Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Březen 2016.  Definice  Rozdělení  Schopnosti  Temperament  Charakter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Březen 2016.  Definice  Rozdělení  Schopnosti  Temperament  Charakter."— Transkript prezentace:

1 Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Březen 2016

2  Definice  Rozdělení  Schopnosti  Temperament  Charakter

3  Relativně stálé charakteristiky, kterými se jedinec vyznačuje a které ovlivňují jeho chování, prožívání a myšlení  Patří sem – schopnosti, temperament, charakter

4  vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání nějaké činnosti  schopnosti nejsou vrozené, vznikají v činnosti na základě vloh (dispozice)  úspěch závisí na vůli, charakteru a houževnatosti Stupně schopností nadání - souhrn schopností určitého druhu, které umožňuje pozoruhodné výkony (herecké nadání)

5 talent - zvlášť vysoce rozvinutý souhrn schopností, umožňuje dosáhnout vynikající výkony (operní pěvkyně), jde o rozvinuté nadání genialita - mimořádně rozvinutý talent, umožňuje vytvořit vrcholná a epochální díla

6 Obecné - spojeny s obecnou inteligencí (př. moudrý, rozumný) - úspěšnost vykonávat mnoho činností - souvisí s inteligencí Specifické - speciální činnosti (př. hudební, herecké, matematické) - každý člověk má specifický druh schopností

7 Intelektové – rozumové - působí a formují se při řešení problémů a úloh, zjišťují se testy schopností (průměrný inteligenční kvocient je vyjádřen hodnotou 100 bodů) Umělecké - soubor schopností originálního, neobvyklého, tvořivého řešení (uplatňují se např. u malířů, zpěváků, sochařů) Senzomotorické - schopnosti spojené s pohybem a smyslovým vnímáním (uplatňují se u sportovců, tanečníků, při pracovních činnostech atd.) Paměťové – schopnost zachovat si v paměti informace (krátkodobá a dlouhodobá paměť) Numerické – schopnost operací s číselnými symboly

8 Tvořivost (kreativita) - soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního - vyznačuje se flexibilním myšlením, použitím nových postupů, netypickými způsoby zpracování Inteligence - schopnost učit se ze zkušeností, řešit nové problémy, orientovat se v nových problémech - 75% je dána dědičností, 25% je dáno výchovou a vzděláním - Průměrná hodnota je IQ 100; hraničním pásmem je IQ 80; IQ 120 a více je nadprůměrné - K měření se využívají inteligenční testy Druhy: - Vrozená - Získaná učením

9 souhrn dynamických vlastností osobnosti projevuje se reakcemi na podněty (chování, prožívání, jednání) způsob, jakým reagujeme v různých situacích zahrnuje tendenci měnit nálady popisuje vzrušivost (ochotu reagovat na podněty) je vrozený

10  Typologie Carla Gustava Junga - podle vztahu jedince k okolnímu světu EXTRAVERT: člověk otevřený, spontánní, komunikativní, otevřený, povrchní, společenský, přístupný, aktivní, snadno přizpůsobivý INTROVERT: člověk uzavřený, uzavřený, hluboké city, nerad se seznamuje s cizími lidmi, nerad se prezentuje na veřejnosti, opatrný, mlčenlivý, empatický, plachý, málo průbojný

11  uzavřený  společenský  neuvážené jednání  bohatý vnitřní svět  komunikativní  málomluvný  otevřený  pasivní  upřímný  zdrženlivý  nemá rád změny  potřebuje činnost  má rád klid  uvážlivý  nemá rád větší společnost

12  uzavřený  společenský  neuvážené jednání  bohatý vnitřní svět  komunikativní  málomluvný  otevřený  pasivní  upřímný  zdrženlivý  nemá rád změny  potřebuje činnost  má rád klid  uvážlivý  nemá rád větší společnost

13 Vyrovnaný = stabilní  nemění často náladu  stálý Nevyrovnaný = labilní  mění náladu, někdy velmi rychle  nestálý

14 Čtyři typy temperamentu dle Hippokrata (založil svou teorii na představě, že povahu člověka určuje převažující „tělesná šťáva“): SANGVINIK (krev) CHOLERIK (žluč) MELANCHOLIK (černá žluč) FLEGMATIK (hlen)

15 choleriksangvinikmelancholikflegmatik extravert labilnístabilní introvert

16  Silné stránky: vážný, svědomitý, starostlivý, oddaný, citlivý, zodpovědný  Slabé stránky: přecitlivělý, pesimistický, tichý, neprůbojný, samotářský, nedůvěřivý, ostýchavý, uzavřený, bojácný

17  Silné stránky: vyrovnaný, trpělivý, samostatný, dobromyslný, neovlivnitelný, klidný  Slabé stránky: lhostejný, nevášnivý, pohodlný, nepružný, váhavý, nerad mění své zvyky, málomluvný, netečný, pomalý

18  Silné stránky: vášnivý, živý, aktivní, iniciativní, vnímavý, rychlý, samostatný  Slabé stránky: agresivní, výbušný, netrpělivý, prudký, vzdorovitý, sobecký, nevyrovnaný, podrážděný, vzteklý

19  Silné stránky: optimistický, živý, aktivní, schopný, otevřený, společenský, zábavný, veselý, čilý  Slabé stránky: nerozvážný, lehkomyslný, povrchní, ovlivnitelný, nespolehlivý, nestálý

20  flegmatik  cholerik  sangvinik  melancholik  nevyrovnaný extrovert  vyrovnaný extrovert  vyrovnaný introvert  nevyrovnaný introvert

21 extravert introvert labilní stabilní cholerik sangvinik melancholik flegmatik

22

23  Není vrozený  Souhrn kladných a záporných vlastností, které se projevují v mravní stránce lidského chování a jednání  Projevuje se ve vztahu člověka k ostatním lidem, k práci, k přírodě i k sobě samému  Je řídící složkou jedince  Formuje se výchovou  Souvisí s ním svědomí – systém morálních hodnot


Stáhnout ppt "Vytvořila Ing. Lenka Hřibová, Březen 2016.  Definice  Rozdělení  Schopnosti  Temperament  Charakter."

Podobné prezentace


Reklamy Google