Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Akcie a jejich náležitosti Ročník / obor studia:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Akcie a jejich náležitosti Ročník / obor studia:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Akcie a jejich náležitosti Ročník / obor studia: II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 609 Klíčová slova: Akcie, akcionář, cenný papír, talon, plášť.. Anotace: Prezentace pro podporu výkladu učitele na téma akcie a jejich náležitosti.

2 Akcie a jejich náležitosti

3 Akcie  Každý může získat podíl na majetku akciové společnosti koupí tzv. akcie, a stát se tak akcionářem,  akcie se volně prodávají, a tak mohou tutéž akcii během jednoho roku vlastnit desítky různých akcionářů.  akcie je cenný papír, protože představuje určitý vložený majetek – nejčastěji peníze,  dává svému vlastníku právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti.

4 Akcie  Akciová společnost má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě.

5 Akcie  Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to:  podílet se na zisku (výplata dividendy),  podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů),  podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokud jde firma do likvidace.

6 Akcie rozlišujeme:  podle formy: 1.listinné jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají řadu ochranných prvků (jako bankovky), aby se nedaly padělat.  Skládají se z:  pláště, kde jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi,  kupónového archu - kupón stříháte, když jednou ročně jdete pro dividendy,  talonu - až vám dojdou kupony, za talon dostanete nový arch. 2.zaknihované - modernější forma, kdy je akcie zaznamenána v počítači Střediska pro cenné papíry (SCP).

7 Akcie rozlišujeme:  podle druhu akcie:  na jméno (u listinné akcie je jméno majitele uvedeno na akcii a převod na nového majitele lze provést zápisem na rubu akcie neboli rubopisem čili indosamentem a předáním). Stanovy společnosti mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno.  na majitele (převoditelné předáním akcie novému majiteli),  speciální:

8 Speciální akcie a) zaměstnanecké  jsou vždy na jméno, stanovy a.s. je mohou spojit s určitými výhodami,  lze je převádět pouze mezi zaměstnanci, mohou je vlastnit i důchodci, kteří ve firmě odcházeli do důchodu,  odchází-li zaměstnanec z firmy, musí akcie firmě nabídnout ke zpětnému odkupu,  emise - maximálně 5% základního kapitálu;

9 Speciální akcie b) prioritní akcie  majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se však hlasovacího práva,  nedostane-li dividendu, dočasně získává zpět hlasovací právo až do doby proplacení dividendy;  emise - maximálně polovina základního kapitálu.

10 Náležitosti listinných akcií  Listinné akcie mají podobu listiny, která musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti akcie.  Tyto listinné akcie se zpravidla skládají z:  pláště, na němž jsou uvedeny zákonem určené náležitosti, a dále z kuponového a talonového listu.  Kuponový list obsahuje kupóny, které jsou samy o sobě cennými papíry a slouží jako poukázka na dividendu.  Talonový list obsahuje talony, které již cennými papíry nejsou a slouží jen jako poukázka k vydání nového kuponového listu.

11 Náležitosti akcií  Plášť akcie a jeho náležitosti:  obchodní firma a sídlo společnosti,  číslo akcie a její jmenovitá hodnota,  označení, zda akcie je na jméno nebo na majitele,  výše základního kapitálu a počet akcií v době vydáni akcie,  datum vydání a podpisy dvou členů představenstva.

12 Náležitosti akcií  Talón a jeho náležitosti  obchodní firma a sídlo společnosti,  číslo akcie.  Kupón a jeho náležitosti  obchodní firma a sídlo společnosti,  počet akcií.  pořadové číslo kupónu a číslo akcie,  datum inkasa dividendy.

13 Použitá literatura  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80- 902-5526-4.  Ekonomie on-line [online]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie.html http://www.ceed.cz/ekonomie.html


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Akcie a jejich náležitosti Ročník / obor studia:"

Podobné prezentace


Reklamy Google