Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová aktivita III/2) Téma Pražské defenestrace Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace se zaměřuje na populární téma české historie. Shrnuje okolnosti, průběh a následky všech tří pražských defenestrací. Na závěr je zmíněna i tragická událost (vražda???) Jana Masaryka. Datum tvorby6. 2. 2013

2 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE © Dušan Kráčmar 2013

3 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE ÚVOD – VYSVĚTLENÍ POJMU pojem pochází z latiny (předložka de – z, fenestra – okno), jde tedy o násilné vyhození z okna celý akt má údajně symbolický význam – v celém vertikálním pohybu od shora dolů je provedeno svržení jedince, který se na svém místě (nahoře) choval nepatřičně a proto musí být sražen níže (dolů) inspiraci ke konání takovéhoto skutku poskytuje už Bible ve Starém zákoně – krutá královna Jezábel (Izabel) byla za své skutky svržena dvořany z okna královského paláce

4 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE ÚVOD – ČESKÁ PROSLULOST Praha je jedním z nejzajímavějších měst v Evropě. Její kameny dýchají dějinami a dobrodružstvím; na každém jejím předměstí se musela odehrávat nějaká bitva. Je to město, kde se zrodila reformace a kde vyklíčila třicetiletá válka. Ale dá se předpokládat, že by si Praha ušetřila spoustu potíží, kdyby v ní nebylo tolik velkých a svůdně praktických oken. První z uvedených pohrom se dala do pohybu v okamžiku, kdy bylo sedm katolických radních vyhozeno z oken radnice na kopí dole čekajících husitů. Druhou katastrofu zahájilo vyhození císařských poradců z oken starobylých Hradčan – druhá pražská defenestrace. Od oněch časů se v Praze rozhodovaly i další osudové otázky, ale jelikož se vyřešily nenásilně, lze se domnívat, že byly projednávány ve sklepeních. Můžete mít pocit, že okno jakožto nástroj politické argumentace by pro každého pravověrného Pražana vždy představovalo pokušení. Jerome Klapka Jerome – Tři muži na toulkách počátek užívání samotného pojmu „defenestrace“ se pak datuje k roku 1618, kdy proběhla tzv. druhá pražská defenestrace (viz další snímky) třebaže defenestrace nebyla zejména ve středověku a v raném novověku nijak řídkým jevem, za odborníky na ni jsou považováni především Češi, konkrétně Pražané zmínku o druhé pražské defenestraci najdeme (jako jednu z mála událostí českých dějin) v každé evropské učebnici dějepisu, událost se stala námětem řady literárních děl

5 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE 30. 7. 1419

6 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE PŘEDDEFENESTRAČNÍ SITUACE Jan Hus, kněz a církevní reformátor, se již přibližně sto let před Martinem Lutherem pokoušel reformovat církev, která ve středověku nežila podle křesťanských idejí (rozmařilý život kněží, porušování celibátu, boj o politickou moc, prodávání odpustků atd.) jeho reformní snahy byly ukončeny v německé Kostnici 6. 7. 1415 stoupenci Husových myšlenek, kališníci (podle přijímaní podobojí včetně vína z kalicha), které tradiční katolíci označovali posměšně jako husity, se však touhy po naplnění reformačních ideálů odmítali vzdát i po Husově smrti, která vzbudila v Čechách velké pobouření na českém trůnu sedí král Václav IV. (syn Karla IV. a bratr Zikmunda) – spíše nerozhodný vladař vyhýbající se konfliktům vůdcem radikálně smýšlejících husitů se stal Jan Želivský – velmi radikální plamenně kázající kněz pamětní deska Jana Želivského na Staroměstské radnici v Praze

7 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT na počátku července 1419 se situace vyhrotila natolik, že byli zatčení někteří Želivského stoupenci přijímající podobojí po jednom obzvláště vášnivém kázání v chrámu Panny Marie Sněžné na Novém městě pražském se mu 30. 7. 1419 povedlo vyburcovat pražské husity k (předem naplánované???) akci fanatický dav (v němž měl prý být i Jan Žižka z Trocnova) vyzbrojený cepy a sudlicemi se nejprve vydal ke kostelu sv. Štěpána, kde násilím vylomil dveře a vymohl si mši s přijímáním podobojí následně se dav přesunul k nedaleké Novoměstské radnici – kde žádali purkmistra starostu) Mikuláše Podivínského a konšely (radní) o propuštění vězněných, což bylo odmítnuto

