Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci."— Transkript prezentace:

1 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Jihlava, srpen 2010

2 Veřejné zdraví lze měřit tzv. ukazateli zdraví (zdravotního stavu) demografické údaje ukazatele úmrtnosti ukazatele nemocnosti (výskyt nemocí) další data související se zdravím... údaje absolutní údaje relativní – incidence, prevalence údaje relativní – standardizované

3 Incidence (výskyt nemocí) relativní údaj, který vyjadřuje počet všech nových (nově hlášených) onemocnění v přepočtu na 100 (ev. 1) tis. obyvatel (mužů, žen) věkově standardizovaný vztahuje se k určitému času a určitému území, tj. k určité populaci

4 Základní pojmy Nemocnost (morbidita) vyjadřuje počet nemocných osob k počtu exponovaných, tedy jakousi frekvenci nemocí populaci Úmrtnost (mortalita) vyjadřuje počet zemřelých osob v populaci za určitou dobu (nejčastěji za rok) v přepočtu na každých 100.000 (1.000) obyvatel Letalita (smrtnost) vyjadřuje počet zemřelých z celkového počtu nemocných (u určitého konkrétního onemocnění)

5 Vývoj počtu obyvatel ve městě Tábor (muži+ ženy) pokles počtu dětí (o 12,2% - za 10 let pak dokonce k poklesu o 23,8%), naopak značný nárůstu počtu seniorů (o téměř 7% a za 10 let o 10,4% )

6 Vývoj počtu obyvatel ve městě Tábor (muži+ ženy) (s prognózou)

7 V posledních šesti sledovaných letech došlo v Táboře k významnému poklesu počtu dětí, a to o 12,2%, za posledních 10 let pak dokonce k poklesu o 23,8%, což odpovídá poklesu počtu dětí o 1.490 Naopak došlo ke značnému nárůstu počtu seniorů ve věku starším 65-ti let, a to o téměř 7% za posledních šest let a o 10,4% (tj. o 493) za desetileté období

8 Index stáří – muži+ženy [100*(65+/(0-14)] v Táboře trvale výrazně vyšší, a to jak u mužů, tak i u žen navýšení o plných 22% (v ČR „pouze“ o 15% )

9 Index stáří ženy mají Index výrazně vyšší, jsou starší ženy i muži v Táboře mají Index vyšší než v Jč kraji a než v ČR mužiženy muži vs. ženy

10 Index stáří = [100*(65+/(0-14)] Ve městě Tábor je oproti Jihočeskému kraji i průměru v ČR trvale výrazně vyšší, a to jak u mužů, tak i u žen Znamená to, že v Táboře žije v průměru starší obyvatelstvo než v daném kraji a v ČR Navíc bylo v tomto období v Táboře zaznamenáno navýšení tohoto indexu o plných 22%, zatímco v ČR „pouze“ o 15%

11 Střední délka života (při narození, ve věku 15, 40, 65 let...) vychází z celkové (standardizované) úmrtnosti vyjadřuje, jakého věku by se dožil člověk, narozený v daném roce, pokud by zůstala stejná úmrtnost někdy je nazývána jako „pravděpodobná délka dožití“ není to tedy průměrný věk nyní žijící populace nicméně se s určitou malou nepřesností dá říct, že jí tento ukazatel odpovídá

12 Střední délka života při narození muži ženy

13 Střední délka života se v ČR i v okrese Tábor u obou pohlaví trvale prodlužuje tzn., že lidé mají stále větší šanci dožívat se vyššího věku Střední délka života (při narození) je v okrese Tábor v roce 2007 u žen delší o 5,2 let než u mužů (80,0 let oproti 74,8 letům) je delší než je průměrná v ČR u mužů o 10 měsíců a u žen o 4 měsíce

14

15

16 Celková úmrtnost   je tzv. věkově standardizována   tzn., že absolutní údaje jsou relativizovány, tj. přepočteny na 100 tisíc obyvatel a následně ještě přepočteny na tzv. věkový standard (zde evropský)   tím se vyloučí vliv rozdílného věkového složení obyvatelstva srovnávaných územních celků   tyto údaje o úmrtnosti umožňují zcela validní, nezkreslené srovnávání různých populací na různých územích, lišících se svou velikostí i věkovou strukturou

