Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překladače 6. Sémantická analýza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překladače 6. Sémantická analýza"— Transkript prezentace:

1 Překladače 6. Sémantická analýza
© Milan Keršláger

2 Sémantická analýza třetí fáze zpracování zdrojového kódu
zabývá se významem symbolů a skupin symbolů vzniká tabulka symbolů vstup: derivační strom dodává syntaktický analyzátor výstup: intermediální kód postihuje strukturu a částečně i kód programu sémantické chyby použití nedeklarované proměnné, nekompatibilní datový typ proměnné ve výrazu či argumentu funkce

3 Tabulka symbolů obsahuje pojmenované identifikátory
nevztahuje se na klíčová slova jazyka proměnné, konstanty, názvy funkcí, návěští, ... lexikální (ani syntaktická) analýza je neumí odlišit využívá se: při překladu – překladač při provádění – interpret položky tabulky (sloupce): název, typ, délka, deklarováno?, adresa, použito?

4 Ukázka tabulky symbolů
Název Typ Délka Deklaro-váno Adresa Použito delky integer array 10 40B A ? N i integer 4B pocet double 8B x real y

5 Význam položek – 1 typ proměnná – datový typ
funkce – ukládáme více údajů: počet a typ jednotlivých parametrů volání odkazem, hodnotou datový typ návratové hodnoty třída v OOP – navíc předek, vlastnosti, ... délka závislá na definici typu v konkrétním jazyce může být závislá na použité platformě

6 Význam položek – 2 deklarováno slouží k odhalení sémantické chyby
v některých jazycích není deklarace nutná adresa absolutní adresa, relativní adresa, index interpret ukládá hodnoty přímo do tabulky použito

7 Využití tabulky symbolů
zjišťování sémantických chyb byl již symbol použit?, jakého je typu? absence deklarace nelze kruhové deklarace lze dopřednou definici způsobuje potíže (závislosti → víceprůchodová analýza) při generování cílového kódu (další fáze) tabulka zůstává uložena při interpretování kódu obsahuje hodnoty proměnných

8 Realizace tabulky symbolů
snadné prohledávání po načtení symbolu je nutné zjistit, není-li v tabulce důležité u překladače i interpretu volba vhodné datové struktury statický seznam, dynamický seznam binární strom, dynamické pole záznamů řídká tabulka, hashovaná tabulka řazení záznamů podle abecedy index podle abecedy – data uspořádána jinak

9 Vznik tabulky symbolů při sémantické analýze klasický přístup
máme k dispozici veškeré potřebné údaje v dřívějších fázích překladu vlastnosti doplňujeme později při lexikální analýze neznámé identifikátory vloží do tabulky atribut symbolu pak odkazuje do tabulky při syntaktické analýze

10 Bloková struktura programu
strukturované jazyky moderní technika programování umožňují efektivní kontrolu použití objektů rozlišuje globální a lokální objekty přístupnost lokálních objektů je omezená stejné jméno lokálního objektu neovlivní globální bloky vytvářejí stromovou strukturu vnořený blok je ve stromě podřízený objekt je dosažitelný jen z podřízených bloků každý blok svoji tabulku

11 Bloková struktura 1: tab1 A1, B1 2: tab2 → tab1 C2, D2, A1, B1
3 E3, F3 4 G4, H4 1: tab A1, B1 2: tab2 → tab1 C2, D2, A1, B1 3: tab3 → tab1 E3, F3, A1, B1 4: tab4 → tab3 → tab1 G4, H4, E3, F3, A1, B1

12 Organizace do stromu 1: tab1 A1, B1 2: tab2 → tab1 C2, D2, A1, B1
3: tab3 → tab1 E3, F3, A1, B1 4: tab4 → tab3 → tab1 G4, H4, E3, F3, A1, B1