8 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT kostel Panny Marie Sněžné kostel sv. Štěpána Novoměstská radnice – hlavní dějiště události

9 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT samotnou defenestraci pak údajně (!) spustil kámen vržený směrem z radnice do davu, který zasáhl monstranci (schránka na hostie), jež nesl Jan Želivský na to dav vtrhnul přímo do budovy radnice a purkmistra spolu konšely a dalšími úředníky vyházeli z oken do davu na hroty sudlic a kopí, ti, kteří se při tom nezemřeli byli na místě pobiti v následujících dnech husité plenili okolní pražské kostely a katoličtí obyvatelé prchali z Prahy zpráva o defenestraci pak velmi rozrušila krále Václava IV., který prý dostal záchvat mrtvice a brzy na to, 16. 8. 1419, umírá Češi následně odmítají uznat jeho bratra Zikmunda českým králem defenestrace z roku 1419 na obraze Adolfa Liebschera

10 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ DŮSLEDKY tato defenestrace bývá udávána jako samotný počátek husitských válek toto velmi široce diskutované období, provázené křížovými výpravami, vítězstvími husitů či jejich vzájemnou bitvou u Lipan roku 1434 je nakonec kompromisně zakončeno po přijetí tzv. Basilejských kompaktát - v Čechách byla povolena kališnická víra a Češi naopak uznali Zikmunda českým králem další pražská defenestrační okna se měla znovu otevřít zase až o 64 let později

11 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DRUHÁ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE 24. 9. 1483

12 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE PŘEDDEFENESTRAČNÍ SITUACE České země jsou stále ještě od dob husitských válek rozděleny podle víry na podobojí (husity) a katolíky; tyto strany pak měli mezi sebou neustálé rozpory po vládě husitského krále Jiřího z Poděbrad (1458 – 1471) je na českém trůnu původem polsko-litevská dynastie Jagellonců – konkrétně Vladislav II. Jagellonský (vláda 1471 – 1516) jde období tzv. českého stavovského státu – moc ve státě je rozdělena mezi panovníka a zemské sněmy jednotlivých zemí Koruny české (náznak konstituční monarchie) král Vladislav Jagellonský

13 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT tato defenestrace je ve srovnání s předešlou a následující poněkud pozapomenuta – proto není nikterak číslována, třebaže je druhou (známou) pražskou defenestrací v pořadí strana podobojí, která se cítila krácena na svých právech, jí reagovala na události posledních let (zatýkání za spiknutí proti katolickému králi, zvyšující se daně, přivlastňování si obecních peněz ze strany katolických konšelů) bezprostředním důvodem byla pak obrana před chystající se akcí proti kališníkům, kteří se chystali oslavit svátek sv. Václava vzbouřenci vtrhli jak na Staroměstskou radnici (kde vyhodili z oken pouze nakonec přeživšího purkmistra), tak i na radnici Novoměstskou – zde vyhodili z oken i konšele nepokoje propukly i na Malé straně – vzbouřenci zajali mnoho katolíků a popravili je pro účast na připravovaném spiknutí

14 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT Novoměstská radnice Staroměstská radnice

15 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ DŮSLEDKY defenestrace se nakonec zvrtla v útok proti klášterům a dokonce i proti tradičně silné pražské židovské komunitě podařilo se jí však převrátit mocenský poměr sil na kališnickou stranu – katolická královská strana byla oslabena k dočasnému náboženskému smíru mezi oběma vírami došlo až v roce 1485 kutnohorském sněmu, vírou i národnostně rozdělené české země pokračovaly dál na své cestě dějinami zakrátko přišli na český trůn Habsburkové, další defenestrace však na sebe nechala čekat 135 let – stála však opravdu za to…

16 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DRUHÁ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE 23. 5. 1618

