Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSAHY STÁTU DO CEN Cíle: Vysvětlit možnosti státu zasahovat do cen a dopady těchto zásahů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSAHY STÁTU DO CEN Cíle: Vysvětlit možnosti státu zasahovat do cen a dopady těchto zásahů."— Transkript prezentace:

1 ZÁSAHY STÁTU DO CEN Cíle: Vysvětlit možnosti státu zasahovat do cen a dopady těchto zásahů

2 CENOVÝ STROP (MAXIMÁLNÍ CENA) C ENOVÝ STROP – PRODÁVAJÍCÍ NESMÍ POŽADOVAT CENU VYŠŠÍ NEŽ JE STANOVENA STÁTEM ( POTRAVINY, ENERGIE, NÁJEMNÉ, DOPRAVA ). Ú ČELEM JE SNAD CHRÁNIT SPOTŘEBITELE PROTI VYSOKÝM CENÁM STATKŮ, KTERÉ USPOKOJUJÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY. V ÝSLEDKEM VŠAK MŮŽE BÝT POUZE OMEZENÍ NABÍDKY PŘI VZNIKU VYŠŠÍ POPTÁVKY ( VZNIKÁ NEDOSTATEK - NEROVNOVÁHA NA TRHU ). N APŘ. FARMACEUTICKÁ FIRMA NEBUDE DODÁVAT LÉK NA DANÝ TRH, OMEZÍ VÝZKUM A VÝVOJ V DANÉ OBLASTI. V ZNIK NEPENĚŽNÍCH NÁKLADŮ K ZÍSKÁNÍ NEDOSTATKOVÉHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY ( I NELEGÁLNĚ ).

3 SPOTŘEBNÍ DAŇ J EDNA Z MOŽNOSTÍ VÝBĚRU DANÍ ( VYBRANÉ ZBOŽÍ, VYCHÁZÍ Z MNOŽSTVÍ ). B ŘEMENO PADÁ NA SPOTŘEBITELE ( VYŠŠÍ CELKOVÁ CENA ) I VÝROBCE ( OMEZENÍ POPTÁVKY, NIŽŠÍ ORIGINÁLNÍ CENA ). S POTŘEBNÍ DAŇ Z NEŘESTI ( TABÁK, ALKOHOL ), LUXUSU, EKOLOGIE ( BENZÍN ). D AŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – NA VŠECHNO ZBOŽÍ, VYCHÁZÍ Z CENY, MŮŽE EXISTOVAT VÍCE SAZEB.

4 SUBVENCE Č ÁSTKA PLACENÁ STÁTEM K CENĚ STATKU ČI SLUŽBY ( ZÁPORNÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ ). C ÍLEM JE SNÍŽIT CENU PRO SPOTŘEBITELE NEBO VŮBEC ZAJISTIT PRODUKCI STATKU ČI SLUŽBY. P ŘÍKLADY – DOPRAVA ( MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA, Č ESKÉ DRÁHY ), BYTOVÁ VÝSTAVBA, POTRAVINY, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, MATEŘSKÉ ŠKOLY. V YŠŠÍ NABÍDKA MŮŽE VÉST K VYŠŠÍM NÁKLADŮM ( KŘIVKA NABÍDKY JE ROSTOUCÍ ).

5 MINIMÁLNÍ CENA A VÝVOZNÍ SUBVENCE M INIMÁLNÍ VÝKUPNÍ CENY OD ZEMĚDĚLCŮ. P OTOM SE OVŠEM NEMUSÍ PODAŘIT VŠE PRODAT A JSOU POSKYTOVÁNY VÝVOZNÍ SUBVENCE. V MEZINÁRODNÍM OBCHODU PAK PROBÍHÁ BOJ PROTI SUBVENCOVANÝM DOVOZŮM ( NAPŘ. CLA ). S ILNÝ LOBBING ZEMĚDĚLCŮ, STRATEGICKÁ POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST.

6 STÁTNÍ INVERVENČNÍ NÁKUPY PRODUKČNÍ KVÓTY N ÁKUPY STÁTU, NAPŘÍKLAD NÁKUPY OBILÍ. S TÁT TAK ZAJIŠŤUJE ZEMĚDĚLCŮM VYŠŠÍ CENU. Č ASEM BY VŠAK MĚL PŘIJÍT INTERVENČNÍ PRODEJ KE SNÍŽENÍ CEN ( CO SE ZÁSOBAMI DĚLAT ?) P RODUKČNÍ KVÓTA – PODOPTIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ STATKU ( NEEFEKTIVNOST ), NAPŘÍKLAD CUKR. P ROBLÉM ROZDĚLOVÁNÍ KVÓT MEZI VÝROBCE.


Stáhnout ppt "ZÁSAHY STÁTU DO CEN Cíle: Vysvětlit možnosti státu zasahovat do cen a dopady těchto zásahů."

Podobné prezentace


Reklamy Google