Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 6 - číslovky Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 6 - číslovky Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 6 - číslovky Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012

2  V této sadě výukových materiálů s názvem Tvarosloví se budeme zabývat tvořením tvarů slov, slovními druhy, jejich tříděním a mluvnickými kategoriemi. Učivo má rozšířit znalosti, které žáci získali v ZŠ a je určeno pro žáky 2. ročníku učebních oborů SOU.  Tato prezentace pojednává o číslovkách, jejich rozdělením na určité a neurčité, o druzích číslovek, skloňování a o psaní a čtení číslovek.

3 ČÍSLOVKY NUMERALIA

4  slova významu číselného  označují číselný význam, počet nebo pořadí  jsou plnovýznamovým slovním druhem  některé se skloňují podle vzorů podstatných jmen, přídavných jmen nebo zájmen, jiné jsou nesklonné  určujeme u nich pád

5  číslovky určité – vyjadřují přesný počet, pořadí, můžeme je vyjádřit číslicemi (tři, třetí…)  číslovky neurčité – nevyjadřují určitý počet, určité pořadí, nemůžeme je vyjádřit číslicemi (několik, několikátý…)

6 Podle významu rozeznáváme číslovky:  základní – vyjadřují počet, pojmenovávají čísla, ptáme se na ně otázkou Kolik?  řadové – vyjadřují pořadí, místo v číselné řadě, ptáme se na ně na otázkou Kolikátý?  druhové – vyjadřují počet druhů, ptáme se na ně na otázkou Kolikero? Kolikerý?  násobné – vyjadřují, kolikrát se některá věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo, ptáme se na ně na otázkou Kolikrát? Kolikanásobný?

7 Otázkačíslovky určitéčíslovky neurčité Základníkolik?tisíc, devětněkolik, málo Řadovékolikátý?první, desátáněkolikátý Druhovékolikero? kolikerý?dvoje, devaterýněkolikero, několikerý Násobnékolikrát? kolikanásobný? pětkrát, devítinásobný několikrát, několikanásobně

8 Jmenné skloňování (podle vzorů podstatných jmen):  vzor hrad - milion  vzor stroj - tisíc  vzor žena - miliarda  vzor kost – tři (7. p. třemi), čtyři (2. p. čtyři)  vzor město – sto, desatero  pět až devadesát devět – mají pouze dva tvary (1. a 4. pád - tvar bez koncovky: pět, devadesát devět, v ostatních pádech mají koncovku – i: pěti, devadesáti devíti)  oba, dva – zvláštní, tzv. duálové skloňování

9 Adjektivní skloňování ( podle vzorů přídavných jmen):  vzor mladý, mladá, mladé - číslovky zakončené v 1. pádě čísla jednotného na –ý, -á, -é: číslovky řadové, např. pátý, druhá, několikáté, číslovky druhové, např. paterý, několikerá, desateré, číslovky násobné, např. pětinásobný, stonásobná, několikanásobné

10 Adjektivní skloňování  podle vzoru jarní - číslovky zakončené v 1. pádě čísla jednotného na –í: číslovky řadové, např. první, třetí, tisící, číslovky druhové, např. obojí, dvojí, trojí Zájmenné skloňování  vzor ten, ta, to - jeden, jedna, jedno  číslovky násobné zakončené na –krát, např. dvakrát, několikrát se neskloňují

11  složené číslovkové výrazy - každou číslovku píšeme zvlášť, např. pět tisíc osm set dvacet šest, jen na poštovních poukázkách píšeme z bezpečnostních důvodů číslovky dohromady  jednoduchá čísla píšeme v textu slovem: Oba dva se vrátili za tři dny.  pokud je číslo složitější užíváme číslici: Česká republika vznikla roku 1918.  základní číslovky od 21 do 99 zapisujeme dvojím způsobem: 54 = padesát čtyři X čtyřiapadesát

12  za řadovými číslovkami napsanými číslicí píšeme tečku, např. 17. listopad, Josef II.  tečku však nepíšeme: za letopočtem: 21. 8. 1968, za datem napsaným zlomkem: 28/10, za označením stránky, cvičení apod., pokud stojí číslice za podstatným jménem: 58. strana, 6. cvičení, ale strana 58, cvičení 6

13  čtení letopočtu: 1997: tisíc devět set devadesát šest tisíc devět set šestadevadesát devatenáct set devadesát šest devatenáct set šestadevadesát

14  Číslovky jsou slova významu číselného, označují počet, pořadí, množství druhů, násobenost, určujeme u nich pád, jsou to slova plnovýznamová.  Dělíme je na určité (přesný počet, vyjádření číslicí) a neurčité (nedají se zapsat číslicí).  Druhy číslovek: základní, řadové, druhové, násobné.  Číslovky skloňujeme podle vzorů podstatných jmen, podle vzorů přídavných jmen a zájmen, neskloňují se číslovky násobné zakončené na –krát.  U složených číslovkových výrazů psaných slovy píšeme každou číslovku zvlášť, za řadovými číslovkami napsanými číslicí píšeme tečku.

15  1. Co jsou číslovky, co označují?  2. Jak dělíme číslovky?  3. Jaké máme druhy číslovek?  4. Podle čeho skloňujeme číslovky?  5. Jak píšeme složené číslovkové výrazy napsané slovy?

16  MUŽÍKOVÁ, Olga, MARKVARTOVÁ, Barbora, KLUSÁČKOVÁ, Lenka, JEŘÁBKOVÁ, Eleonora, ADÁMKOVÁ, Petra. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 082 – 9  DOBEŠOVÁ, Věra, FIALOVÁ, Vladimíra. Průvodce českým jazykem. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7538 – 019 - 5  SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007,ISBN 978 – 253 – 0298 – 0


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková TVAROSLOVÍ 6 - číslovky Mluvnice pro 2. ročník 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google