17 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE PŘEDDEFENESTRAČNÍ SITUACE rozdělení obyvatel Českých zemí na katolickou a nekatolickou část stále přetrvává, svou roli hraje i již zmiňovaná dvojjazyčnost Čech a Moravy (silná německá populace usídlená na našem území již od dob Přemyslovců) nábožensky rozdělená je pak už po reformacích 16. století de facto celá Evropa – katolíci x protestanti na českém trůnu je císař Matyáš (vláda 1611 – 1619) z rodu Habsburků – přesvědčený katolík, na rozdíl od svého bratra Rudolfa II. však nesídlí v Praze, nýbrž ve Vídni císař Matyáš

18 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE PŘEDDEFENESTRAČNÍ SITUACE nekatolické stavy se tedy sešly v květnu 1618 v Praze podruhé v budově Karolina po bouřlivém projevu Jindřicha Matyáše Thurna (vůdčí představitel nekatolických stavů) se skupina radikálů rozhodla, že se vypraví do akce tradiční náboženský spor se u nás tentokrát rozhořel poté, co katolíci uzavřeli dva kostely v Broumově a rozbořili kostel v Hrobech na Teplicku v březnu 1618 se tak v Praze sešly nekatolické stavy - poslali Matyášovi ostrou protestní nótu, ten však reagoval pouze zákazem dalšího nekatolického sněmu Jindřich Matyáš Thurn

19 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT budova Karolina dnes Pražský hrad

20 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT 23. 5. 1618 se tedy na Pražský hrad vydala delegace nekatolických stavů, v níž byli krom Matyáše Thurna ještě např. i Václav Budovec z Budova nebo hrabě Jáchym Ondřej Šlik jejich cílem byla tzv. místodržitelská kancelář, v níž se v té chvíli nacházeli mj. i místodržící („zástupci“ císaře, ministři) Vilém Slavata z Chlumu a Jaroslav Bořita z Martinic, spolu s nimi pak i písař Fabricius Matyáš Thurn Budovec z Budova Bořita z Martinic Slavata z Chlumu x

21 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT v kanceláři pak výše zmiňovaní nekatoličtí stavové přečetli Slavatovi s Bořitou (v textu níže označován jako Smečanský) obvinění ze soustavného porušování zemských svobod a poté je spolu s písařem Fabriciem svrhli z oken kanceláře soudobá mědirytina z události v místodržitelské kanceláři … Po odchodu jich Slavata a Smečanský nejprve od hraběte z Turnu podlé protestací již publikované jsou za rušitele obecného pokoje a dobrého i za odbojníky Království českého vůbec nazváni. (…) A hned zatím slyšán byl hlas mezi stavy, aby s šelmami do arestu neb do Černé věže bylo pospíšeno. Jiní pak volali, aby zrádci ven z okna vandrovali. (…) A tu teprve jeden každý soudil, že dolů z oken metáni budou. Ano i oni [, když tomu porozuměli, že se s nimi nežertuje, ač prve nic pro svou vysokomyslnost a zpouru svou žádnému neříkali ani se nekořili, teď však teprve počali prositi, aby hrdlům jich uškozeno nebylo, ruce spínajíce a Boha prosíce, nohami o zemi zapírali a za milost žádali. Pavel Skála ze Zhoře – Historie církevní (ukázka) podle tohoto textu nebylo o defenestraci rozhodnuto předem…

22 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ AKT vyhození místodržící i písař přežili pád bez větší úhony – spadli totiž po svahu dolů do hromady odpadků toto dalo vzniknout tzv. legendě o záchraně defenestrovaných Pannou Marií, jejíž pomoci se Bořita při vyhazování domáhal následně se zranění dobelhali do Lobkovického paláce, kde se ukryli další z obrazů znázorňující defenestraci křídlo hradu, odkud byli místodržící vyhození

23 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DEFENESTRAČNÍ DŮSLEDKY důsledky této události byly tentokráte zcela zásadní pro celé evropské dějiny – druhá pražská defenestrace je považována za počátek tzv. českého stavovského povstání, kterým začíná třicetiletá válka (zde tzv. válka česká, zakončená bitvou roku 1620 bitvou na Bílé hoře) – série válečných střetů let 1618 – 1648, která pro Evropu znamenala největší válečný konflikt v její dosavadní historii… Jáchym Ondřej Šlik a Václav Budovec z Budova byli mezi 27 údajnými zrádci popravenými na Staroměstském náměstí roku 1621, Matyáši Thurnovi se podařilo z vlasti uprchnout, konce války se však nedožil

