Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_08."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_08 Popis výukového materiálu Název:Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR IV. Autor:Bc. Pavel Lang Datum:23.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Bc. Pavel Lang Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR IIII.

3 Zákon o ochraně spotřebitele (1) Zákon 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele, v plném znění) tento zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele

4 Zákon o ochraně spotřebitele (2) Povinnosti prodávajícího prodat výrobek ve správné míře, hmotnosti nebo množství. Umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů prodávat výrobky nebo služby v předepsané nebo schválené jakosti prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny s jednané v souladu s cenovými předpisy a ty správně účtovat zákaz klamání spotřebitele informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného výrobku

5 Zákon o ochraně spotřebitele (3) Prodávající musí zajistit aby výrobky byli přímo, viditelně a srozumitelně označeny prodávající nesmí upravovat, pozměňovat údaje uvedené výrobcem prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamace uplatnit, a o provádění záručních oprav

6 Zákon o ochraně spotřebitele (4) na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby. vyžaduje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit, při samoobslužném prodeji je povinen spotřebiteli poskytnout vhodný obalový materiál v provozovně musí být po celou dobu provozní doby přítomen pracovník pověřený reklamacemi atd.

7 Zákon o ochraně spotřebitele (5) Pokuty: v blokovém řízení lze uložit pokutu až do výše 5 tis. Kč. z podnětu kontrolního orgánu nebo z podnětu sdružení spotřebitelů či jiné právnické osoby může kontrolní orgán uložit pokutu až do výše 50 mil. Kč. Výše pokuty se odvíjí od povahy a protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků

8 Výstupy - TEST 1. Vyjmenujte některé zásadní povinnosti prodávajícího 2. Popište některé situace v restauračním provozu, které je třeba řešit v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele Děkuji za pozornost - Bc. Pavel Lang


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_08."

Podobné prezentace


Reklamy Google