 33) zatčen. Udal ho Jidáš. Zradil Ježíše pro 30 stříbrných. Soudil ho Pilát Ponský v Jeruzalémě. Pilát se obával Ježíšova vlivu na lid.

17

18 … Ježíš Kristus byl odsouzen. Po strastiplné cestě na popravčí vrch Golgata byl ráno ukřižován. Ježíšův kříž vztyčen mezi kříži dvou lotrů. Odpoledne Ježíš na kříži zemřel. Za tmy sňat z kříže, zabalen do plátna a pohřben do skalního hrobu na tzv. Velký pátek. V noci mezi tzv.Bílou sobotou a nedělním Hodem Božím velikonočním došlo ke vzkříšení.

19

20 … Čtyřicátý den po Velikonocích došlo k nanebevstoupení Ježíše Krista.

21 6.Výňatky z evangelií

22 Matouš - Ustanovení večeře Páně Když dojedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce.“ O jaké smlouvě Kristus hovoří? Tato část evangelia je stále živá. Vysvětlete.

23 Lukáš – Dar vdovy Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa.“ Připomeňte si další křesťanské hodnoty.

24 Matouš - Podobenství o hořčičném zrnu Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Vysvětlete, co je podobenství. Jak rozumíte ukázce?

25 Matouš – Spor o prvenství V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.“ Zkuste vlastními slovy vyjádřit hlavní myšlenku textu.

26 Použitá literatura a zdroje Bible, Praha 1991 Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století aneb Od Mezopozámie po naše národní obrození (pro výuku v 1.ročníku středních škol) Vladimír Prokop, Vydal: O.K.Soft v Sokolově 2001 Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis 2008

27 … Obrazy: str. 9 Sv. Lukáš (volné dílo) cs.wikipeda.org str. 12 Ježíš s dvanácti apoštoly při poslední večeři, obraz Simona Ušakova, 1685 (revue.theofil.cz) str. 14. Zjevení Janovo, motiv z apokalypsy, Mathias Gerung (1500-1570) (hledani.gnosis9.net) str. 15 Narození Krista, 1350, Mistr vyšebrodského oltáře (cs.wikipedia.org) str. 17 Ikona Ježíše Krista, Sinaj, 6.století (blazejstrba.eu)

28 … str. 19 Ukřižovaný, Třeboňský oltář (cs.wikipedia.org) str. 21 Poslední večeře Páně, Leonardo da Vinci (artmuseum.cz) http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=277 https://www.google.com/search?num=10&hl=cs&site=&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=479&q=sv.+luk%C3%A1%C5%A1& oq=sv.+luk%C3%A1%C5%A1&gs_l=img.12..0j0i24.814.814.0.26371.1.1.0.0.0.0.524.524.5-1.1.0...0.0...1ac.954kN89gQ5E http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=OoxIKrjJxuwNgM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.or g/wiki/Soubor:Trebonsky_oltar_ukrizovani.jpg&docid=DD9rE4tPrRdAdM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co mmons/0/0b/Trebonsky_oltar_u http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=- 9B7S4XLvBC4QM:&imgrefurl=http://www.srovname.cz/ivan-olbracht-biblicke-pribehy/fotogalerie/k.1358691&docid=- lujXcuGIeWyZM&itg=1&imgurl=http://www.knihkupectvicaslav.cz/fotocache/bigorig/ht http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=L9sntsXnokxuxM:&imgrefurl=http://www.bux.cz/k nihy/23435-pribehy-na-ktere-svitilo- slunce.html&docid=jwSKYwkSz4nC_M&imgurl=http://data.bux.cz/book/008/129/0081295/large.jpg&w=413&h=550&ei=rw a http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=kdTvowst1- mjsM:&imgrefurl=http://www.ikaros.cz/povodne-2002-restaurovani-prazske-bible-a-mestska-knihovna-v- praze&docid=Flo8vQ99XJh4AM&imgurl=http://www.ikaros.cz/images/201209/losikova6.jp

29 … http://www.google.com/imgres?num=10&hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=EzU0YAb5YyBDjM:&imgrefurl=http: //www.blazejstrba.eu/lang/en/worship-to-the-word/rozne-temy/meno- jezis/&docid=9Hl2wnVaD1b5tM&imgurl=http://www.blazejstrba.eu/wp-content/uploads/Ikona- http://www.google.com/imgres?num=10&hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=EzU0YAb5YyBDjM:&imgrefurl=http: //www.blazejstrba.eu/lang/en/worship-to-the-word/rozne-temy/meno- jezis/&docid=9Hl2wnVaD1b5tM&imgurl=http://www.blazejstrba.eu/wp-content/uploads/Ikona- http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=1FWtFcQznBsgaM:&imgrefurl=http://cs.wikip edia.org/wiki/Je%25C5%25BE%25C3%25AD%25C5%25A1_Kristus&docid=CPYqDMIRdwWW7M&imgurl=http://upload.wiki media.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Meister_ http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=1FWtFcQznBsgaM:&imgrefurl=http://cs.wikip edia.org/wiki/Je%25C5%25BE%25C3%25AD%25C5%25A1_Kristus&docid=CPYqDMIRdwWW7M&imgurl=http://upload.wiki media.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Meister_ http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=QOOPoEKRbwLj0M:&imgrefurl=http://hledan i.gnosis9.net/view.php%3Fcisloclanku%3D2010020017&docid=hWVdKLIwimvhFM&imgurl=http://hledani.gnosis9.net/img/a pokalypsa.jpg&w=600&h=739&ei=-_6KUPeaJon http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=QOOPoEKRbwLj0M:&imgrefurl=http://hledan i.gnosis9.net/view.php%3Fcisloclanku%3D2010020017&docid=hWVdKLIwimvhFM&imgurl=http://hledani.gnosis9.net/img/a pokalypsa.jpg&w=600&h=739&ei=-_6KUPeaJon http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=bcFXJcFXTqy0HM:&imgrefurl=http://cs.wikipe dia.org/wiki/Apo%25C5%25A1tol&docid=tjnWb- 9We4z1jM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Simon_ushakov_last_supper_1685.j http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=bcFXJcFXTqy0HM:&imgrefurl=http://cs.wikipe dia.org/wiki/Apo%25C5%25A1tol&docid=tjnWb- 9We4z1jM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Simon_ushakov_last_supper_1685.j http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=pXVZM9BsUV58dM:&imgrefurl=http://www.a rtmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php%3Fdilo_id%3D3579&docid=UXDJEDBdU4n6tM&imgurl=http://www.artmuseum.cz/ resources/works/vinci_10_lead_2.jpg&w=500&h=254 http://www.google.com/imgres?hl=cs&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=pXVZM9BsUV58dM:&imgrefurl=http://www.a rtmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php%3Fdilo_id%3D3579&docid=UXDJEDBdU4n6tM&imgurl=http://www.artmuseum.cz/ resources/works/vinci_10_lead_2.jpg&w=500&h=254


Stáhnout ppt "BIBLE – NOVÝ ZÁKON Osnova s ukázkami textů pro studenty středních pedagogických škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google