Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetické využívání odpadů Odpady 2013 a jak dál? 24. 4. 2013 Štěpán Jakl odbor odpadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetické využívání odpadů Odpady 2013 a jak dál? 24. 4. 2013 Štěpán Jakl odbor odpadů."— Transkript prezentace:

1

2

3 Energetické využívání odpadů Odpady 2013 a jak dál? 24. 4. 2013 Štěpán Jakl odbor odpadů

4 Obsah prezentace: aktuální legislativní práce – ekoauditová novela zákona o opadech, solární vyhláška, elektronovela, nové zákony aktuální koncepční práce – prodloužení POH, nový POH, programy prevence pohled MŽP na energetické využívání odpadu cíle směrnice o skládkách odpadu podpora z OPŽP ekonomické nástroje

5 Ekoauditová novela: nesoulad textu schváleného PSP ČR a textu předloženého Senátu aktuálně není zřejmé řešení Hlavní změny zrušení povinnosti zpracovávat POH původce zrušení souhlasu ke shromažďování NO pro původce zrušení omezení počet subjektů, pro které může vykonávat funkci odpadový hospodář elektronizace evidence přepravy NO

6 Aktuální legislativní práce: novelizace vyhlášky 352/2005 Sb. – solární panely elektronovela zákona o odpadech -transpozice nové směrnice o OEEZ -předložení do vlády v květnu tohoto roku -termín transpozice 14. 2. 2014 novela zákona o obalech – nastavení cílů 2013-2020 věcné záměry nových zákonů – do konce roku

7 Aktuální koncepční práce: ●plán odpadového hospodářství -zapracovávány připomínky vzešlé z Rady pro OH následně meziresortní připomínkové řízení -nezbytné posouzení procesem SEA – účinnost nejdříve k ½ 2014 -ekonomická analýza dopadů stanovených cílů -nezbytné provázání s novým zákonem o odpadech -nutné prodloužit účinnost stávajícího POH ●program prevence - s ohledem na rámcovou směrnici do prosince 2013.

8 Postoj MŽP k EVO: změna přístupu již v roce 2009 11% komunálního odpadu využití odpadů: 74,9 % (materiálově 70,7 %; energeticky 2,9 %) produkce KO: cca 5,4 mil. t = 513 kg/obyv./rok využití KO: 41,6 % (materiálově 30,8 %; energeticky 10,8 % ) podíl KO odstraněných skládkováním: 55,4 % přínosy hierarchie nakládání s odpady podíl KO odstraněných skládkováním: 55,4 % cíle směrnice o skládkách odpadu náhrada primárních zdrojů podpora MŽP stávajícím i budoucím projektům otázka přístupu EU

9 Cíle směrnice o skládkách odpadu: snížení množství BRKO ukládaných na skládky oproti produkci v roce 1995 rok 2010 75% - splněno přepočet na toky evidované v roce 1995 cílový stav 2010 75 % k 1995 1,147 uloženo 1,377 mil. tun BRKO přepočet: 997 tis. tun rok 2013 50% rok 2020 35% splnění cíle pro rok 2020 vyžaduje výrazný posun v nakládání KO

10 Postoj MŽP k EVO: změna přístupu již v roce 2009 11% komunálního odpadu využití odpadů: 74,9 % (materiálově 70,7 %; energeticky 2,9 %) produkce KO: cca 5,4 mil. t = 513 kg/obyv./rok využití KO: 41,6 % (materiálově 30,8 %; energeticky 10,8 % ) podíl KO odstraněných skládkováním: 55,4 % hierarchie nakládání s odpady cíle směrnice o skládkách odpadu náhrada primárních zd převzato z www.cewep.eu

11 Možnosti EVO: ZEVO - spoluspalování bioplynové stanice – oddělený sběr BRKO spoluspalování cementárny další zařízení TAP – otázka odpadového režimu - doplňujících kritérií pro konec odpadu – přístup Evropské komise příležitost pro další rozvoj – 2016(2020) zpřísnění emisních limitů pro teplárny limitace cíli pro vyšší způsoby nakládání

12 Podpora z OPŽP: období 2014 - 2020 ve fázi příprav samostatný operační program pro resort životní prostředí návrh MŽP zahrnuje podporu výstavby zařízení v souladu s hierarchií nakládání s odpady podpora výstavby EVO zahrnuta v rámci cíle účinné využívání zdrojů

13 Poplatek za skládkování: ustanovení pracovní skupiny, zástupci všech relevantních zájmů v OH nezbytné nalezení kompromisu u otázek: výše poplatku v následujících letech a její nárůst, způsob rozdělení výnosu z poplatku, otázka kompenzace obcím, na jejichž území se skládky nachází otázka úplného konce skládkování ●termín pro vyřešení těchto otázek – ½ 2013

14 Poplatek za skládkování: ustanovení pracovní skupiny, zástupci všech relevantních zájmů v OH nezbytné nalezení kompromisu u otázek: výše poplatku v následujících letech a její nárůst, způsob rozdělení výnosu z poplatku, otázka kompenzace obcím, na jejichž území se skládky nachází otázka úplného konce skládkování ●termín pro vyřešení těchto otázek – ½ 2013 převzato z Use of Economic Instruments and Waste Managament – final report

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl odbor odpadů stepan.jakl@mzp.cz

16

17


Stáhnout ppt "Energetické využívání odpadů Odpady 2013 a jak dál? 24. 4. 2013 Štěpán Jakl odbor odpadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google