Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Klimatologie

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Klimatologie Podnebí je dlouholetý souhrn podmínek počasí, typických pro dané místo. Vyjadřuje dlouhodobý charakteristický režim počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, lidskými zásahy a dalšími faktory. Podnebí je významnou složkou krajiny, určuje její ráz i využitelnost a pro svou geografickou podmíněnost je jevem na Zemi neopakovatelným. Hovoříme proto jen o typech podnebí, které bývají na Zemi uspořádány obvykle pásmově podle prostorového rozsahu rozeznáváme makroklima – faktorem je všeobecná cirkulace atmosféry a energetická bilance závislá na zeměpisné šířce a na rozložení pevnin a oceánů mezoklima - místní podnebí, je ještě těsněji vázáno na morfologii zemského povrchu, jeho geologické složení a rostlinnou pokrývku, desítky km mikroklima - je podnebí nejmenších prostorových rozměrů, v horizontálním měřítku řádově v desítkách až stovkách metrů je vertikálně omezeno na vrstvu vzduchu přiléhající k zemskému povrchu, v níž se projevují odlišnosti od podnebí širšího okolí

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Klimatické kategorie podle M.M. Yoshino A – makroklima, MS mezoklima L - místní klima, M - mikroklima

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině Klimatotvorné faktory Astronomické, vyplývající z postavení Země vůči Slunci, z jejího pohybu a tvaru, rotace, doba oběhu kolem Slunce a sklon zemské osy, tok zářivé energie Slunce dopadající na Zemi; Cirkulační, uplatňují se při utváření klimatu v určité oblasti. Přenos a výměna vzduchových hmot Geografické, nadmořská výška, zeměpisná šířka, rozložení pevnin a oceánů, vzdálenost od moře, tvar reliéfu zemského povrchu, mořské proudy, výskyt vody na pevnině a půdní, rostlinný a sněhový kryt. Tyto vlivy vyvolávají fyzickogeografickou podmíněnost a specifičnost klimatotvorných procesů, a tím i podnebí Radiační, ostatní toky zářivé energie - záření přímé, rozptýlené, odražené, vyzařování zemského povrchu a atmosféry Antropogenní, „výroba“ energií, růst koncentrace oxidu uhličitého a atmosférického aerosolu - změny radiačního a tepelného režimu atmosféry.

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Úplný klimatický systém podsystém: atmosféra, povrch pevniny, hydrosféra, kryosféra a biosféra Poslední čtyři podsystémy představují aktivní povrch

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině efektivní neboli konvenční klasifikace podnebí, vycházející z projevů určitých klimatických poměrů (charakteristický vegetační kryt, odtokové poměry), které jsou popisovány pomocí konvenčně zvolených kritérií genetické klasifikace podnebí, vypracované podle rozhodujících podmínek utváření podnebí, zejména podle všeobecné cirkulace atmosféry Klasifikace klimatu

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu A.A. Grigorijev, M.I. Budyko

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu – klimatogramy podle Walter-Lietha Deštný prales Savana zdroj www.m-forkel.de/klima

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu – klimatogramy podle Walter-Lietha

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu Klasifikace podle Koppena 5 hlavních klimatických pásem (A až E), které se dále dělí podle rozložení srážek a teploty v průběhu roku ve vztahu k vegetaci na 11 základních klimatických typů A - TROPICKÉ PODNEBÍ podnebí tropického dešťového pralesa - vysoká teplota a vlhkost a vysoký roční úhrn srážek, jednotvárný charakterem počasí, tropický dešťový prales. Průměrná teplota vzduchu nejstudenějšího měsíce je vyšší než 18°C, průměrný úhrn srážek nejsuššího měsíce je 60 mm periodicky suché podnebí savan - s dlouhou suchou zimou, poměrně krátkým deštivým létem a vysokými teplotami vzduchu po celý rok, rostlinnou formací jsou savany tvořené travinami, místy s křovinami a skupinami stromů B - SUCHÉ PODNEBÍ rozlišované na podnebí stepní - suché klima s ročními úhrny srážek obvykle nižšími než 450 mm a s horkým létem. Oblasti stepního klimatu jsou bezlesé, porostlé travinami podnebí pouštní - velmi suché podnebí, které je utvářeno převážně radiačními faktory klimatu, malá oblačnost, dlouhým trváním slunečního svitu, řídký výskyt padajících atmosférických srážek a velký zákal, prachové víry a písečné bouře;

