Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Obchodní akademie, Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Obchodní akademie, Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně,"— Transkript prezentace:

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Obchodní akademie, Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně, www.obaka-orlova.cz

2 „Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše a právě toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší“. (Rabíndranáth Thákur) DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání

3 Obchodní akademie Orlová-Lutyně Spoluřešitel projektu Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska Na projektu se rovněž podílela Obchodní akademie Český Těšín Cíl řešení projektu - zpracování a pilotní odzkoušení kurzů, které připravili učitelé naší školy. Jejich obsah vychází z potřeb doplnit a rozšířit vědomosti a dovednosti pedagogických pracovníků ve vybraném předmětu a také v oblasti nejnovějších vzdělávacích technologií.

4 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Kurzy 2.13.1Obchodní korespondence v cizích jazycích pro učitele SOŠ, VOŠ – anglický jazyk (Mgr. Lorencová) 2.13.2Obchodní korespondence v cizích jazycích pro učitele SOŠ, VOŠ – německý jazyk (Mgr. Rumpelová) 2.13.3Obchodní korespondence v cizích jazycích pro učitele SOČ, VOŠ – francouzský jazyk (Mgr. Cimalová) 2.14Aplikovaná informatika v ekonomice pro učitele SOŠ, VOŠ (RNDr. Štěrbová, Ing. Pytliková) 3.4Fiktivní firma jako nástroj snižování nezaměstnanosti (Ing. Aerstová OA Český Těšín, Ing. Palová) 115 absolventů pilotních kurzů

5 Doprovodné aktivity projektu Slavnostní otevření multimediální učebny financované z prostředků projektu PHARE 2000 a ICT konference středních škol vyučujících obor Informatika v ekonomice Listopad 2003.

6 …a náš první pokus přenosu videokonference z tutoriálu „Aplikovaná informatika v ekonomice“

7 Jako spolupříjemce grantu jsme získali 10 stanic PC a odbornou literaturu pro výukové kurzy. Tato učebna se stala základem pro vznik Centra celoživotního vzdělávání v Orlové.

8 AktivitaTermín 3 kurzy „Aplikovaná informatika v ekonomice“pro učitele SOŠ a VOŠ – NÚOV Praha Duben 2004 Příprava e-learningového kurzu „Fiktivní firma, jako nástroj snižování nezaměstnanosti“ – pro uchazeče o zaměstnání Květen, červen 2004 Zpracování žádosti o realizaci projektu s podporou ESF v rámci OP RLZ – Priorita 3 (s finanční spoluúčastí MŠMT) Obor Informatika v ekonomice – distanční forma studia, rozvoj celoživotního vzdělávání Květen 2004 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Další aktivity OA Orlová

9 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání SWOT ANALÝZA vlastní hodnocení vzdělavatelského zařízení - Obchodní akademie Orlová se zřetelem na naše možnosti, na rozsah budoucího uplatnění, jako podklad pro strategické plánování  Silné stránky Zodpovědnost vyučujících (tutorů) Kvalifikační struktura a profesionalita pracovníků Osobní kontakty s vedením SOŠ a VOŠ v regionu MSK Dlouhodobá spolupráce s vysokou školou Interaktivní zpětná vazba Kvalitní informační systém Finanční podpora projektu Strategické záměry rozvoje DiV na SŠ Podpora odboru školství MSK

10 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání  Slabé stránky Dostupnost informací a zájem o DiV mezi učiteli ostatních SOŠ a VOŠ Omezená realizace nových projektů Spolupráce s významnými institucemi - ÚP, MŠMT

11 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Střední škola po internetu? Hodně vzdálený sen! VIZE, jejímž základem jsou naše zkušenosti z projektu „Aby student komunikoval se svou školou jinak než prostřednictvím internetu u nás zatím není možné. Není vyloučeno, že některá z progresivních středních škol organizuje touto formou například konzultace u dálkového studia. Pro ucelené studium na internetu však není vytvořen samostatný vzdělávací program“. (Jiří Vojtěch, NÚOV) „E-learning zatím v plánu nemáme, nicméně domnívám se, že by ho za čas školy mohly částečně využít ve školních vzdělávacích programech. Nepůjde ale zřejmě o nic masového. Studium po internetu se hodí víc než pro děti pro obory VOŠ a dálkové studium. Jako forma CŽV však bude e-learning určitě rozpracován“. (Vojtěch Šrámek, ředitel odboru SŠ a VOŠ MŠMT)

