Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umění jednat s lidmi DUM_14. Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umění jednat s lidmi DUM_14. Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název."— Transkript prezentace:

1 Umění jednat s lidmi DUM_14

2 Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona:III/2 ICT INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY ICT Název a číslo materiálu: ODS_32_INOVACE_JTD1A_14 Vytvořeno:14. 1. 2014Autor:Mgr. Martina Hašková Vyučovací předmět: Sociální dovednostiRočník:I. ročník SOŠ Výsledky vzdělávání dle RVP: Žák používá základní komunikační dovednosti, dokáže jednat s různými typy lidí (podle pohlaví, věku), rozliší typy jednání Typ interakce:Kombinované Druh výukového zdroje: PrezentaceKlíčová slova:Umění jednat s lidmi, pasivní, agresivní, asertivní jednání Anotace:Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je zaměřen na prezentaci základních pojmů vztahujících se k tématu psychologie osobnosti. Lze využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad pro praktickou činnost.

3 umění jednat s lidmi vychází ze základních principů společenského chování k základním předpokladům úspěšného jednání s lidmi patří: - znalost vlastní osoby (sebepoznání) - znalost druhých lidí - znalost zákonů komunikace

4 Zásady úspěšného jednání Při působení na druhé lidi musíme vycházet z toho, že vždy jednáme s člověkem určitého věku, pohlaví, osobnostní povahy a sociálního statutu.

5 Věk každý věk má své přednosti i nedostatky pubescence - vyznačuje se negativismem, zvýšeným egocentrismem, dochází k prudkému rozvoji fantazie, ke zvýšené kritice adolescence - touha po osamostatnění, ustupuje negativismus, přetrvává nonkomformismus, nedostatek taktu a taktnosti v jednání s lidmi

6 rané období dospělosti (20-30 let) - energie, rozmach, nedostatek životních zkušeností zralost (30-45 let) - neschopnost adaptace, obtížně se učí nové věci, dovednost taktně jednat s lidmi, zralost, vyrovnanost střední věk (45-60 let) - životní zralost, zkušenost, vyrovnanost, nadhled stáří (60 a více let) - moudrost, zkušenost, menší sebekritičnost

7 Pohlaví ženy: orientace na vztahy, větší schopnost empatie, emotivnější, více se svěřují s problémy muži: orientace na věci, smysl pro systematičnost, racionalita, technické myšlení

8 Osobnost působíme celou osobností – temperament (introvert si více informací nechává pro sebe), intelekt (např. snížená úroveň zpětné vazby v důsledku subnormální inteligence)

9 Jednání s lidmi usnadňuje autentičnost – opravdovost ve vztazích bezprostřednost – jednat přímo, upřímně emotivnost – dávat přiměřeně najevo své city empatie konkrétnost – při rozhovoru nepoužívat mnohoznačné významy iniciativa – aktivní navazování kontaktů

10 respekt k názorům druhých naslouchání příjemné chování zapamatovat si jména lidí úsměv

11 Druhy jednání soc. pracovník se setkává s různými druhy jednání Pasivní jednání nedovede jasně sdělit své požadavky, svá přání a potřeby neumí odmítnout požadavky druhých, přestože jsou pro něj nepřijatelné

12 absence jistoty v jednání nedostatečné sebeuplatnění neverbální projev: mluví potichu, váhavě, vyhýbá se očnímu kontaktu na kritiku (i neoprávněnou) reaguje omluvami nízké sebevědomí někdy se objevuje agrese, po napomenutí se stáhne

13 Agresivní jednání jedná na úkor druhých, manipuluje s nimi nezvládá emoce ponižuje zesměšňuje při nezdarech obviňuje okolí neverbální projevy: silný hlas, podbarvený sarkasmem, rázná gestikulace, zaťatá pěst

14 vyvolává v lidech napětí, úzkost při komunikaci je třeba dávat pozor – nesdělovat, co si myslíme, poskytované informace vybírat často útočí předem

15 Asertivní jednání jedná jasně, přímo přesně definuje – říká, o co mu jde, jak vidí situaci, co si myslí pozitivní postoj k lidem přiměřené sebevědomí naslouchá druhým přístupný ke kompromisu

16 není mu hloupé požádat druhé o laskavost sám podá pomocnou ruku respektuje partnera ctí a neponižuje druhé vystupuje klidně neverbální komunikace: mluví přiměřeně hlasitě, dívá se do očí nemanipuluje vytváří kolem sebe pohodu

17 Úkol č.1 Proveďte – agresivně, pasivně a asertivně: –Vyjádření svých pocitů –Vyřízení nepříjemné věci –Požádání o neobvyklou službu (věc) –Omluva při trapasu

18 Úkol č. 2 Pospojujte: pozitivní postoj k lidem pasivní jednání ponižování asertivní jednání absence jistoty v jednání agresivní jednání

19 Zdroje NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009, ISBN 978-80- 200-1679-9 TRPIŠOVSKÁ, D.: Kapitoly ze sociální psychologie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2000, ISBN 80-7044-304-9


Stáhnout ppt "Umění jednat s lidmi DUM_14. Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google