Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII -I Petr Jeřábek Seč 29.4.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII -I Petr Jeřábek Seč 29.4.2014."— Transkript prezentace:

1 KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII -I Petr Jeřábek Seč 29.4.2014

2 KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII -I Úvod do problematiky předmět zájmu klinické adiktologie: fenomén závislosti zvláštnosti v percepci a kognitivním zpracování reality u UNL jaké jsou komunikační dimenze?

3 KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII -I Když se něco o něčem dozvím, tak to vyvolává další otázky -- Sókratés: Vím, že nic nevím… Co je v základu adiktologické problematiky? …Je možno pohlížet na adiktologii jako na komunikační problém?

4 Předmět zájmu adiktologie: c.k. otrok zpitomělý

5 Předmět zájmu klinické adiktologie (c.k. otrok zpitomělý) v centru je syndrom závislosti: –silná touha nebo puzení užívat NL (craving) –potíže v kontrole –somatický odvykací stav –průkaz tolerance –postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch NL –pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků

6 SYSTÉM MOZKOVÉ ODMĚNY Rita Carter et al. 2009

7 SYSTÉM MOZKOVÉ ODMĚNY +neuropatofyziologické změny Rita Carter et.al. 2009 (modifikováno) Jako odměnu za chování nezbytné pro přežití jedince i druhu vylučuje mozek opiáty, které vytvářejí pocit slasti. Podobnou cestou působí NL: čím více je užíváme, tím více po nich toužíme (pozitivní zpevnění). Může se to vymknout sebekontrole a vytvoří se závislost. VTA zpracovává informace o uspokojování potřeb a posílá je do ncl. acc. a BG via DA. Více DA -- větší pocit slasti – -- pravděpodobněji se v budoucnu bude akce opakovat. To vede k neuropatofyziologickým změnám.

8 Společné osobnostní charakteristiky osob užívajících NL vyhledávání vzrušení preference okamžité odměny další složky impulsivity –de Wit 2008

9 Komorbidita s PTSD (anamn. stresující událost, flashbacky, vyhýbavé chování, afektivní příznaky) běžná –Fox et al. 2010

10 Obsah Kongruentní komunikace verbální (řeč) a neverbální (řeč těla, gesta, mimika)

11 Posturologie (uspořádání těla v prostoru, jeho postavení a držení) Proxemika (vzdálenost) Haptika (dotek, taktilní kontakt)

12

13 Jak tomuto rozumět z komunikačního hlediska?

14 Feťák (Junkie – W.S.Burroughs):

15 III

16

17 nález kinestetického šoku na III.tabuli u 55,6% T u 40% A + naznačen u dalších 20% A -- látkově závislí mívají výrazné vztahové problémy

18 Nejčastější patologie v FDT CharakteristikaN% protifigura jako 1.2831,1 široká/hranatá ramena2628,9 špičaté/paprsčité prsty (Baltrusch)2325,6 toporný stoj o široké bázi1820,0 výrazný nepoměr mezi figurami (velikost,oblečení) 1617,7 ruce odtaženy toporně od těla1213,3 figurky z hůlek či schematické 910,0 prázdná tvář (jen obrys) 8 8,9 instabilita vlastní sociální role neurčitost sexuální identifikace pohrdání muži (Baltrusch,Ogdon) výrazná vztahová nevyváženost +F větší: nepřiměřená sex. identifikace, pocity nedostatečnosti, neschopnosti

19 protifigura jako 1., +výrazná vztahová nevyváženost: neurčitost sexuální identifikace, instabilita vlastní sexuální role, maskulinní tendence+pohrdání muži (Baltrusch,Ogdon)

20 Vztah a komunikace Komunikace: imanentní vlastnost mezilidského vztahu, protože v něm nelze nekomunikovat (Watzlawick et al., 1967) Vztah: filozofická kategorie, základní ontologická (jsoucí) forma (Aristoteles)

21 Problematická vztahová internalizace -chybění mezilidské interakce (deprivace) je pro dítě fatální (R.A.Spitz 1940-léta) attachment teorie (připoutání) -základ: instinktivní behaviorální vazba k matce -poškození absencí matky, strachem, bolestí (J.Bowlby 1950-léta)

22 Komprehenzivní model adiktivní osobnosti (inspirace: Kernberg 1975; Lerner 1991) Self problematické sebepojetí a sebeúčinnost Obrany popření, projekce, projektivní identifikace, štěpení, dissociace, omnipotence, idealizace/devaluace vztahová internalizace interpersonální senzitivita a nejistota ve vztazích, ambivalence integrace superega vina, stud, paranoidita integrace emocí emoční labilita, nepřiměřenost

23

24

25 Damasiův homeostatický strom Metabolické regulace; Základní reflexy; Imunitní odpovědi Chování odpovídající slasti a bolesti Instinkty a motivace Emoce Pocity

26 Damasiův homeostatický strom (neurovědec Antonio R. Damasio 2000; 2013) - 5 hierarchických úrovní homeostatické regulace - jednotlivé instance se ovlivňují navzájem, obousměrně - bolest je chápaná rovněž jako emoce -mentálním vyjádřením všech nižších úrovní regulace jsou pocity (vědomá úroveň)

27 Insula; Lobus insularis - část hemisféry, která se při růstu zpomaluje a zůstává uprostřed zevní plochy hemisféry skryta operculy. Insula se zřejmě podílí na následujících psychických fu: vědomí, sebeuvědomování, percepce, kognitivní fu, kontrola motoriky, emoce, pocity, regulace homeostázy.

28 Nejsme myslící systémy, které mají emoce, jsme vysoce emoční systémy, které někdy myslí

29 Drug Addiction, Dysregulation of Reward, and Allostasis George F Koob & Michel Le Moal, 2001 Bed Nucleus of the Stria Terminalis (v oblasti eferentních vláken z corpus amygdaloideum): struktura integrující informace o stresu a regulující stres a odměňování.

30 Kontinuální práce s komunikační distorzí -Ambivalence -obrana, vztah/komunikace, emoce -Inkongruence -nesoulad mezi složkami komunikace -Neautenticita -obrana -paranoidita

31 Co dělat s komunikační distorzí -1. Pravidlová struktura -2. Nabídka terapeutického vztahu: -Akceptace -Empatie -Autenticita

32 …koukám, že jste zavinutá jako hlemýžď …jak to myslíte? …no, že pozorujete spodek svého klobouku…

33 ZV (zde a nyní – evidentnost) -interpretace (dekódování)

34 …koukám, že jste zavinutá jako hlemýžď … … povídám, vypadáte jak hlemýžď pod poklopem … …co na to skupina?

35 …koukám, že jste se naštval …jak to myslíte? …no, že tak vypadáte… … …stalo se něco?

36 …koukám, že se asi něco stalo… … …a že jste si to nebouchl?

37 KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII –I - odpovědi Základem terapie v adiktologii je: komunikační terapie Příkladem terapeutické metody v adiktologii je: terapeutická komunita (metoda práce s množinou – subjektivně reálných - vztahů a jejich komunikačních ekvivalentů)

38 Zde je možno komunikovat ex post

39 Zde je možno komunikovat ex post, ale je to těžké

40

41 Ano a je třeba si uvědomit, že je několik komunikačních dimenzí a kontext … Je možno pohlížet na závislost jako na komunikační problém?

42 Ano, včetně evidence, z jaké vývojové úrovně komunikuješ... Je možno pohlížet na závislosti jako na komunikační problém?

43 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KOMUNIKACE V ADIKTOLOGII -I Petr Jeřábek Seč 29.4.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google