Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivizace vlastního potenciálu. Poznání silných stránek …jejich dopad na chování, motivaci a způsoby práce 1. Přehled skupin silných stránek (talentů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivizace vlastního potenciálu. Poznání silných stránek …jejich dopad na chování, motivaci a způsoby práce 1. Přehled skupin silných stránek (talentů)"— Transkript prezentace:

1 Aktivizace vlastního potenciálu

2 Poznání silných stránek …jejich dopad na chování, motivaci a způsoby práce 1. Přehled skupin silných stránek (talentů) -realizační (umí vzít za práci), - strategické myšlení (umí řešit problémy) - ovlivňovací (umí přesvědčit), - vztahové (umí udržovat příjemný styl komunikace) 2. Zjistit své silné stránky 3. Jak co nejlépe využít znalosti svých silných stránek?

3 Osobnost z hlediska emoční (emocionální) inteligence EI- Soubor sociálních schopností a dovedností (měkké dovednosti, soft skills) Schopnost sebereflexe – rozvinuté porozumění tomu, co cítím, co a jak mne ovlivňuje, proč se chovám tak, jak se chovám a jaký to může mít Dobré vnímání reality – schopnost co nejpřesněji a s korekcí subjektivních filtrů vnímání popisovat, rozumět a interpretovat to, co se odehrává při práci. Empatie – schopnost „vstoupit“ do kůže druhého, vnímat, cítit, uvažovat jako on. Schopnost naslouchání – věnovat zájem a pozornost člověku, mlčet a vnímat co říká, být schopen dávat mu na vědomí, že ho slyšíme. Tolerance – respekt k různorodosti. Vědomí a přesvědčení, že odlišné neznamená špatné. Trpělivost – chápání času jako přítele učení a změny. Respekt k individuálnímu procesu učení a změny. Nadhled – odstup od vlastního ega a důležitosti. Chápání významu své práce v různých kontextech. Otevřenost – připravenost k přijetí nových myšlenek a podnětů.

4 MSCEIT – Test emoční inteligence Emoční inteligence založená na zkušenosti popisuje schopnost osoby vnímat emoční význam událostí Strategická emoční inteligence postihuje schopnost osoby porozumět významu emocí Složky EI 1.sebeuvědomění: význam emocí, umění akceptace emocí, 2.sebeovládání: zacházení s negativními emocemi empatie, cvičení na rozvoj empatie, 3.vnímaní emocí svých i druhých lidí, 4.společenská obratnost: komunikační dovednosti pro prevenci konfliktů, umění omluvy, odpuštění Mayer-Salovey-Caruso Test emoční inteligence

5

6 Automatické myšlenky Automatické myšlenky – řídíme se jimi, aniž testujeme jejich pravdivost a oprávněnost A) DEPRESIVNÍ " Proč právě já?, Nestojím za nic, Vždycky selžu, Raději budu mlčet" B) ÚZKOSTNÉ " Co se stane?, Všichni to poznají, Co když to nevydržím, nedokážu" C) AGRESIVNÍ " Co se stará?, Já mu ukážu!, Co si myslí?" D) VZTAHOVAČNÉ " To mi dělá naschvál!, Zase po mně jede!, To si dovolí jen ke mně!"

7 Iracionální emoční vzorce Jsou v nás zakořeněná vnitřní očekávání, vztahující se k řešení problémových situací. Nejsou zcela uvědomělá. Ovlivňují myšlení, rozhodování, jednání. Nepružné, nevýkonné, brzdící chování. To nemůžu zvládnout Takhle to nejde To je blbost Kdyby to fungovalo, tak už by to někdo udělal To nemůže dopadnout dobře

8 Způsoby umlčení omezujících předpokladů Přenesení řešeného problému do budoucnosti, fantazie, pohádky. Jak byste to řešil, kdybys měl neomezené možnosti – peníze, čas, zázemí, realizační tým? Jak by to řešil ………..? Kdybyste měl kouzelný prsten, jak byste to udělal? Otázky na hledání možností Co můžete udělat pro to, aby se to změnilo? Co můžete udělat jinak, než jste dosud dělal? Co tím získáte? Co můžete ztratit? Cvičení: matka v LDN, šéf - propuštění, uklouznete – zlomenina, dítě – kreditní karta, klient – hysterický záchvat, ztráta notebooku s materiály

9 Fáze hledání možností Smyslem není nalezení jediné, nejlepší, správné odpovědi, ale vytvořit co největší množství alternativ, nezáleží na reálnosti. Brainstorming podněcuje kreativitu, tvořivost, otevřenost, nezávislost, odvahu, nekonvenčnost (utlumit cenzuru analytického myšlení, umlčet vnitřního kritika). Povolat ho zpět AŽ ve fázi zhodnocení návrhů. Použít metodu + -, případně %. Strom možností

10 Vůle, volba, odhodlání, závazek Buďte důslední, důrazní, neústupní. Vyzýváte sami sebe, abyste zvolili z navržených variant, není dodáváno autoritou. Otázky na volbu, odhodlání, závazek Co konkrétně uděláte? Pro kterou variantu jste se rozhodli? Kdy to uděláte? Je to v souladu s cílem, který jste si stanovili? Co vám může bránit to udělat? S jakými problémy, překážkami, potížemi se můžete potkat? Komu to musíte (potřebujete) říci? Potřebujete od někoho podporu? Kdo vám může pomoci? Jak a kdy si o tu podporu řeknete? Na kolik procent si myslíte, že to opravdu uděláte? Co vám brání, aby to bylo 100%?