24 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE JEŠTĚ JEDNO PRAŽSKÉ OKNO 10. 3. 1948

25 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE JEŠTĚ JEDNO PRAŽSKÉ OKNO v souvislosti se zvoleným tématem prezentace považuje autor závěrem za nutné zmínit událost z 10. 3. 1948 v době krátce po komunistickém převratu přišel za dosud nevyjasněných okolností pádem z okna Černínského paláce (nedaleko Pražského hradu) o život nekomunistický ministr zahraničí Jan Masaryk, syn Tomáše Garriguea Masaryka nemálo okolností nahrává myšlence, že šlo o politicky motivovanou vraždu… Jan Masaryk

26 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE DĚKUJI ZA POZORNOST.

27 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE ZDROJE ČORNEJ P.;ČORNEJOVÁ I.; PARKAN F.; KUDRYS M.. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2010, ISBN 978-80-7275-382-8 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny zemí Koruny české. Praha: Paseka, 1992, ISBN 80-85192-29-2. BAŤHA, Matěj. Wikimedia Commons [online]. [cit. 5.4.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Nove_Mesto_- _Novomestska_radnice_(okno).jpg AUTOR NEUVEDEN. Defenestration [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Defenestration AUTOR NEUVEDEN. Defenestrace [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Defenestrace AUTOR NEUVEDEN. Jezábel [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jez%C3%A1bel JEROME, Jerome Klapka. Tři muži ve člunu (o psu nemluvě); Tři muži na toulkách. Praha: Aurora, 2002, ISBN 80-7299-050-0 AUTOR NEUVEDEN. Open clipart [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://openclipart.org/detail/87103/window-frame-template-by-jhnri4. AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelivsky1.JPG AUTOR NEUVEDEN. Jan Želivský [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDelivsk%C3%BD AUTOR NEUVEDEN. První pražská defenestrace [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.praha1.cz/cps/media/2009_kveten_0022.pdf AUTOR NEUVEDEN. my-prague-appartements.com [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cz.my-prague-apartments.com/_files/prague-map.gif FEDORENKO, Anton. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P.Marie_Snezna.jpg SKÁLA, Ben. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church-%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n- Prague3.jpg KOŘÍNEK, Ondřej. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radnice_Novom%C4%9Bstsk%C3%A1_(Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto)_Karlovo_n%C3%A1m._23.jpg LIEBSCHER, Adolf. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liebscher,_Adolf_- _Svr%C5%BEen%C3%AD_kon%C5%A1el%C5%AF_s_Novom%C4%9Bstsk%C3%A9_radnice_30._%C4%8Dervence_1419.jpg

28 PRAŽSKÉ DEFENESTRACE ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. Pražská defenestrace (1483) [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace SCHAEFER, Hans Peter. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prag_Altstaedter_Ring_rathaus.jpg _(1483) VALCKENBORCH, Lucas Van. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucas_van_Valckenborch_003.jpg DILIGENT, Rémi. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_Charles_University.JPG MERIAN, Matthaeus. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Matthias_von_Thurn_Seite_1_Bild_0001.jpg BAUER, Stefan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradschin_Prag.jpg SCHEIWL, Josef. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Budovec_z_Budova_Scheiwl.png KILIAN, Wolfgang. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaroslav_Borzita_of_Martinice.jpg KILIAN, Wolfgang. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Slawata.jpg MAREČKOVÁ, Marie. Materiály k vývoji české historiografie. Brno: Masarykova univerzita, 2001, ISBN 80-210-2597-2. ABELINUS, Johann Philipp. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prager.Fenstersturz.1618.jpg SARAH AND JASON. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pražský_hrad,_Starý_královský_palác,_Ludvíkovo_křídlo UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prager_Fenstersturz_Wahrhafftige_Zeitung_aus_Prag.JPG GEORGE GRANTHAM BAIN COLLECTION (LIBRARY OF CONGRESS). Wikimedia Commons [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Masaryk.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google