17 Celková úmrtnost

18 muži ženy v Táboře každým rokem umírá v průměru 398 osob, z toho je 204 mužů a 194 žen

19 Celková úmrtnost v posledních letech v Táboře i v ČR poměrně výrazně klesá, pokles úmrtnosti je v Táboře o něco vyšší než v ČR – rozdíl však není významný Celková úmrtnost mužů v Táboře je dlouhodobě vyšší než u žen úmrtnost mužů je v Táboře nižší než v Jč kraji a než v ČR rozdíl činí 65 zemřelých mužů /na 100 tisíc za rok (to znamená, že kdyby byla úmrtnost mužů v Táboře na stejné úrovni jako v ČR, umíralo by v tomto městě každým rokem zhruba o 11 mužů více než nyní)

20 Celková úmrtnost žen v Táboře v posledních letech výrazně klesá, za šest sledovaných let činí pokles 17% je nižší než v Jč kraji a než v ČR rozdíl činí 41 zemřelých žen /na 100 tisíc za rok (to znamená, že kdyby byla úmrtnost žen v Táboře na stejné úrovni jako v ČR, umíralo by v tomto městě každým rokem zhruba o 8 žen více než nyní)

21

22

23 Úmrtnost podle příčin muži ženy Podíl úmrtnosti je v Táboře na KVO nižší než v ČR (46% x 51%) na zhoubné nádory vyšší než v ČR (30% x 27%)

24 Úmrtnost podle příčin celkem (muži + ženy)

25 Úmrtnost na onemocnění srdce a cév muži ženy v Táboře trvale nižší než v ČR, v Jč kraji i v okrese Tábor ročně umírá 188 osob, z toho 102 žen a 86 mužů (ale o 15 osob méně než při úmrtnosti jako v ČR)

26

27 Úmrtnost na zhoubné nádory muži ženy v Táboře umírá více lidí, než v ČR (rozdíly však nejsou významné) trend poklesu je příznivější ročně umírá 120 osob, z toho je 68 mužů a 52 žen

28

29 Úmrtnost na poranění a otravy muži ženy v Táboře prakticky stejná jako v ČR a v Jč kraji – rozdíly nejsou významné trend vývoje mírně příznivější ročně umírá 27 osob, z toho je 18 mužů a 9 žen

30 Průměrný počet zemřelých osob v Táboře za měsíc (údaje za rok 2007 – 2008) Příčinacelkemmužiženy KVO1578 ZN1064 úrazy...21,50,5 ostatní633 celkem3317,515,5

31 Úmrtnost celkem a ve věku do 65 let (muži+ženy)

32 Úmrtnost celkem a ve věku do 65 let muži ženy v Táboře muži do 65-ti let výrazně více umírají na úrazy (19%) ženy do 65-ti let výrazně více umírají na zhoubné nádory (53%)

33 Tzv. předčasná úmrtnost v Táboře úmrtnost mužů do tzv. seniorského věku, tj. do 65 let věku, je dlouhodobě a trvale výrazně vyšší než u stejně starých žen v průměru každý rok zemře 89 lidí mladších 65-ti let, z toho 26 žen a 63 mužů v průměru každý rok zemře 89 lidí mladších 65-ti let, z toho na KVO 22, na zhoubné nádory 35, na úrazy 15 a na ostatní příčiny 17 osob celkem každým rokem umírá v průměru 16 mladých osob ve věku do 45-ti let

34 Počet živě narozených dětí na 1000 obyv.

35 Kojenecká úmrtnost

36 Tábor – potraty celkem Tábor samovolné potraty na 100 živě narozených dětí

37 Vrozené vývojové vady na tisíc živě narozených dětí V průměru se v ČR rodí na tisíc živě narozených dětí 39 dětí s vrozenou vývojovou vadou. V Táboře je tato situace prakticky shodná.

38 Determinanty (vs. rizikové faktory) zdraví


Stáhnout ppt "Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci."

Podobné prezentace


Reklamy Google