13 Zpracování organizace tabulek každý blok svoji tabulku
podřízený blok níže ve stromové struktuře zaznamenáme odkazy na nadřízené bloky umožňuje procházení nadřízené tabulky překrývání proměnných vnořená překrývá stejnou z nadřízeného bloku využití zásobníku vstup do bloku = volání procedury na zásobník kopii tabulky symbolů

14 Intermediální kód intermediální kód se lépe optimalizuje
optimalizace je další fáze překladu programu chybí v něm adresy operandů není ještě rozhodnuto o využití registrů CPU různé varianty i. k. s ohledem na další využití varianty pro kompilaci musí být snadno optimalizovatelné snadná transformace do cílového strojového kódu varianty pro interpretaci bez dalších úprav snadno intepretovatelný

15 Varianty intermediálního kódu
tří-adresový kód základní: operátor, argument1, argument2, výsledek zhuštěný: operátor, argument1, argument2 sémantický strom je to ohodnocený syntaktický strom postfixový tvar tzv. polská notace

16 Tří-adresový kód jistá podobnost s assemblerem
jeden řádek → několik strojových instrukcí příklad: A := (-B) * (C + D) Upravíme Op. Arg1 Arg2 T1:= -B T2:= C + D T3:= T1 * T2 A := T3 1 2 3 4 uminus + * := B C A D

17 Sémantický strom

18 Postfixová notace operátor umístěn za operandy
tzv. reverzní polská notace jednoduché kalkulátory nevyžadující závorky infixový zápis: (1 + 2) * (3 + 4) postfixový tvar:   * převod pomocí překladové gramatiky při výpočtu se používá zásobníkový automat snadný převod do strojového kódu optimalizace není příliš snadná vhodný pro interpretaci i kompilaci

19 Typová kontrola vztahuje se na:
datové typy operandů aritmetických a relačních operátorů kontroly parametrů funkcí další příkazy obsahující proměnné prvky operátor vyžaduje operandy určitého typu celé + celé = celé reálné + reálné = reálné znak + znak = řetězec řetězec + řetězec = řetězec jinak buď přetypování nebo hlášení chyby

20 Přetypování nejsou-li datové typy kompatibilní, přetypujeme
stanovení priority datových typů operand s nižší prioritou přetypujeme priorita v jazyce C pro implicitní přetypování: int → unsigned int → long → unsigned long → float → double → long double přetěžování operátorů dynamická posloupnost datových typů a předpisů polymorfismus volání funkce pro různé typy (i počet) parametrů funkce vrací hodnotu různých datových typů

21 Silně typované jazyky tzv. typově bezpečné jazyky
ADA, Java, C#, Python nevylučuje to možnost chyby usnadňuje kontrolu programátora při každé operaci provedena kontrola dat. typů → chybové hlášení nebo dynamické přetypování některé jazyky vyžadují při deklaraci nutně typ pro každou operaci operandy konkrétního typu

22 Slabě typované jazyky, netypové
méně kontrol datových typů příčina běhových chyb jazyk C, Perl operaci je možné provést s různými typy někdy jen do určité míry např.: printf(“%d“, (1+“1“)); netypové jazyky téměř neexistují shell datové typy nemá (interně je však používá) možnost změny chování jazyka VisualBasic.NET nejprve slabě, pak silně typový

23 Statická sémantika statická typová kontrola Java, Ada, jazyk C
základní práce s tabulkou symbolů řeší se při překladu programu forma a nutnost deklarací, typy parametrů význam příkazů a jazykových konstrukcí staticky typované jazyky deklarace vždy s datovým typem možnost větší typové kontroly za běhu typicky jen chyba přetečení

24 Dynamická sémantika dynamická typová kontrola řeší se za běhu programu
vede k více běhovým chybám dynamicky typované jazyky Python, Smalltalk, Prolog, ... nevyžadují uvádění datového typu ani deklarace nová proměnná dle výsledku vyhodnocení výrazu možnost změny typu proměnné za běhu programu zkracuje se zápis kódu


Stáhnout ppt "Překladače 6. Sémantická analýza"

Podobné prezentace


Reklamy Google