Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět: Chemie 8 Tématická oblast: Chemické látky a jejich změny Obsah zaměření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět: Chemie 8 Tématická oblast: Chemické látky a jejich změny Obsah zaměření:"— Transkript prezentace:

1 Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět: Chemie 8 Tématická oblast: Chemické látky a jejich změny Obsah zaměření: Nebezpečné chemické látky a přípravky Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_48 Autor: Mgr. Vlasta Hrušová Anotace: Výukový materiál lze použít k prezentaci nového učiva, doplnění znalostí, opakování. Je v souladu s ŠVP. Žák získává kompetence k učení, operuje s obecně užívanými termíny, znaky, symboly. Rozvíjí kompetence občanské-rozhodování v zájmu ochrany zdraví. Klíčová slova: Výstražné symboly, R-věty, S-věty Základní škola M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, příspěvková organizace

2 NChLaP Nebezpečné chemické látky a přípravky

3 R –věty( označují rizikovost látek, je jich 65) S –věty(pokyny pro bezpečné zacházení, je jich 62) Jsou označeny výstražnými symboly =oranžový čtverec, R-větami a S-větami

4 Výstražné symboly pro nebezpečné látky -žíravé -žíravé -oxidující -oxidující -zdraví škodlivé -hořlavé -extrémně hořlavé -toxické -vysoce toxické -dráždivé -výbušné -nebezpečné pro životní prostředí

5 Savo  Xi-dráždivý přípravek Příklad přípravku používaného v domácnosti

6 Savo charakterizují R-věty a S-věty   R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami   R 36/38 Dráždí oči a kůži   S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí   S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc   S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody   S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení   S 50 Nesměšujte s jinými čisticími prostředky

7  (2012-02-04)http://www.drogeriemartina.cz/savo-5kg,1005813.html http://www.drogeriemartina.cz/savo-5kg,1005813.html   ŠKODA, Jiří ; DOULÍK, Pavel.Chemie 8 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 136 s.Dostupné z WWW:. ISBN 80-7238-442-2.  (2012-02-05)http://commons.wikimedia.org/wiki/ECB_hazard_symbols http://commons.wikimedia.org/wiki/ECB_hazard_symbols Zdroje:


Stáhnout ppt "Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět: Chemie 8 Tématická oblast: Chemické látky a jejich změny Obsah zaměření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google