Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta."— Transkript prezentace:

1 Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta

2 Metodická pomoc školám 1. Všeobecná doporučení 2. Školní vzdělávací program 3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 4. Školní řád 5. Organizační řád 6. Závěr

3 1. Všeobecná doporučení (1) 1.1 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN číselné údaje, peněžní částky, časové údaje, kalendářní data, značky, závorky, konce řádků, tituly, procenta, paragrafy, telefonní čísla. 1.2 Pravidla českého pravopisu – psaní velkých písmen, interpunkce, mezery, shoda podnětu s přísudkem. 1.3 Citace právních norem: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),

4 1. Všeobecná doporučení (2) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzděláváním v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o středním vzdělávání), vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o základním vzdělávání). 1.4 Uvádění zkratek. 1.5 Odkazy na neplatné právní normy – zrušené zákony, nařízení vlády, vyhlášky.

5 1. Všeobecná doporučení (3) 1.6 Záměny pojmů: třída x ročník, studenti x žáci, profesoři x učitelé, rada školy x školská rada.

6 2. Školní vzdělávací program (dále ŠVP) 2.1 U nižšího stupně víceletého gymnázia zveřejněný dokument není v souladu s úpravami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platnými od Opatření Č.j.: MSMT-2647/ ze dne : Standardy pro základní vzdělávání, Rámcový učební plán, Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy ŠVP, Struktura ŠVP, Očekávané výstupy v oborech: Cizí jazyk, Další cizí jazyk, Matematika, Výchova k občanství, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova. 2.2 Platnost dokumentu: od …. 2.3 Přesný název dokumentu.

7 3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 3.1 Zveřejňování výročních zpráv na webu školy. 3.2 Metodou Ctrl+C a Ctrl+V přeneseny celé kapitoly včetně chyb, přepisování textů z minulých školních roků. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků. 3.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání.

8 4. Školní řád (1) 4.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. 4.2 Samostatný tzv. Klasifikační řád. 4.3 Zásady průběžného hodnocení (střední školy). 4.4 Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (střední školy). 4.5 Zásady a způsob sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení (základní školy).

9 4. Školní řád (2) 4.6 Provoz a vnitřní režim školy. 4.7 Pro školská zařízení, např. školní jídelnu, platí vnitřní řád. 4.8 Dohled. 4.9 Mobilní telefony a jejich odebrání Komisionální zkouška –nelze rozšiřovat nad právní normu (absence žáka, ředitel má pochybnosti).

10 5. Organizační řád 5. 1 Přesné označení zřizovatele. 5.2 Vzdělávací programy. 5.3 Kompetence pedagogické rady. 5.4 Rejstřík škol a školských zařízení. 5.5 Vlastní hodnocení školy. 5.6 Školní vzdělávací programy ve školní družině, dětském domově, domově mládeže.

11 6. Závěr Doporučení V rámci vlastního hodnocení školy:  Vhodné provést kontrolu, platnost, úplnost, přesnost, aktuálnost dokumentů.  Školní řád, školní vzdělávací program, organizační řád, výroční zpráva.  Následně úpravu dokumentů.  Zveřejnění dokumentů.

12 Přeji úspěšný rok 2014, (i roky další). Karel Bárta


Stáhnout ppt "Dokumentace školy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 12. prosince 2013 Mgr. Karel Bárta."

Podobné prezentace


Reklamy Google