Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta."— Transkript prezentace:

1 Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta

2 Metodická pomoc školám 1. Všeobecná doporučení 2. Školní vzdělávací program 3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 4. Školní řád 5. Organizační řád 6. Závěr

3 1. Všeobecná doporučení (1) 1.1 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 - číselné údaje, peněžní částky, časové údaje, kalendářní data, značky, závorky, konce řádků, tituly, procenta, paragrafy, telefonní čísla. 1.2 Pravidla českého pravopisu – psaní velkých písmen, interpunkce, mezery, shoda podnětu s přísudkem. 1.3 Citace právních norem: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),

4 1. Všeobecná doporučení (2) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzděláváním v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o středním vzdělávání), vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o základním vzdělávání). 1.4 Uvádění zkratek. 1.5 Odkazy na neplatné právní normy – zrušené zákony, nařízení vlády, vyhlášky.

5 1. Všeobecná doporučení (3) 1.6 Záměny pojmů: třída x ročník, studenti x žáci, profesoři x učitelé, rada školy x školská rada.

6 2. Školní vzdělávací program (dále ŠVP) 2.1 U nižšího stupně víceletého gymnázia zveřejněný dokument není v souladu s úpravami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platnými od 1. 9. 2013. Opatření Č.j.: MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. 1. 2013: Standardy pro základní vzdělávání, Rámcový učební plán, Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy ŠVP, Struktura ŠVP, Očekávané výstupy v oborech: Cizí jazyk, Další cizí jazyk, Matematika, Výchova k občanství, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova. 2.2 Platnost dokumentu: od …. 2.3 Přesný název dokumentu.

7 3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 3.1 Zveřejňování výročních zpráv na webu školy. 3.2 Metodou Ctrl+C a Ctrl+V přeneseny celé kapitoly včetně chyb, přepisování textů z minulých školních roků. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků. 3.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání.

8 4. Školní řád (1) 4.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. 4.2 Samostatný tzv. Klasifikační řád. 4.3 Zásady průběžného hodnocení (střední školy). 4.4 Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (střední školy). 4.5 Zásady a způsob sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení (základní školy).

9 4. Školní řád (2) 4.6 Provoz a vnitřní režim školy. 4.7 Pro školská zařízení, např. školní jídelnu, platí vnitřní řád. 4.8 Dohled. 4.9 Mobilní telefony a jejich odebrání. 4.11 Komisionální zkouška –nelze rozšiřovat nad právní normu (absence žáka, ředitel má pochybnosti).

10 5. Organizační řád 5. 1 Přesné označení zřizovatele. 5.2 Vzdělávací programy. 5.3 Kompetence pedagogické rady. 5.4 Rejstřík škol a školských zařízení. 5.5 Vlastní hodnocení školy. 5.6 Školní vzdělávací programy ve školní družině, dětském domově, domově mládeže.

11 6. Závěr Doporučení V rámci vlastního hodnocení školy:  Vhodné provést kontrolu, platnost, úplnost, přesnost, aktuálnost dokumentů.  Školní řád, školní vzdělávací program, organizační řád, výroční zpráva.  Následně úpravu dokumentů.  Zveřejnění dokumentů.

12 Přeji úspěšný rok 2014, (i roky další). Karel Bárta


Stáhnout ppt "Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta."

Podobné prezentace


Reklamy Google