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu C - MÍRNĚ TEPLÉ A DEŠTIVÉ PODNEBÍ Hranici tohoto pásma tvoří na rovníkové straně izoterma nejchladnějšího měsíce v roce 18°C a na polární straně izoterma nejchladnějšího měsíce -3°C podnebí se suchou zimou; podnebí se suchým létem; podnebí s dostatečnými srážkami v průběhu celého roku; D - PODNEBÍ BOREÁLNÍ (též MÍRNĚ STUDENÉ) podnebí mírných zeměpisných šířek severní polokoule se zřetelně odllišenými ročními obdobími. Vyznačuje se sněžnou tuhou zimou a krátkým, poměrně horkým létem. Jižní hranicí pásma s boreálním podnebím je poloha izotermy -3 o C nejchladnějšího měsíce a severní hranicí je poloha izotermy 10 0 C nejteplejšího měsíce. podnebí se studenou a vlhkou zimou se stejnoměrným rozdělením srážek; podnebí se studenou a suchou zimou s výrazným ročním chodem srážek; E - SNĚHOVÉ (či SNĚŽNÉ nebo LEDOVÉ) PODNEBÍ kde se rozlišuje podnebí tundry nebo výškové podnebí (nad 3000 m) – tundrová vegetace (mechy, lišejníky, traviny, místy i křoviny), Pro stromy příliš studené, ale nevytváří se v něm stálá pokrývka sněhu či ledu, dlouhodobě zmrzlá půda podnebí trvalého mrazu (ledové podnebí)

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu podle Koppena - Evropa

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu Bergova klasifikace vychází z přírodních krajinných celků, nejtypičtější znaky krajiny- rostlinné formace, půdní typy, nevyšel z číselných hodnot meteorologických prvků

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině Klasifikace klimatu Klasifikace podnebí dle B. P. ALISOVA patří do genetické klasifikace podnebí Základem pro třídění je převládající výskyt geografických typů vzduchových hmot v určité oblasti rovníkové, neboli ekvatoriální rovníkových monzunů, neboli subekvatoriální tropické subtropické mírných šířek subarktické severní polokoule a subantarktické málo výrazné na jižní polokouli arktické (na severní polokouli) a antarktické (na jižní polokouli) Hranicemi mezi těmito pásmy jsou většinou zimní či letní polohy klimatologických front. Každé z uvedených šířkových pásem se dále dělí na 4 základní typy podnebí: kontinentální, oceánské, západních břehů a východních břehů.

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 GS01 Nauka o krajině Změny klimatu Kolísání (fluktuace) klimatu představuje periodické nebo rytmické změny podnebí, které jsou dány dlouhodobým kolísáním hodnot meteorologických prvků s relativně vysokou amplitudou. Kolísání klimatu se nejčastěji projevují v teplotních či srážkových změnách, v délce slunečního svitu, oblačnosti apod. Rozsahem se projevují od místního přes regionální až po globální měřítko a jsou zapříčiněny zejména dlouhodobějšími vratnými změnami všeobecné cirkulace atmosféry. Projevy kolísání mají různě dlouhou časovou periodu a můžeme za ně považovat i současné kolísání klimatu, které je označováno jako globální oteplování Změny klimatu jsou projevem dlouhodobé nestálosti klimatického systému a rozumíme jí jednosměrnou změnu hodnot meteorologických prvků, při které dochází například k oteplení či ochlazení spojenému s odpovídající změnou hodnot ostatních meteorologických prvků. Postihuje vždy oblasti v globálním měřítku, a proto ne vždy se stejnou intenzitou.

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 GS01 Nauka o krajině Změny klimatu podle J.S. Weisberga

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 Změny teploty na Zemi

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 GS01 Nauka o krajině Jednoduché klimatické modely – Energetické modely – EBM Radiačně konvektivní modely RCM Dynamické cirkulační modely GCM Podle těchto modelů se zjistilo, že při dané solární konstantě mohou existovat minimálně dva zcela protichůdné stavy – kompletní zalednění Modelování klimatu

19 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 GS01 Nauka o krajině Modelování klimatu

20 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 GS01 Nauka o krajině Modelování klimatu cirkulačním modelem j. Kalvodová

21 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 21 GS01 Nauka o krajině Vývoj modelování klimatu

22 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 22 GS01 Nauka o krajině Vývoj modelování klimatu

23 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 23 GS01 Nauka o krajině

24 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 24 GS01 Nauka o krajině Vývoj modelování klimatu

25 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google