Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12. listopadu 2008Dr. Aleš Vlk Prioritní osa 2 Výzva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12. listopadu 2008Dr. Aleš Vlk Prioritní osa 2 Výzva."— Transkript prezentace:

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12. listopadu 2008Dr. Aleš Vlk Prioritní osa 2 Výzva 2.3 Lidské zdroje ve Výzkumu a vývoji

2 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk Pravidla ESF Výstupy – proškolené / podpořené osoby, produkty (metodiky, vzdělávací programy atd.) Výstupem (projektu) není vytvořené pracovní místo či pozice Pracovní pozici lze vytvořit pouze v rámci realizace projektu Na začátku … 2

3 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk OP VaVpI Ostatní zdroje OP VK Budovy Zaměstnanci Školení Zařízení, vybavení Provoz Rozvoj Vztah OP VaVpI a OP VK 33

4 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk 2. 3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Hranice projektu: 1–20 mil. Kč Celková alokace pro výzvu: 1,1 mld. Kč Pravidla rozpočtu viz Příručku pro žadatele Cíl oblasti: zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů Lidské zdroje ve VaV 4

5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk Vysoké školy (zákon č. 111/1998 Sb.) Veřejné výzkumné instituce (zákon č.341/2005 Sb.) Subjekty splňující definici Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (prohlášení) Sídlo: celá ČR Oprávnění předkladatelé 5

6 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol zabývající se VaV pracovníci výzkumných a vývojových institucí studenti vysokých škol zájemci o vědecko-výzkumnou práci zejména z řad žáků, studentů a pedagogických pracovníků základních, středních a vyšších odborných škol Mimo Prahu Cílové skupiny 6

7 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk Další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti řízení VaV, v oblasti popularizace a komunikace, šíření výsledků VaV do praxe, v problematice transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti VaV Podporované aktivity 7

8 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi VaV institucemi a soukromým a veřejným sektorem Podporované aktivity 8

9 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti VaV Podporované aktivity 9

10 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 24. října 2008Dr. Aleš Vlk Rovnocenné cílové skupiny Rovnocenné aktivity ale – specifická kritéria (širší cílová skupina, více aktivit, více regionů) vysoká přidaná hodnota, nové postupy přenositelné kompetence systémová dlouhodobá opatření, dlouhodobý dopad Obecně 10

11 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková 11  právnické osoby se sídlem v České republice splňující kritéria oprávněnosti uvedená v Příručce pro žadatele  příjemce dotace a jeho partneři realizovat alespoň 51 % aktivit projektu, přičemž příjemce realizuje převažující část aktivit projektu Partnerství

12 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková Zdůvodnění projektu – záměr, potřebnost a přínos Cílová skupina – vymezení a způsob zapojení Realizace projektu – klíčové aktivity, rizika, předchozí zkušenosti, publicita + udržitelnost (5 let po ukončení financování projektu z prostředků ESF) Hodnotící kritéria 12

13 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková  Finanční řízení – přiměřenost rozpočtu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému.  Výsledky a výstupy ( kvalifikace, způsob zjišťování, monitorování projektu). 13

14 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková  Horizontální témata – rovné příležitosti, udržitelný rozvoj.  Specifická subkritéria – stanovená pro každou výzvu. 14

15 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková  Nastavení systémových mechanismů pro zkvalitnění personálního zabezpečení V a V  Využitelnost a přínos výstupů projektu pro rozvoj lidských zdrojů ve V a V  Inovativnost řešení  Komplexnost a míra dopadu projektů Specifická kritéria 15

16 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková Seznam monitorovacích indikátorů pro oblast podpory 2.3 – v Příloze č. 2. Monitorovací indikátory je nutné uvést v žádosti v aplikaci BENEFIT7. Naplňování indikátorů – v průběhu realizace projektu a v závěrečné zprávě Monitorování projektů 16

17 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková  počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb,  počet podpořených osob celkem (ženy, muži),  počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků ( chlapci, dívky, žáci ZŠ, žáci SŠ),  počet podpořených osob celkem – studentů (muži, ženy studenti VOŠ, VŠ), 17

18 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková  počet podpořených osob v dalším vzdělávání – vědeckých a výzkumných pracovníků(muži, ženy),  počet úspěšně podpořených osob celkem (viz všechny předchozí podkategorie),  počet zapojených partnerů. 18

19 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 12. listopadu 2008PhDr. Alena Tříšková  výběr relevantního indikátoru a uvedení plánované hodnoty spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu),  indikátory podle pohlaví – nepovinné (budou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK). Postup při vyplňování v aplikaci BENEFIT7 19


Stáhnout ppt "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12. listopadu 2008Dr. Aleš Vlk Prioritní osa 2 Výzva."

Podobné prezentace


Reklamy Google