Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Jana Pulcová NÁZEV: VY_32_INOVACE_12_Z_04 TEMA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Jana Pulcová NÁZEV: VY_32_INOVACE_12_Z_04 TEMA:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Jana Pulcová NÁZEV: VY_32_INOVACE_12_Z_04 TEMA: Z – 9.A - Půdy ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.1616

2  Tento digitální učební materiál je určený pro výklad učiva ZEMĚPISU 9. ročníku.  Je vytvořen v programu Microsoft PowerPoint.  Obsahuje základní přehled učiva o půdách České republiky.  Po prezentaci by žáci měli znát základní informace o půdách, co je půda, vysvětlit půdní profil, určit půdní druhy a půdní typy, podle obrázků poznat, o kterou půdu jde atd.  Prezentace obsahuje také několik otázek na zopakování učiva na konci hodiny, poté si žáci vše zkontrolují v přiložených odpovědích.  Jako doplňující pomůcka k této prezentaci byla využita nástěnná mapa České republiky.

3 Zeměpis pro 9. ročník

4  Půda  směs nezpevněných částic  tvoří měkkou pokrývku zemského povrchu  je tvořena – částicemi minerálů, hornin, organickou hmotou, vodou a vzduchem  Půdotvorní činitelé  matečná hornina – pískovec x sopečná hornina  utváření terénu – svahy x roviny  klima – teplota a srážky  život – živé mikroorganismy  čas – více času = kvalitnější půda

5  tvořen půdními horizonty  horizont O – orniční horizont  horizont A – humusový horizont  je tmavý  bohatý na organické látky  horizont B – zvětralý horizont  má hnědo-žlutou barvu  bohatý na minerální látky  horizont C – matečná hornina  kamenitý a jílovitý přechod  podloží - hornina

6  podle obsahu jílovitých částic  černozemě  velmi úrodné  půdy nížin do 350 m nad mořem  jižní Morava, Česká tabule  velká vrstva humusu 60 - 100 cm  pěstuje se – kukuřice, cukrová řepa, pšenice a slad  hnědé země  nejrozšířenější v ČR  středně úrodná  do nadmořské výšky 500 m  pěstuje se – obilniny  podzolové půdy  málo úrodné  do nadmořské výšky 700 m  obvykle kyselé půdy  pěstuje se - brambory černozem hnědozempodzol

7  nivní půdy  v širokých údolích dolních toků řek  Morava, Labe, Odra  méně úrodné  půda luk  solné půdy  vznikají nahromaděním solí v půdě  minerální podklady  suché oblasti (Dyjsko-svratecký úval)  málo vhodné pro zemědělství  rašeliništní půdy  horské oblasti  Hrubý Jeseník, Krkonoše, Krušné hory nivní půda zasolená půda těžba rašeliny

8  podle velikosti zrn (zrnitosti)  písčitá půda  obsah jílovitých částic < 10%  voda snadno prosakuje  snadno se obdělává  hlinitá půda  obsah částic 30 – 45%  přiměřené propouštění vody  zemědělsky využitelná  jílovitá půda  obsah částic 60 – 75%  vlhká mazlavá  těžko zemědělsky využitelná  půdní druhy jsou často kombinované  písčitohlinité půdy, hlinitopísčité půdy

9  Co je to půda? ……………………………………………………………………………  Jaké půdotvorné procesy znáš? ……………………………………………………………………………  Podle čeho určujeme půdní typy a druhy? ……………………………………………………………………………  Vyjmenuj půdní typy. ……………………………………………………………………………  Vyjmenuj půdní druhy. ……………………………………………………………………………

10  Co je to půda? Nezpevněná směs částic, měkký povrch země  Jaké půdotvorné procesy znáš? Např.: Klima, mikroorganismy a čas  Podle čeho určujeme půdní typy a druhy? Půdní typy určujeme podle obsahu jílových částic, půdní druhy podle velikosti zrn  Vyjmenuj půdní typy. Např.: Černozem, hnědozem, podzol  Vyjmenuj půdní druhy. Např.: Písčité půdy, hlinité půdy, jílovité půdy

11  www.office.microsoft.com  Soubor:Soil profile.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 24. 11. 2004, 00:35 Náhled verze z 24. 11. 2004, 00:35 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Black dirt in Black Dirt Region.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 27. 12. 2008, 04:03 Náhled verze z 27. 12. 2008, 04:03 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z WWW:.  Soubor:BrownSoil.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 4. 6. 2007, 08:32 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Podzol.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 6. 4. 2008, 13:58 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Meander-Cuckmere River-MT.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 7. 2. 2010, 23:38 Náhled verze z 7. 2. 2010, 23:38 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Salinity.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 28. 1. 2008, 17:30 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Torfabbau-.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 3. 8. 2007, 16:40 Náhled verze z 3. 8. 2007, 16:40 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z WWW:.  Dále: vlastní autorské dílo


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Jana Pulcová NÁZEV: VY_32_INOVACE_12_Z_04 TEMA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google