Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení Jana Bydžovská KULATÝ STŮL MŠMT – PŘEDSTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO NÁRODNÍHO PROJEKTU 4. 12. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení Jana Bydžovská KULATÝ STŮL MŠMT – PŘEDSTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO NÁRODNÍHO PROJEKTU 4. 12. 2008."— Transkript prezentace:

1 1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení Jana Bydžovská KULATÝ STŮL MŠMT – PŘEDSTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO NÁRODNÍHO PROJEKTU 4. 12. 2008

2 Východiska projektu  Východiska projektu  Vize  Projekt UNIV 2 KRAJE  Trvalá udržitelnost OBSAH PREZENTACE

3  seznámit zástupce krajů a pedagogickou veřejnost s projektem veřejnost s projektem  vyvolat diskusi  diskutovat o realizaci projektu a udržitelnosti jeho výstupů a výsledků jeho výstupů a výsledků CÍL PREZENTACE

4 VÝCHODISKA   CŽU = jeden z cílových konceptů EU  Memorandum o CŽU (2000)  Strategie lidských zdrojů  Strategie CŽU (2007)  její implementace (2008)  Dlouhodobé záměry MŠMT  OP VK 3.2 Podpora nabídky DV

5 SOUČASNOST  střední školy jsou relativně uzavřené instituce poskytující počáteční vzdělávání poskytující počáteční vzdělávání  snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání vzdělávání  výrazné snížení žáků učebních oborů – hrozba uzavírání některých oborů hrozba uzavírání některých oborů  nedostatek pracovní síly? v technických oborech na úrovni vyučení oborech na úrovni vyučení

6 VÝCHODISKA  zaostávání dospělé populace ČR v dalším vzdělávání vzdělávání  významný úbytek středoškolské populace  pravděpodobný přesun přípravy pro některé kvalifikace do DV kvalifikace do DV  dlouhodobě se zvyšující podíl seniorů v populaci populaci ČR 5,7 % dospělých, EU 11,3 % ČR 5,7 % dospělých, EU 11,3 % 15ti – 16ti letí 2005 - 125 000 2005 - 125 000 2010 - 90 000 2010 - 90 000 15ti – 16ti letí 2005 - 125 000 2005 - 125 000 2010 - 90 000 2010 - 90 000 Pokrývač, slévač 50 – 54  82 % 60 – 64  21 % 50 – 54  82 % 60 – 64  21 %

7 CÍLOVÁ SKUPINA Pracovníci vzdělávacích institucí Účastníci DV   šetření zájmu škol  šetření ÚIV o poskytování DV ve školách  dlouhodobé záměry krajů

8 PROČ PRÁVĚ ŠKOLY  mají materiální vybavení  mají odpovídající personální kapacity  rozvíjejí spolupráci se zaměstnavateli  naplňují koncept celoživotního učení

9 VIZE  otevřené instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy dalšího vzdělávání (včetně uznávání výsledků předchozího učení) nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce.....

10 ZMĚNY V PRÁCI ŠKOL   rozvinout potřebné profesní kompetence PP  změnit řízení škol  změnit kritéria pro hodnocení škol  posilovat postavení škol jejich propojením do sítí

11 CÍLE PROJEKTU CÍL: Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i DV - centra CŽU CÍL: Vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol – center CŽU, celkem 13 sítí škol

12 NAPLŇOVÁNÍ PROJEKTU  intenzivní práce se školami  příprava PP na nové funkce školy - zejména: ✔ pedagogické projektování ✔ pedagogické projektování ✔ vzdělávání dospělých ✔ vzdělávání dospělých ✔ marketing ✔ marketing  příprava programů dalšího vzdělávání, pilotní ověření ověření  podpora DV reklamní kampaní

13 AKTIVITY PROJEKTU Vytvoření sítí škol A1 Vytvoření sítí škol Zvýšení vybraných profesních kompetencí PP A2 Zvýšení vybraných profesních kompetencí PP Příprava modulových programů DV A3 Příprava modulových programů DV Informační podpora DV A4 Informační podpora DV Reklamní kampaň ve prospěch DV A5 Reklamní kampaň ve prospěch DV

14 PROJEKT doba trvání zapojení krajů zapojení škol předpokládanáčástka 3,5 roku 13 (bez HMP) 325 škol (cca 25 v kraji) cca 300 mil.

15 ROZPOČET Práce s cílovou skupinou Mediální kampaň a publicita Administrace a řízení 75 % 12 % 13 %

16 VÝSLEDKY A VÝSTUPY  325 center celoživotního učení = škol  13  13 sítí škol - center celoživotního učení (koordinace činnosti škol, spolupráce, pozic na trhu)  rozvoj profesních kompetencí 3 250 PP k poskytování DV (certifikovaní lektoři DV)  příprava 975 modulových programů DV (např. na zakázku; 50+; neotevírané obory)  pilotní ověření 325 programů DV  reklamní kampaň

17 PROMĚNA SŠ  otevřené instituce aktivně realizující koncept CŽU  promyšlené spektrum oborů počátečního vzdělávání  široké spektrum dalšího vzdělávání – např.:  různé druhy (např. rekvalifikace, zájmové vzdělávání, další odborné vzdělávání …)  různé formy (např. prezenční, kombinované, uznávání výsledků předchozího učení …)  různé skupiny (např. nezaměstnaní či nezaměstnaností ohrožení, zaměstnanci firem, senioři, migranti …)  kariérové poradenství

18 BENEFITY PRO ŠKOLY  Odborný  rozvoj profesních kompetence PP  vyšší respekt k požadavkům světa práce  provázanost počátečního a dalšího vzdělávání  Společenský  rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství  vyšší informovanost veřejnosti o činnosti škol  Finanční  lepší postavení škol na trhu vzdělávání

19 BENEFITY  pro kraje a obce  škola jako místo setkávání generací při učení  využití školy  dostupnost dalšího vzdělávání i poradenství  pro jednotlivce  širší nabídka DV  lepší dostupnost DV i poradenství  motivace

20 UDRŽITELNOST Centra celoživotního učení Další vzděláváníUznávání

21 TRVALÁ UDRŽITELNOST Práce v projektu připraví střední školy sdružené do sítě na to, aby se postupně staly v oblasti poskytování dalšího vzdělávání zcela samostatné

22 DISKUSE Děkuji za pozornost jana.bydzovska@nuov.cz


Stáhnout ppt "1 PROJEKT UNIV 2 KRAJE Školy jako centra celoživotního učení Jana Bydžovská KULATÝ STŮL MŠMT – PŘEDSTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO NÁRODNÍHO PROJEKTU 4. 12. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google