Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkazy ve finančním řízení I. Ing. Petra Koudelková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkazy ve finančním řízení I. Ing. Petra Koudelková."— Transkript prezentace:

1 Výkazy ve finančním řízení I. Ing. Petra Koudelková

2 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický okruh Ekonomické předměty Téma Výkazy ve finančním řízení I. Ročník 3. Jméno autora Ing. Petra Koudelková Anotace Žáci se naučí pracovat se základními fin. Výkazy (rozvahou) Datum tvorby3.6.2012

3 Rozvaha Účetní výkaz - zachycen stav majetku a kapitálu k určitému datu (stavové veličiny) Rozvaha je proměnlivá v čase Bilanční princip (Aktiva = Pasiva) Druhy rozvahy  Zahajovací – sestavena při založení podniku  Počáteční – na začátku úč. období  Konečná – na konci úč. období

4 Rozvaha – struktura rozvahy AKTIVA SA – DHM, DNM DFM OA – Peníze Pohledávky Materiál Zboží Výrobky Polotovary aj. PASIVA VK - ZK Kapitálové fondy VH z minulých let CK - Úvěry Závazky: k dodavatelům k zaměstnancům k FÚ, zdravotním pojišťovnám, aj. Souhrn aktiv Souhrn pasiv

5 Rozvaha – změny v rozvaze Změny pouze v aktivech A+A Změny pouze v pasivech P+P- Zvýšení aktiv i pasiv A+P+ Snížení aktiv i pasiv A-P-

6 Rozvaha Příklady na výpočet rozvahy viz pracovní materiál (word)  Vyplňte rozvahu do T-formy  Vyplňte rozvahu do zjednodušené formy rozvahy  Projděte a srovnejte rozvahu ve zjednodušené formě a v plné formě

7 Rozvaha - shrnutí Rozvaha je účetní výkaz, který eviduje stav majetku a kapitálu v podniku k určitému datu (stavová veličina) AKTIVA Majetek se nazývá AKTIVA PASIVA Zdroje krytí se nazývají PASIVA Bilanční princip říká: AKTIVA = PASIVA

8 Rozvaha - shrnutí Během života podniku se velikost položek v rozvaze stále mění, ale musí být zachován bilanční princip, což znamená, že se změna nikdy nemůže odrazit pouze v jedné položce! Rozvaha odráží finanční situaci podniku k danému okamžiku.

9 Použitá literatura SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN 978-80-247-4004-1. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví, 1. díl. 11. upravené vydání. Znojmo, 2011. ISBN 978-80-87237-23-6.


Stáhnout ppt "Výkazy ve finančním řízení I. Ing. Petra Koudelková."

Podobné prezentace


Reklamy Google