Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_4A_19_Péče o zdraví – první pomoc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_4A_19_Péče o zdraví – první pomoc."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_4A_19_Péče o zdraví – první pomoc Téma: 4A_PD5.roč. Datum ověření: VM ověřen dne 27. 5. 2013 v 5.B Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3215 Anotace: DUM je určen k výkladu a procvičení učiva. Žáci se seznamují se základními pravidly první pomoci při krvácení a neodkladné resuscitaci. DUM je vhodné doplnit praktickým nácvikem obvazování a masáže srdce na modelu. Tento materi á l byl vytvořen r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Operačn í ho programu Vzděl á v á n í pro konkurenceschopnost

2 Krvácení Neodkladná resuscitace

3  = únik krve z cév vlivem poranění – bodnutí, říznutí, škrábnutí, roztrhnutí kůže  Typy krvácení Podle druhu poškozených cév dělíme na:  vlásečnicové – mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane (povrchní poškození, odřeniny) vlásečnicové  žilní – krev volně vytéká z rány žilní  tepenné – jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu, pokud nedojde k zastavení je možné vykrvácení - nejnebezpečnější tepenné

4  Vzniká při drobných poraněních, oděrkách. Tento typ krvácení není nijak závažný po chvíli samo ustane.  Ošetření vlásečnicového krvácení  z okolí rány odstraníme nečistoty a ránu vydesinfikujeme  ránu překryjeme sterilním krycím obvazem, většinou postačí náplast, jindy musíme použít sterilní čtverec, který zafixujeme náplastí

5  Krev z rány volně vytéká, „valí se“. Krev vytékající z rány má tmavě červenou barvu. Tento typ krvácení již vyžaduje ošetření. Ošetření žilního krvácení  končetinu zvedneme do zvýšené polohy – tzv. nad srdce  okolí rány vydesinfikujeme  ránu zakryjeme sterilním krytím a přiložíme tlakový obvaz  transportujeme zraněného k definitivnímu ošetření

6  Krev z rány rytmicky vystřikuje. Krev je většinou světle červené barvy (při dušení může být i tmavá). Ošetření tepenného krvácení  Okamžitě stlačíme tepnu přímo v ráně.  Končetinu zatáhneme zaškrcovadlem.  Vytvoříme tlakový obvaz a zaškrcovadlo odejmeme.  Tlakový obvaz nelze použít v případě cizích předmětů v ráně (sklo...), otevřené zlomeniny.  Končetinu uvedeme do zvýšené polohy – tzv. nad srdce.  Při velkých ztrátách krve uložíme pacienta do protišokové polohy.  Do příjezdu ZZS kontrolujeme fyziologické funkce a kvalitu obvazu.

7  Vlásečnicové  Žilní  Tepenné Krev je tmavá, z rány zvolna vytéká. Krev je světlá, vystřikuje v pravidelných intervalech Jak provedeš první pomoc – ošetření těchto zranění?

8  Život zachraňující úkon.  Zamezujeme nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Zahrnuje 2 úkony: masáž srdce a dýchání z úst do úst (z plic do plic)

9  Zjistíme, zda je osoba v bezvědomí.  Pokusíme se upoutat její pozornost hlasitým oslovením a zatřesením za rameno. Zběžně postiženého ohledáme, jestli nemá jiná život ohrožující poranění, která případně ošetříme.  POKUD NEREAGUJE:  Zavoláme pomoc z okolí.  Zavoláme hlasitým "Pomoc!" další zachránce z okolí.  Zprůchodníme dýchací cesty.  Pokud je to možné, zraněného uložíme na záda a dýchací cesty uvolníme prostým zakloněním hlavy a odstraněním překážek v dutině ústní (např. bahno u tonoucích, zvratky, ale i obyčejná žvýkačka nebo umělý chrup…).  Zjistíme, zda postižený dýchá.  Přiložíme ucho k jeho ústům a kontrolujeme dýchání třemi smysly. Dech slyšíme, cítíme na tváři a vidíme, zda se zvedá hrudník.  POZOR! za zachovalé dýchání nepočítáme "lapavé" dechy.  POKUD NEDÝCHÁ:  Voláme 155.155  Uvedeme naše jméno, tel. číslo a polohu, zdravotní stav pacienta.  Pokud zjistíme, že pacient:  dýchá:  uložíme zraněného do stabilizované polohy a monitorujeme jeho životní funkce do příjezdu lékaře,  nedýchá:  nezdržujeme se zjišťováním tepu, protože k zástavě krevního oběhu dochází v brzké době po zástavě dýchání.  Zahájíme zevní srdeční masáž.

10  stlačujeme uprostřed hrudníku (dolní část hrudní kosti mezi prsními bradavkami)  frekvence je 100 - 120 stlačení za minutu  masírujeme s propnutýma rukama přeloženými zápěstími přes sebe (případně s propletenými prsty) kývavým pohybem celého těla  stlačujeme do hloubky 5 cm, u dětí do hloubky 1/3 hrudníku  při dvou zachráncích jeden poskytuje srdeční masáž, druhý plicní ventilaci, v případě únavy se mohou zachránci vystřídat po 2 minutách

11  postiženému zakloníme hlavu  prsty jedné ruky zacpeme nosní díry a nadechneme se (objem vdechu by měl být jako u normálního nádechu, velký objem vdechu je chybou!)  široce otevřeme ústa, přitiskneme je kolem úst poraněného a vydechneme vzduch do jeho plic  pozorujeme, jak se zvedá hrudník  oddálením úst umožníme výdech, pozorujeme hrudník, zda klesá, a zároveň se nadechujeme  máme-li k dispozici lékárničku použijeme resuscitační roušku, nebo resuscitační masku

12 Poměr stlačení : vdechům Technika stlačování Zahájení Dospělí 30:22 ruce30 stlačeními Kojenci a děti 1 – 8 let 30:2 1 - 2 ruce pozn. 1 5 vdechy Novorozenci 3:12 prsty pozn. 25 vdechy

13  Resuscitace (oživování) – YouTube Resuscitace (oživování) – YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=5Jp1L5Bv Lok https://www.youtube.com/watch?v=5Jp1L5Bv Lok  https://www.youtube.com/watch?v=zSqQJEwo wlw https://www.youtube.com/watch?v=zSqQJEwo wlw

14 Použití zdroje: CRYSTAL (CRYSTL) FROM BLOOMINGTON, USA. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 3.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bleeding_finger.jpg RAMA. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 3.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CPR.jpg Ostatní obrázky jsou z použity z galerie Mocrosoft office Citace: Anotace: Tento materi á l byl vytvořen r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Operačn í ho programu Vzděl á v á n í pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_4A_19_Péče o zdraví – první pomoc."

Podobné prezentace


Reklamy Google