12 I přes tyto výhrady existuje poptávka ………… E-learning přes četné výhody má jedno velké minus – jeho prostřednictvím, až na výjimky, nelze provádět odborný výcvik. Dá se předpokládat, že úvahy o stoprocentní „internetizaci“ výuky v odborném školství by razantně odmítli zaměstnavatelé. Tento handicap se netýká všeobecně zaměřených gymnázií a jiných obdobných oborů. „Aby byl e-learning perspektivní formou studia, musel by se vymyslet efektivní způsob evaluace, nezneužitelný systém zkoušek, jeho napojení na maturitu, velmi náročná by byla tvorba elektronických modulů, učebnic….“(Jaroslav Jeřábek, ředitel VÚP)

13 ……………. a naše VIZE….. V roce 1999 jsme vytvořili učební dokumenty nového studijního oboru 63-41-M/040 Informatika v ekonomice (denní i dálková forma studia) Tento obor je ideální pro distanční formu výuky, která by nahradila dálkovou formu studia. Obor svou náplní plně odpovídá požadavkům na zvýšení klíčových kompetencí v oblasti IT. Etapy přípravy: Projednání této formy studia na MŠMT – možnost experimentálního ověřování. Spolupráce s NÚOV. Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou bude předložen projekt s podporou ESF v rámci OP RLZ Priorita 3. Při přípravě studijních opor a pilotním ověřování se předpokládá účast škol, které tento oboru již vyučují.

14 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Cíl kvalitního on-line studia 1.vytvoření studijních materiálů a jejich převedení do elektronické podoby a umístění na Internet 2.vytvoření uživatelsky příjemného prostředí, které nahrazuje klasické vzdělávací zařízení – vytvoření virtuální školy, (Learning Management Systém)

15 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání

16 V současné době chybí rozvinutý, státem podporovaný systém vzdělávání, alternativní vzhledem k prezenčnímu studiu. Určitá naděje je v novém školském zákoně. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání

17 TUTOR Na začátku byla obava, jak budou kolegové z jiných škol kriticky přijímat naše studijní materiály a jak reagovat na tutoriálech Museli jsme se naučit nevnucovat studujícím svůj vlastní názor, řešení tak jak je obvyklé při výuce studentů na SŠ Přemýšleli jsme, jak neustále posilovat motivaci studentů – kolegů - ke studiu Základem úspěchu byl výběr tutorů, kteří uměli dobře komunikovat STUDENT Připravený student, záruka dobrého tutoriálu Ověřili jsme si, že dospělí „nechtějí známkovat“, zvlášť když jsou to kolegové učitelé Věříme, že si kolegové odnesli nový pohled na vlastní vyučování a použijí naše studijní materiály ve výuce DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Několik postřehů středoškolského učitele závěrem

18 Děkuji Vedení Ostravské univerzity za jedinečnou příležitost, kterou jsme jako jediná střední škola v kraji dostali Paní profesorce Erice Mechlové a manažerskému týmu za vstřícný přístup a zejména důvěru v naši spolupráci Kolegům z Obchodní akademie v Českém Těšíně za spolupráci při tvorbě a realizaci jednoho kurzu Všem účastníkům kurzů za trpělivost a ochotu neustále se vzdělávat A nakonec našemu školnímu týmu tutorů za jejich odvahu a profesionální přístup, se kterým realizovali tento projekt

19 „Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění, moudrost“. (Thomas Hobbes) DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ jako součást celoživotního vzdělávání


Stáhnout ppt "DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH jako součást celoživotního vzdělávání Obchodní akademie, Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně,"

Podobné prezentace


Reklamy Google