11 Prokrastinace – chorobná tendence odkládat věci Líný člověk nic dělat nechce a je s tím stavem spokojený (flákání). Kdežto chudák prokrastinátor by rád něco dělal, ale nemůže sám sebe přemluvit,“ Petr Ludwig Abulie (hypobulie) - ztráta vůle k činnostem, ztráta aktivity, naprostá pasivita, neschopnost rozhodovat, nezájem o okolí. DSM Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch - uvažuje se o zařazení web adiktologické poradny - test prokrastinace http://poradna.adiktologie.cz/ Důvody Strach z neúspěchu Nevím, jak začít Únava Konec v nedohlednu, nedefinovaný konec Cíle dané z vnějšku Sociální zahálení – social loafing. „Čím více lidí pracuje na společném úkolu, tím méně aktivity každý vynakládá.“ Metody zvládání

12 Vážení, víme, že vás hodně věcí rozptyluje. Tuto pracovní pomůcku vám objednáváme, abyste se mohli lépe soustředit na práci.

13 Rozhodovací paralýza Barry Schwartz – Paradox volby Kdybyste se bývali rozhodli jinak, udělali byste lépe Tajemství štěstí spočívá v nízkém očekávání: V poslední generaci se v průmyslovém světě mohutně rozšířily klinické deprese. Významnou příčinou tohoto nárůstu depresí a také sebevražd je skutečnost, že lidé zažívají zklamání způsobená tím, že mají vysoké standardy. Potom, když mají sami sobě vysvětlit tuhle zkušenost, myslí si, že je to jejich chyba. Takže čistým výsledkem je, že se máme lépe obecně, ale cítíme se hůře. https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice/transcript?language=cs

14 Praktické nástroje sebediscipliny Buzerlístek – tabulka s návyky, které chcete získat (ráno dříve vstávat, snížit množství alkoholu, nerozčilovat se) – pokud splníte, zelená tečka, jinak červená, zelená vlna motivuje Todo-today – úkoly dne, priority, co počká, první z rána nejtěžší úkol Todo-all – úkoly týdne List ideas – úkoly do budoucna List manager - jsou zaznamenány povinnosti závisející na někom jiném (možnost odmítnout nebo delegovat) A všechno zmohou rituály! Pravidelnost vejde do krve a ulehčí celé rozhodování.

15 Trénink vhodných pracovních stereotypů 1. Dejte svému partnerovi jasný závazek, dokdy úkol splníte. 2. Odkliďte z pracovny všechno, co vás rozptyluje. 3. Slibte si odměnu za každý splněný úkol. 4.Úkony se musí opakovat v přesně daném pořadí, abychom si rituál zažili a prováděli ho automaticky. 5. S nepříjemnými věcmi se vypořádejte hned zrána. 6. Dejte si sérii menších splnitelných cílů. 8. Nechte se motivovat, popohánět zvenčí. 9. Naučte se mít rádi svou práci.

16 Mavis Kleinová – Škodlivé miniscénáře 1) BUĎ DOKONALÝ 2) BUĎ SILNÝ 3) ZAVDĚČ SE VŠEM 4) VYNASNAŽ SE A NEŽÁDEJ ODMĚNU 5) POSPEŠ SI,VŠE STIHNI

17 RovnováhaNerovnováha Pasivníkojenecposluha Aktivníbrahmánpoutník Kojenec – reaguje bezprostředně, impulzivně, cílem je uspokojení těla Posluha – tělo mu poroučí, člověk se stydí, ale podléhá Poutník jde uvědomělou cesto, myslí dopředu, ale je to naučené, ne přirozená potřeba Brahmán – jedná vyváženě, z vnitřní potřeby

18 Xiaoice http://technet.idnes.cz/xiaoice-microsoft-testuje-vtipnou-divku-nektere- cinany-presvedcila-ze-je-ziva-19o- /software.aspx?c=A160208_075821_software_pkahttp://technet.idnes.cz/xiaoice-microsoft-testuje-vtipnou-divku-nektere- cinany-presvedcila-ze-je-ziva-19o- /software.aspx?c=A160208_075821_software_pka Hikomori https://cs.wikipedia.org/wiki/Hikikomori Odebrat z přátel http://www.csfd.cz/film/378778-odebrat-z-pratel/prehled/


Stáhnout ppt "Aktivizace vlastního potenciálu. Poznání silných stránek …jejich dopad na chování, motivaci a způsoby práce 1. Přehled skupin silných stránek (talentů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google